Po Rasos Petkevičienės, ilgametės S. Kudirkos ligoninės  bibliotekininkės ir žinomos kraštotyrininkės ankstyvo išėjimo  gan ilgą laiką liko neatsakytas  Alytaus šviesuomenę jaudinęs klausimas: koks likimas jos surinktos  unikalios medicinos technikos kolekcijos ir kitos  sukauptos medžiagos apie ko ne šimtametę S. Kudirkos ligoninės istoriją ir iškiluosius čia dirbusius medikus? Mat ligoninės biblioteka kelerius metus neveikė.

Per tą laiką   svarstyti  įvairūs  bibliotekos atgaivinimo ar ekspozicijos perkėlimo į kitas erdves variantai. Tačiau jie atmesti, kaip dalini  ir  ne itin vykę sprendimai. Tačiau dviejų miesto įstaigų, labai skirtingų savo veiklos pobūdžiu, vadovų atsakingas  požiūris į susiklosčiusią situaciją padėjo rasti, regis, visoms pusėms priimtiną alternatyvą.

Šiandien Alytaus miesto merui Vytautui Grigaravičiui  Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas pristatė suderintą viziją. Jos esmė –  buvusios S. Kudirkos ligoninės bibliotekos pagrindu įsteigti J. Kunčino viešosios bibliotekos filialą, veikiantį dabartinėse patalpose. Viena iš jo funkcijų būtų rūpintis ir Rasos Petkevičienės  sukaupta ekspozicija – ją toliau tvarkyti, plėsti, užtikrinti viešą prieigą  alytiškiams bei miesto svečiams, rūpintis informacijos sklaida.  Kartu čia teikti ir bibliotekines paslaugas, iš dalies nukreiptas ir į pagal slaugytojų programą Alytaus kolegijoje studijuojančiųjų medikų reikmes:  skirti specialistą, savo lėšomis  nuolat atnaujinti  kryptingą knygų fondą, užsakyti  periodinius leidinius, užtikrinti  pilnavertį IT, informacinį ir ūkinį  aptarnavimą. Giedrės Bulgakovienės parengtose preliminariose veiklos gairėse  numatyta ir galimybė įgyvendinti čia medicinos informacijos sklaidos iniciatyvas kartu su Lietuvos Medicinos technikos biblioteka,  vykdyti biblioterapijos ir kitokius sveikatinimo projektus miesto gyventojams ir kt.

Įgyvendinant minėtą veiksmų planą S. Kudirkos ligoninė  neprieštarautų bibliotekos patalpų ir kito  turto perdavimui  Alytaus miestui ir J.Kunčino viešajai bibliotekai panaudos bei kito pobūdžio sutartimis. Biblioteka, panaudodama visus savo infrastruktūros vidinius išteklius, prisiimtų atsakomybę už pilnaverčio  šio padalinio funkcionavimo organizavimą. Miesto savivaldybei reikėtų surasti ganėtinai kuklų papildomą finansavimą kompensuoti išlaikymo išlaidas.  Visus parengiamuosius tokio filialo steigimo veiksmus realu atlikti per 2017 metus.

Jeigu Alytaus miesto Taryba pritartų šiai iniciatyvai,  iki 2018 metų, kuomet minėsime  ne tik Lietuvos Valstybės atkūrimo bet ir S. Kudirkos ligoninės gyvavimo šimtmetį, Alytuje duris atvertų   intriguojantis visuomenės traukos centras,  ne tik saugantis  istorinę atmintį, bet   ir teikiantis aktualias paslaugas miestiečiams. Ir galintis   tapti šviesiu bei prasmingu abiejų minimų jubiliejų akcentu.

Joomla SEF URLs by Artio