Straipsnio indeksas

2018 m.

„Ex libris. 100 mūsų laisvės vizijų“

Tai - tarptautinis ekslibrisų konkursas ir paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui. Mažosios grafikos meistrai sukūrė knygos ženklus, įprasminančius su šia garbinga data susijusių mūsų šalies ir Alytaus miesto istorinių įvykių bei asmenybių atminimą.

Projektui adresuoti mažosios grafikos kūriniai atkeliavo ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir iš Latvijos, Ukrainos, Rumunijos ir net tolimosios Meksikos. Paroda „Ex libris. 100 mūsų laisvės vizijų“ buvo įkurdinta demokratiškiausioje bibliotekos erdvėje – fojė, kurioje kasdien apsilanko keletas šimtų lankytojų. Specialiai išleistame parodos kataloge publikuojamas visas konkursui pateiktų darbų keturiasdešimtukas. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Dainuojamosios poezijos koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga“

Projekto tikslas – įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Šia atmintina proga buvo suorganizuotas laisvės dainų vakaras. Koncerte skambėjo ir autentiškos lietuvių liaudies dainos, ir autorinė kūryba. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Imbiero vakarai - 2018“

Tai aštuntąjį kartą kas dveji metai organizuojami dviejų dienų trumposios prozos skaitymai kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui (antrąkart – tarptautiniai). Projekto veiklos populiarina ne tik lietuvių literatūrą, bet ir supažindina su kitų šalių autoriais, skatina kūrybą ir skaitymą.

Dviejų dienų skaitymo skatinimo renginių cikle buvo suorganizuota 13 renginių ir interaktyvių veiklų. Publikai buvo pristatyta kokybiška, kritikų pripažinta šiuolaikinė lietuvių ir užsienio literatūra, vyko garsiniai jos skaitymai ir gyvas bendravimas su autoriais. Specialiai „Imbiero vakarų“ konkursui (dieniniams ir naktiniams skaitymams) lietuvių ir užsienio autoriai sukūrė 23 kūrinius, 5 iš jų buvo išversti į lietuvių kalbą iš rusų, latvių, ukrainiečių kalbų. Geriausio trumposios prozos kūrinio autoriui Alytaus miesto vardu įteikta pagrindinė Jurgio Kunčino premija (įteikiama nuo 2004-ųjų metų). Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!!-VI“

Projekto metu vaikai ir jaunimas dalyvavo susitikimuose su žinomais lietuvių literatūros rašytojais, turėjo galimybę susipažinti su jų kūryba ir asmenybėmis. Kiekvieno susitikimo metu vyko kūrybinės dirbtuvės. Vienos buvo orientuotos į vaikų ir jaunimo kūrybiškumo skatinimą, vaizduotės lavinimą, smagias, atpalaiduojančias užduotis, o kitos buvo skirtos savęs pažinimui, jausmų, emocijų išlaisvinimui. Šie susitikimai ir kūrybinės dirbtuvės prisidėjo prie vaikų ir jaunimo kūrybingo laisvalaikio praleidimo, literatūrinio ir kultūrinio išprusimo, skatino bendravimą ir bendradarbiavimą. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Menų laboratorija

Projekto tikslas – prisidėti prie Alytaus miesto socialinio paribio jaunimo kultūrinės saviraiškos ugdymo, socializacijos stiprinimo bei gerinti edukacines, savišvietos, užimtumo paslaugas bibliotekoje. Projekto metu vyko įvairios veiklos, skirtos jaunuoliams nuo 11 iki 20 metų: kūrybinės piešimo, koliažų, tapybos, chna ornamentikos dirbtuvės, parodos, susitikimai ir motyvaciniai pokalbiai su daug pasiekusiomis asmenybėmis. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

2017 m.

„Jurgio Kunčino gimimo 70-mečio jubiliejus“

Surengtas literatūrinis-muzikinis-pažintinis vakaras „Jurgiui Kunčinui – 70“. Foto prisiminimai, teatralizuoti rašytojo autobiografijos fragmentai, pažintinė jo kūrybos studija, faktų ir įvykių apžvalga, „Įvairiakalbis „Tūlos“ skambesys“ ir kiti įdomūs mažmožiai buvo skirti mylimo kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino gimimo 70-mečiui. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Ekslibrisų konkursas, skirtas Jurgio Kunčino gimimo 70-mečiui“

Projekto tikslas - įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Jurgio Kunčino asmenybę, jo gyvenimo ir literatūrinės veiklos vietas, sukurti su jo asmenybe ir kūriniais susietus knygos ženklus. Buvo suorganizuotas ekslibrisų kūrybos konkursas profesionaliems dailininkams iš visų Lietuvos regionų bei Alytaus moksleiviams, surengta darbų paroda, išleistas knygų skirtukų rinkinys. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“

Lietuvos kultūros tarybos ir Alytaus miesto savivaldybės finansuotas šiuolaikinės lietuvių literatūros populiarinimo ir skaitymo skatinimo projektas. Improvizuotoje traukinio kupė susitiko ir diskutavo žinomos literatūrinio ir muzikinio pasaulio asmenybės bei vyko kartų dialogas. Buvo orientuojamasi į šiuolaikiškumą ir literatūros kokybę. Neįprasto formato literatūriniai-muzikiniai renginiai sulaukė bendruomenės susidomėjimo.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!!-V“

Projekto metu Alytaus vaikai ir jaunimas turėjo galimybę susitikti su žinomais lietuvių literatūros rašytojais, sudalyvauti jų rengiamose edukacinėse veiklose: komiksų dirbtuvėse, „Bendravimo rate“, pažintyje su neregių pasauliu ir kitose. Buvo surengtos 6 darbų parodos. Projekto veiklos prisidėjo prie vaikų ir jaunuolių skaitymo skatinimo, kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymo bei socialinę atskirtį patiriančių grupių integracijos. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.

2016 m.

Tarptautiniai trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai-2016“

Septintą kartą surengti skaitymai, skirti kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui, tapo tarptautiniais - trumposios prozos kūrinius Alytuje pristatė autoriai ne tik iš Lietuvos bet ir iš užsienio.
Renginių cikle „Imbiero vakarai-2016“ įvyko trumposios prozos kūrinių konkursas, garsiniai skaitymai, tradicinė Jurgio Kunčino valanda, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, parodų atidarymai, akustinės muzikos vakaras ir kiti kultūriniai įvykiai. Nuolatinę Jurgio Kunčino kambario ekspoziciją papildė asmeninės rašytojo bibliotekos leidinių su dedikacijomis kolekcija. Išleistas specialus „Imbiero vakarų-2014“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

„Išmanioji biblioteka jaunimui“

Projekto tikslas - prisidėti prie Alytaus miesto jaunimo saviraiškos ugdymo, socializacijos stiprinimo, kuriant saugią, tobulėjimą skatinančią erdvę bei gerinant edukacines, savišvietos ir užimtumo paslaugas bibliotekoje. Projektas iš dalies finansuotas Alytaus miesto savivaldybės ir Pasaulio bibliotekų programos lėšomis.
Buvo tęsiamos 2015 metais pradėtos projekto veiklos ir vykdomos naujos, suorganizuota 36 kultūrinio ir lavinamojo pobūdžio renginiai. Bibliotekoje įdiegtos dvi naujos paslaugos: „Internetas į namus“ ir mobili vasaros skaitykla. Vyko įvairūs mokymai ir paskaitos. Pirmojo Alytaus filiale įkurta Mažoji jaunimo erdvė.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-IV“

Alytaus vaikai turėjo galimybę dalyvauti nuotaikingame spektaklyje-žaidime „Aplink pasaulį“ ir išlaisvinti savo vaizduotę. Vyko susitikimai su žinomais rašytojais, surengtos kūrybinės dirbtuvės, darbų parodėlės. Galimybė susitikti su pamėgtų knygų autoriais paskatino vaikų norą skaityti, leido iš arčiau susipažinti su šiuolaikinių lietuvių autorių kūryba. Projekto veiklos prisidėjo prie vaikų akiračio plėtros, turiningo laisvalaikio praleidimo, įtraukė juos į kūrybinę veiklą.
Projektas iš dalies finansuotas Alytaus miesto savivaldybės.

2015 m.

„Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai-II“

Pagal pirmajame projekto etape atliktą maketą išleistas savitas, reprezentatyvus leidinys – Kosto Poškaus literatūrinių ir meninių darbų rinkinys „(Ne)šventųjų gyvenimai. Alytietiškos istorijos“. Surengtas knygos pristatymo renginys bei autoriaus kūrybinių darbų paroda. Tęsiama leidinio populiarinimo ir sklaidos veikla.
Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė.

„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“

Projektu buvo siekiama aktyvinti įvairių visuomenės kartų susidomėjimą šiuolaikine lietuvių literatūra bei mažinti kultūrinę sostinės ir Alytaus regiono atskirtį. Alytaus miesto savivaldybei ir Lietuvos kultūros tarybai skyrus finansavimą, suorganizuoti trys literatūriniai/muzikiniai renginiai: 1 – grožinės literatūros istorine tematika, 1 – poezijos, 1 – prozos. Kiekvienas renginys vyko diskusijos forma improvizuotoje traukinio kupė, kurioje susitiko žinomos asmenybės ir vyko skirtingų kartų dialogas apie literatūrą. Diskusijas papildė muzikiniai intarpai.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-III“

Alytaus vaikams suteikta galimybė dalyvauti edukaciniuose spektakliuose, kūrybinėse dirbtuvėlėse, aplankyti lėlių teatro fondų parodą, susitikti su vaikų rašytojais ir knygų iliustruotojais. Projekto veiklos paskatino vaikų norą skaityti, įtraukė juos į įvairialypę kūrybinę veiklą, aktyvią pažintį su šiuolaikinių lietuvių autorių kūryba, sudomino lėlių teatru. Papildomomis priemonėmis atnaujinta vaikų ir jaunimo erdvė bibliotekoje.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

„Išmanioji biblioteka jaunimui“

Projekto tikslas - prisidėti prie Alytaus miesto jaunimo saviraiškos ugdymo, socializacijos stiprinimo, kuriant saugią, tobulėjimą skatinančią erdvę bei gerinant edukacines, savišvietos ir užimtumo paslaugas bibliotekoje. Projektas iš dalies finansuotas Alytaus miesto savivaldybės ir Pasaulio bibliotekų programos lėšomis.
Centrinėse bibliotekos patalpose įkurta „Išmanioji jaunimo erdvė“. Joje teikiamos šios nemokamos galimybės: dirbti kompiuteriu, naudotis planšetiniais kompiuteriais su elektroninių knygų skaityklėmis, klausytis muzikos ar audio knygų, žiūrėti nekomercinius filmus, naudotis virtualios realybės įranga, žaisti stalo žaidimus ir kt. Jaunimo erdvėje vykdoma nuolatinė veikla – 2015 metais suorganizuota 19 kultūrinio ir lavinamojo pobūdžio renginių. Bibliotekoje įdiegta ir nauja paslauga - savarankiškas virtualus mokymasis. Projekto tąsa numatoma 2016 metais.

2014 m.

Trumposios prozos festivalis „Imbiero vakarai – 2014“

Šeštieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui. Festivalio metu pristatytas ir bibliotekos patalpose nuolatiniam eksponavimui įkurdintas unikalus J. Kunčino namų Vilniuje sienos fragmentas su autoriniu rašytojo koliažu. Surengta tradicinė valanda, skirta rašytojo asmenybei ir kūrybai.
Garsinių trumposios prozos skaitymų festivalyje „Imbiero vakarai-2014“ įvyko dviejų dienų renginių ciklas su meno improvizacijomis, muzikiniais intarpais ir akcijomis suaugusiems ir jaunimui. Alytiškiams pristatytos žinomų trumposios prozos meistrų, pradedančiųjų autorių novelės, apsakymai, kitos šio žanro formos. Surengta meninė akcija „Ašutai iš gyvenimo švarko“, atminimo renginys „Pro memoria Bitei Vilimaitei ir Romualdui Granauskui“, literatūrinė popietė „Laureato valanda“, akustinis dainuojamosios poezijos koncertas. Išleistas specialus „Imbiero vakarų-2014“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

„Virtuali biblioteka „Gyvenimo stebėtojo užrašai“ pagal Jurgį Kunčiną“

Vertingų kraštotyros leidinių, dokumentų ir fotografijų skaitmeninimo bei archyvavimo pagrindu sukurta kraštiečio literato Jurgio Kunčino duomenų bazė internete. Joje išsaugoti ir pateikti viešam naudojimui elektroninėje erdvėje Jurgio Kunčino literatūrinio palikimo, spausdinto Lietuvos ir užsienio periodikoje iki elektroninės žiniasklaidos atsiradimo, tekstai,  rankraščių, saugomų Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje ir kituose prieinamuose šaltiniuose faksimilės. Taip pat – periodikoje skelbta informacija apie rašytoją ir jo kūrybą, įskaitant viešojoje erdvėje publikuotus tekstus iki elektroninės komunikacijos  atsiradimo. Užtikrinta laisva duomenų bazėje esančių kraštotyros duomenų nuotolinė prieiga.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

„Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai“

Projekto esmė - alytiškio kūrėjo Kosto Poškaus literatūrinės ir meninės kūrybos išsaugojimas ir populiarinimas miesto bei šalies mastu. Projektą iš dalies finansavo Alytaus miesto savivaldybė.
Projekto metu buvo įvykdytos dailininko ir eseisto Kosto Poškaus knygos „(Ne)šventųjų gyvenimai“ – autoriniais tekstais ir vaizdais (piešiniais bei tapyba) užpildyto leidinio - sudarymo ir maketavimo veiklos.

„Aš jau perskaičiau. O tu?“

Projektas skirtas vaikų skaitymo skatinimui, pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas. Projekto metu vyko mokymai, kurių dalyviai gilinosi į literatūros skaitymo potyrius ir mokėsi kompiuterinės grafikos meno pagrindų. Vaikai sukūrė bendraamžiams skirtą keliaujančią plakatų parodą, skatinančią užsikrėsti skaitymo „virusu“.
Projektą iš dalies finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

2013 m.

„20 metų drauge: susipažinkime iš naujo“

2013 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka minėjo savo veiklos 20-metį. Šia proga buvo surengtas viešųjų poezijos skaitymų ir dainuojamosios poezijos renginių ciklas, kurio metu miesto bendruomenei buvo pristatytos poetų ir bardų asmenybės bei jų kūryba, vieno renginio metu gretinant ir skaitomą, ir dainuojamą poeziją. Iš viso įvyko: keturi vieši poezijos ir muzikos vakarai, teatralizuotas bibliotekos kultūrinės, kraštotyrinės veiklos dvidešimtmečio įdirbio bei su tuo susijusių naujų galimybių pristatymas visuomenei. Projektą iš dalies finansavo Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-II“

Projekto pobūdis – edukacinių renginių ciklas ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, skirtas skaitymo skatinimui, geresniam lietuvių literatūros pažinimui. Projekto metu įvyko trys teatralizuotos literatūrinės popietės, susitikimas su šiuolaikinės vaikų literatūros kūrėju ir iliustratoriumi. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

Bibliotekos pažangai“

2013 metais vyko keletą metų trukusio projekto, kurio tikslas – padėti Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, veiklų tąsa. Bibliotekos mokymų klasėje buvo teikiama pagalba miesto gyventojams, neturintiems kompiuterinio raštingumo pagrindų. Individualiai apmokytas 41 žmogus, suteikta 816 konsultacijų įvairiais informacinių technologijų klausimais. Vyko ir kompiuterio pradžiamokslio mokymai grupėmis. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiesiems įteikti 182 pažymėjimai.

Joomla SEF URLs by Artio