Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, būdama „Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės 2022“ dalimi, skelbia ekslibrisų konkursą ir kviečia Lietuvos ir užsienio šalių dailininkus sukurti ekslibrisus, įprasminančius visa apjungiančius tiltus kaip Alytaus istorinę realiją arba kaip metaforą.

Alytus Jurgis Kunčinas Public Library, being a part of "Alytus – Lithuanian Capital of Culture 2022", announces an ex-libris competition and invites Lithuanian and foreign artists to create ex libris that give meaning to  all-encompassing bridges as a historical reality of Alytus or as a metaphor.

Visa sujungiantys TILTAI  – „Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės 2022“ simbolis. Tiltai į žmogų, kūrėjų ir bendruomenių tiltai, tiltai iš dabarties į praeitį ir ateitį, tiltai, jungiantys senąją ir jaunąją kartas, kultūrą ir verslą, čia pasilikusius ir po visą pasaulį išsibarsčiusius tautiečius. Tačiau svarbiausias visų kultūrinių tiltų pagrindas – žmogus.

Bridges connecting everything – the symbol of "Alytus – Lithuanian Capital of Culture 2022". Bridges to people, bridges of creators and communities, bridges from the present to the past and the future, bridges connecting old and young generations, culture and business, compatriots who have stayed here and are scattered all around the world. However, the most important foundation of all cultural bridges is the human being.

Kviečiame prisijungti, įsitraukti, kurti ir būti „Alytus 2022“ dalimi!

We would like to invite you to join, get involved, create and be a part of Alytus 2022!

EKSLIBRISŲ KONKURSO NUOSTATAI

REGULATIONS OF EX LIBRIS CONTEST

Joomla SEF URLs by Artio