Kateřina Tučková romanas „Baltųjų Karpatų raganos“

Čekų meno istorikės, vertėjos ir rašytojos romanas yra įkvėptas istorijų apie išskirtinę moterų gyduolių giminę, gyvenusią Baltųjų Karpatų kalnuose. Į šias dievotojas, gebančias paprašyti Dievo pagalbos, apdovanotas ypatingomis galiomis ir iš kartos į kartą perduodamomis žiniomis, kreipdavosi ne tik kaimynai, bet ir žmonės iš visos Moravijos bei tolimesnių kraštų. Žiniuonės gerai pažino vaistinius augalus, gydė lūžusius kaulus, gelbėjo įveikiant įvairius kūno ir dvasios negalavimus. Romano veiksmas plėtojamas sparčiai nykstančiame tradiciniame kaime, persmelktame komunistinės santvarkos realijų, pasakojimų apie traumuojantį režimo poveikį ir visa stebinčią saugumo akį. Skaitydami šią knygą pažinsime nepaprastas žiniuones, prisiminsime praeitį, mąstysime apie dabartį, atsilikimą ir pažangą, pastangas atsilaikyti prieš žlugdantį socialinį žmonių rūšiavimą ir atskirtį... Išsamiau

 


Aldonos Ruseckaitės biografinis romanas „EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“

„EMMI“ - penktasis lietuvių poetės, prozininkės, muziejininkės biografinis romanas apie garsias Lietuvos literatūros asmenybes. Šios knygos pavadinimas sudarytas iš keturių pirmųjų Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterų vardų raidžių – motinos Magdalenos, sesers Magdalenos, žmonos Emilijos ir mūzos Irenos. Autorė remiasi gausia archyvine medžiaga, ją nuosekliai tyrinėja ir literatūriškai išmaniai panaudoja niekur anksčiau neskelbtus faktus, priartinančius prie sudėtingos iškilios asmenybės. Vingiuojantis pasakojimas  atveria įvairialypį rašytojo santykį su motina Magdalena, skausmingai reagavusia į sūnaus santuoką, poetišką sielos giminystę su seseria Magdalena ir ilgesį, jai pasitraukus į Australiją, sudėtingus santykius su studente Emilija, po devynerių metų draugystės tapusia žmona ir į trisdešimt dvejus metus trukusią santuoką įsiterpusia kita studente Irena, įkvėpusia gražiausiems poezijos posmams ir palaikiusia sunkiausiomis gyvenimo valandomis. Skaitydami šią knygą žvelgsime į tolstantį klasiko laiką, jo asmenybę, prieštaringą ir nuostabą keliančią biografiją per santykį su keturiomis jam svarbiausiomis moterimis. Išsamiau

 


Rimanto Dimos lietuviškoji J. Pilsudskio biografija „Žavingasis šunsnukis“

Dažnam lietuviui Juzefas Pilsudskis – šunsnukis, klastingai atplėšęs Vilnių nuo Lietuvos, o kaimynams lenkams – valstybės atkūrėjas, beveik pusdievis. Bene didžiausias jo nuopelnas Europai – raudonosios ordos plitimo sustabdymas 1920 metais, Budiono raiteliams šuoliuojant į Berlyną kelti pasaulinės revoliucijos. J. Pilsudskio idėjos sukurti Tarpjūrio valstybių federaciją, kaip atsvarą Rusijos ir Vokietijos galiai, šiuo metu itin aktualios, nes pažangus pasaulis tebemėgina stabdyti Rusijos imperializmą. Šis iš žemaitiškos giminės kilęs žmogus jau prieš šimtą metų žinojo ir darė tai, ką per vargą  šiandien suvokia Vakarai ir daro Ukraina. Istorinė biografija parašyta savitu rašymo stiliumi, tekstas kupinas aštrokų vyriškų žodžių ir šiurkštoko humoro. Skaitykime šio „žavingojo šunsnukio“ lietuviškąją biografiją  ir pamėginkime įsivaizduoti jo vizijoje gimusią galingą federaciją nuo „jūrų iki jūrų“, apimančią Ukrainą, Baltarusiją, Lenkiją, Lietuvą... Ar Stalinas, Hitleris, Putinas drįstų tokią pulti? Išsamiau

 


Algimanto Juknos Giedriko knyga „Lemties broliai“

Tai trumpas Lietuvos istorijos kursas apie svarbiausius momentus, lėmusius tautos likimą, apimantis karą po karo, raudonąją okupaciją, trukusią 50 metų ir skaudžias jos pasekmes. Kiekvienai kartai Lietuvoje tenka kovoti už laisvę. Knygoje gausu partizanų prisiminimų, buvusių tremtinių ir politinių kalinių pasakojimų. Skaitykime apie žmones, pasipriešinusius primestam režimui, ginkluotą ir neginkluotą rezistenciją, pasiaukojimą Tėvynei ir jos žmonių laisvei. Išsamiau

 


Onos Drobelienės „Molinukų sakmės“

Subtiliai iliustruota knygelė skirta įvairaus amžiaus skaitytojams. Žinomos Lietuvos etnografės, pedagogės, tautodailininkės ir etnokultūrinių renginių organizatorės daininga dzūkiška šnekta parašytos sakmės gimė įkvėptos pasaulyje garsios Merkinės keramikės Rūtos Indrašiūtės molinukų: skulptūrėlių, puodynių, dubenėlių, ąsotėlių, ištapytų vaizdeliais ir gyvūnėliais. Knygelės puslapiuose atgijo ir apsigyveno vieversys, gandras, žaltys, neužmirštuolė... Knygelės pabaigoje esantis žodynėlis padės dzūkiškas sakmes lengviau suprasti. Tėvai ir vaikai, skaitydami šią knygelę, galės pramokti dzūkų tarmės, galbūt pamils jos šiltą ir dainingą skambesį, taps atidesni aplinkai ir išmintingesni, nes knygelės puslapiuose suras raktą nuo durų į paslaptingą mitų pasaulį. Išsamiau

 


Romos Blėkienės sudaryta „Profesijų enciklopedija“

Knygelė vaikams vaizdžiai apie įvairiausias profesijas. Pasidomėkit, tėveliams duokit paskaityti. Kiek daug sužinosit apie virėjus, mokytojus, veterinarus... Tikrai labai labai įdomiai aprašyta daug profesijų. Išsamiau

 


Rut Guðnadóttir romanas vaikams „Vampyrai ir kitos bėdos“

Paaugliams skirta knygutė apie vampyrus. Nes visada rasi įdomybių apie vampyrų gyvenimą. Skaitykit, mėgaukitės, stebėkitės, baisėkitės - juk tai apie VAMPYRUS. Išsamiau

 


Lietuvių liaudies pasaka „Gulbė karaliaus pati“

Šią knygelę bibliotekai dovanojo Japonijos ambasada. Naujasis knygos leidimas yra ypatingas, nes tekstas atspausdintas lietuvių ir japonų kalbomis. Stebuklinę lietuvių liaudies pasaką į japonų kalbą išvertė Mitsuko Nakagome. Skaitykime šią knygelę ir gėrėkimės subtiliomis dailininkės Sigutės Valiuvienės iliustracijomis, egzotiškais japonų rašmenimis. Gal kam nors pavyks perskaityti pasaką ne tik lietuvių, bet ir japonų kalba? Išsamiau

 


Bruce D. Perry tikros vaikų istorijos „Berniukas, kurį augino kaip šunį ir kitos istorijos iš vaikų psichiatro užrašų“

Vaikų psichiatras Bruce D. Perry padeda vaikams, susidūrusiems su neįtikėtinu siaubu: išgyvenusiems genocidą, patyrusiems artimųjų smurtą, nepriežiūrą ir emocinį abejingumą, pagrobtiems, gyvenantiems su vienu iš tėvų arba visai be jų... Pasakojamos tikros vaikų istorijos paaiškinant, kas nutinka vaikų smegenims patiriant stiprų neigiamą stresą. Atskleidžiami netikėti būdai, kurių reikia imtis, siekiant palengvinti tų vaikų išgyvenamą skausmą ir padedant jiems užaugti sveikais žmonėmis. Knyga verta gerų žmonių, esamų ir būsimų tėvų, globėjų, ugdytojų, socialinių darbuotojų, terapeutų, įstatymų leidėjų, teisininkų... dėmesio. Skaitykime šią knygą ir gal perprasime mokslą apie protą, meilės ir švelnumo galią, gydančią net ir skaudžiausiai sužeisto vaiko sielą, sužinosime, ko gali mus išmokyti traumuoti vaikai apie netektį, meilę ir gijimą. Išsamiau

 


 

Joomla SEF URLs by Artio