Straipsnio indeksas

2021 m.

„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“

Šiuolaikinė lietuvių literatūra pateikiama skubančiam žmogui priimtina, patrauklia forma - įvairių kartų rašytojų ir literatūros žinovų diskusijos vyksta improvizuotoje traukinio kupė, sukuriant neformalią, gyvą atmosferą, literatūrines diskusijas papildant geros muzikos intarpais. Muzikos ir literatūros sinergija, drąsūs „suporavimai“ (pvz. šiuolaikinės skrabalų interpretacijos ir poezija) padeda pasiekti netiesioginį rezultatą – žmonės, specialiai atėję pasiklausyti populiarių muzikantų, kartu įsitraukia ir į pokalbius apie literatūrą, poezijos skaitymus. Ir jiems patinka!

Projektas yra tęstinis, organizuojamas nuo 2015 metų kiekvienais neporiniais metais, remiamas Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos.

„Senojo Alytaus atodangos menant Jurgį Kunčiną“

Šiuo projektu siekiama jaunosios kartos ir vyresniojo amžiaus alytiškius bei miesto svečius paskatinti domėtis istorinėmis lankytinomis miesto vietomis, pateikiant apie jas svarbesnius ir įdomesnius istorinius faktus, literatūrinius tekstus, legendas, vaizdinę informaciją. Vykdoma edukacinė veikla, susijusi su alytiškio literato ir vertėjo Jurgio Kunčino gyvenimu ir kūryba – tai dar viena galimybė atgaivinti rašytojo literatūrinio gyvavimo pėdsaką. Vizualiniais momentais ir autorinių dainų sukūrimu stiprinamas Alytaus, kaip Jurgio Kunčino miesto, įvaizdžio kūrimas.

Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Pažangi biblioteka jaunimui“

Projekto veiklos skirtos jaunimui nuo 14 iki 29 metų. Integruojant kūrybines-terapines edukacijas bei išmaniąsias technologijas buvo plečiama jaunuolių saviraiška, stiprinama socializacija ir mažinama kultūrinė atskirtis. Projekto priemonės padėjo kurti saugią, tobulėjimą skatinančią erdvę bei gerinti jaunimo laisvalaikio užimtumo paslaugas.

Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“

Antraisiais projekto įgyvendinimo metais buvo kuriamos naujos paslaugos autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams. Parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekoje, įdiegta galimybė susikurti bendravimo kortelių rinkinį.

Tęstiniu projektu įgyvendinama iniciatyva „Biblioteka visiems“ – siekiama plačiau atverti Lietuvos viešųjų bibliotekų duris skirtingų poreikių turintiems lankytojams. Projektas finansuojamas LR kultūros ministerijos lėšomis.

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė“

Tęstinis projektas buvo aktualus tiems, kurie pageidavo pagerinti savo skaitmeninius įgūdžius, išmokti geriau naudotis įvairiomis e. paslaugomis, daugiau sužinoti apie asmeninių duomenų apsaugą ir pan. 2021 metais įvykdytos paskutinės šio projekto veiklos paskatino alytiškius išmaniau ir atsargiau naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir pritaikyti įgytas žinias savo asmeniniame gyvenime ar karjeroje.

Skaitmeninio raštingumo mokymams bibliotekoje nestigo susidomėjimo iki pat projekto pabaigos. Bibliotekos darbuotojų pagalba, konsultacijomis ir mokymais per metus realiai ar virtualiai pasinaudojo daugiau nei 272 žmonės.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“

Tęstinio projekto metu bibliotekos lankytojams suteikta galimybė išbandyti įvairias technologijas: naudotis technine ir programine įranga darbui su vaizdo ir garso bei grafine medžiaga, robotikos ir programavimo rinkiniais ir kt. įrenginiais. 2021 metais Jaunimo erdvės lankytojus labiausiai pradžiugino nauja, pažangesnė virtualios realybės įranga.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos.

2020 m.

„Mobiliųjų aplikacijų kūrimo studija: virtualus turistinis maršrutas/žemėlapis „Literatūrinis Alytus: vietos ir vardai“

Projekto tikslas – pasitelkiant išmaniąsias technologijas prisidėti prie Alytaus miesto kultūros ir literatūros paveldo išsaugojimo, populiarinti susidomėjimą Alytaus krašto rašytojais ir su jais susijusiomis lankytinomis vietomis. Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba, Alytaus miesto savivaldybė.

Projekto metu buvo sukurta mobilioji programėlė, skatinanti literatūrinį turizmą. Atrinkti iškiliausi Alytaus miesto rašytojai bei su jais susiję lankytini objektai ir sudėlioti į aktyvų maršrutą – literatūrinius kelius. Taip pat buvo parengti virtualūs mobiliųjų programėlių kūrimo mokymai jaunimui. Juos išklausę inovatoriai turėjo galimybę įgytas žinias pritaikyti praktiškai.

„IX trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai-2020“

Tai jau devintąjį kartą kas dveji metai surengiamas dviejų dienų trumposios prozos festivalis kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui, kurį remia Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.

2020 metais šiame projekte buvo suorganizuoti devyni virtualūs renginiai ir interaktyvios veiklos dalyviams bei publikai. Visuomenei buvo pristatyta kokybiška, kritikų pripažinta šiuolaikinė lietuvių ir užsienio literatūra, vyko garsiniai jos skaitymai. Surengta tradicinė atminimo valanda. Į projekto veiklas buvo įtraukti ne tik profesionalūs, bet ir debiutuojantys autoriai. Literatūrinius renginius papildė tarptautinio žinomumo atlikėjų muzika, vizualiųjų menų paroda bei meno akcija dalyviams ir publikai.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?“

Projekto tikslai: skatinti skaitymą, domėjimąsi literatūra, mažinti socialinę atskirtį, didinti prasmingo laisvalaikio įvairovę ir prieinamumą Alytuje, paskatinti vaikus ir jaunimą siekti savo užsibrėžtų tikslų, didinti popamokinį užimtumą, lavinti bendravimo ir socialinius įgūdžius, stiprinti tarpsritinį bendradarbiavimą tarp įstaigų, dirbančių su vaikais ir jaunimu.

Projekto metu vyko susitikimai su rašytojais, populiariais nuomonės formuotojais ir kitokia kultūrinė veikla. Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba ir Alytaus miesto savivaldybė.

„Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“

Projekto metu bibliotekos duris papuošė išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekos ketinimą didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais buvo tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams. Parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekoje.

Projektą finansavo LR kultūros ministerija.

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė“

Projekte numatytomis priemonėmis buvo siekiama padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Veiklos adresuotos vietos bendruomenėms ir gyventojams, kurie vis dar nesinaudoja ar minimaliai naudojasi internetu, taip pat tiems, kurie nori pagerinti savo skaitmeninius įgūdžius, išmokti geriau naudotis įvairiomis e. paslaugomis, daugiau sužinoti apie asmeninių duomenų apsaugą ir pan.

Gyventojams buvo sudaryta galimybė dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose. Ši priemonė sulaukė nemažo susidomėjimo ir aktyvumo. Alytuje bibliotekos darbuotojų pagalba, konsultacijomis ir mokymais per metus realiai ar virtualiai pasinaudojo daugiau nei 940 žmonių.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“

Projekto metu buvo sukurta galimybė mūsų miesto gyventojams pasinaudoti tokiomis technologijomis, kurių jie savo namų ūkiuose dar neturi. Bibliotekos lankytojai galėjo laisvai naudotis technine ir programine įranga darbui su vaizdo ir garso bei grafine medžiaga, asmenų inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais ir kt. įrenginiais.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos.

2019 m.

„Interaktyvi Miesto sodo skaitykla“

Projekto tikslas – didinti Alytaus miesto bendruomenės prasmingo laisvalaikio užimtumo įvairovę ir prieinamumą. Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba, Alytaus miesto savivaldybė.

Buvo sukurta mobili laisvalaikio, saviraiškos ir edukacijos erdvė. Šiltuoju sezonu ji veikė Miesto sode, taip pat buvo perkeliama į mieste vykstančias šventes. Bendruomenei buvo sudaryta galimybė patraukliai ir patogiai „kultūrintis“ - skaityti, mokytis, lavinti įgūdžius, smagiai leisti laiką su šeima ar bendraminčiais. Buvo rengiamos „Miesto sodo murmesių“ valandos, kurių metu pristatytos dzūkų krašto savastį atskleidžiančios legendos, padavimai ir šiuolaikinių autorių kūryba.

„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje!“

Tęstinis projektas, nuo 2015 metų organizuojamas kiekvienais neporiniais metais. Specialiai sukurtoje traukinio kupė susitiko žinomos asmenybės ir vyko skirtingų kartų diskusija šiuolaikinės lietuvių literatūros tema. Kiekviename renginyje skambėjo gyvai atliekamos muzikos intarpai. Projektas pritraukė žinomus vardus, geriausių šiuolaikinės lietuvių literatūros pavyzdžių autorius, profesionalius ir charizmatiškus literatūros kritikus ir pripažintus muzikos atlikėjus. Renginių ciklą finansavo: Lietuvos kultūros taryba, Alytaus miesto savivaldybė.

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė“

Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Veiklos adresuotos vietos bendruomenėms ir gyventojams, kurie vis dar nesinaudoja ar minimaliai naudojasi internetu, taip pat tiems, kurie nori pagerinti savo skaitmeninius įgūdžius, išmokti geriau naudotis įvairiomis e. paslaugomis, daugiau sužinoti apie asmeninių duomenų apsaugą ir pan. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“

Projekto metu atnaujinta bibliotekos kompiuterinė ir programinė įranga. Buvo sukurta galimybė pasiūlyti tokias technologijas, kurių gyventojai ar namų ūkiai dar neturi – buvo sukurtos naujos darbo vietos darbui su vaizdo ir garso bei grafine medžiaga, asmenų inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais ir kt. įrenginiais. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos.

2018 m.

„Ex libris. 100 mūsų laisvės vizijų“

Tai - tarptautinis ekslibrisų konkursas ir paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui. Mažosios grafikos meistrai sukūrė knygos ženklus, įprasminančius su šia garbinga data susijusių mūsų šalies ir Alytaus miesto istorinių įvykių bei asmenybių atminimą.

Projektui adresuoti mažosios grafikos kūriniai atkeliavo ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir iš Latvijos, Ukrainos, Rumunijos ir net tolimosios Meksikos. Paroda „Ex libris. 100 mūsų laisvės vizijų“ buvo įkurdinta demokratiškiausioje bibliotekos erdvėje – fojė, kurioje kasdien apsilanko keletas šimtų lankytojų. Specialiai išleistame parodos kataloge publikuojamas visas konkursui pateiktų darbų keturiasdešimtukas. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Dainuojamosios poezijos koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga“

Projekto tikslas – įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Šia atmintina proga buvo suorganizuotas laisvės dainų vakaras. Koncerte skambėjo ir autentiškos lietuvių liaudies dainos, ir autorinė kūryba. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Imbiero vakarai - 2018“

Tai aštuntąjį kartą kas dveji metai organizuojami dviejų dienų trumposios prozos skaitymai kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui (antrąkart – tarptautiniai). Projekto veiklos populiarina ne tik lietuvių literatūrą, bet ir supažindina su kitų šalių autoriais, skatina kūrybą ir skaitymą.

Dviejų dienų skaitymo skatinimo renginių cikle buvo suorganizuota 13 renginių ir interaktyvių veiklų. Publikai buvo pristatyta kokybiška, kritikų pripažinta šiuolaikinė lietuvių ir užsienio literatūra, vyko garsiniai jos skaitymai ir gyvas bendravimas su autoriais. Specialiai „Imbiero vakarų“ konkursui (dieniniams ir naktiniams skaitymams) lietuvių ir užsienio autoriai sukūrė 23 kūrinius, 5 iš jų buvo išversti į lietuvių kalbą iš rusų, latvių, ukrainiečių kalbų. Geriausio trumposios prozos kūrinio autoriui Alytaus miesto vardu įteikta pagrindinė Jurgio Kunčino premija (įteikiama nuo 2004-ųjų metų). Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!!-VI“

Projekto metu vaikai ir jaunimas dalyvavo susitikimuose su žinomais lietuvių literatūros rašytojais, turėjo galimybę susipažinti su jų kūryba ir asmenybėmis. Kiekvieno susitikimo metu vyko kūrybinės dirbtuvės. Vienos buvo orientuotos į vaikų ir jaunimo kūrybiškumo skatinimą, vaizduotės lavinimą, smagias, atpalaiduojančias užduotis, o kitos buvo skirtos savęs pažinimui, jausmų, emocijų išlaisvinimui. Šie susitikimai ir kūrybinės dirbtuvės prisidėjo prie vaikų ir jaunimo kūrybingo laisvalaikio praleidimo, literatūrinio ir kultūrinio išprusimo, skatino bendravimą ir bendradarbiavimą. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Menų laboratorija

Projekto tikslas – prisidėti prie Alytaus miesto socialinio paribio jaunimo kultūrinės saviraiškos ugdymo, socializacijos stiprinimo bei gerinti edukacines, savišvietos, užimtumo paslaugas bibliotekoje. Projekto metu vyko įvairios veiklos, skirtos jaunuoliams nuo 11 iki 20 metų: kūrybinės piešimo, koliažų, tapybos, chna ornamentikos dirbtuvės, parodos, susitikimai ir motyvaciniai pokalbiai su daug pasiekusiomis asmenybėmis. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

2017 m.

„Jurgio Kunčino gimimo 70-mečio jubiliejus“

Surengtas literatūrinis-muzikinis-pažintinis vakaras „Jurgiui Kunčinui – 70“. Foto prisiminimai, teatralizuoti rašytojo autobiografijos fragmentai, pažintinė jo kūrybos studija, faktų ir įvykių apžvalga, „Įvairiakalbis „Tūlos“ skambesys“ ir kiti įdomūs mažmožiai buvo skirti mylimo kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino gimimo 70-mečiui. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Ekslibrisų konkursas, skirtas Jurgio Kunčino gimimo 70-mečiui“

Projekto tikslas - įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Jurgio Kunčino asmenybę, jo gyvenimo ir literatūrinės veiklos vietas, sukurti su jo asmenybe ir kūriniais susietus knygos ženklus. Buvo suorganizuotas ekslibrisų kūrybos konkursas profesionaliems dailininkams iš visų Lietuvos regionų bei Alytaus moksleiviams, surengta darbų paroda, išleistas knygų skirtukų rinkinys. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“

Lietuvos kultūros tarybos ir Alytaus miesto savivaldybės finansuotas šiuolaikinės lietuvių literatūros populiarinimo ir skaitymo skatinimo projektas. Improvizuotoje traukinio kupė susitiko ir diskutavo žinomos literatūrinio ir muzikinio pasaulio asmenybės bei vyko kartų dialogas. Buvo orientuojamasi į šiuolaikiškumą ir literatūros kokybę. Neįprasto formato literatūriniai-muzikiniai renginiai sulaukė bendruomenės susidomėjimo.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!!-V“

Projekto metu Alytaus vaikai ir jaunimas turėjo galimybę susitikti su žinomais lietuvių literatūros rašytojais, sudalyvauti jų rengiamose edukacinėse veiklose: komiksų dirbtuvėse, „Bendravimo rate“, pažintyje su neregių pasauliu ir kitose. Buvo surengtos 6 darbų parodos. Projekto veiklos prisidėjo prie vaikų ir jaunuolių skaitymo skatinimo, kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymo bei socialinę atskirtį patiriančių grupių integracijos. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.

2016 m.

Tarptautiniai trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai-2016“

Septintą kartą surengti skaitymai, skirti kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui, tapo tarptautiniais - trumposios prozos kūrinius Alytuje pristatė autoriai ne tik iš Lietuvos bet ir iš užsienio.
Renginių cikle „Imbiero vakarai-2016“ įvyko trumposios prozos kūrinių konkursas, garsiniai skaitymai, tradicinė Jurgio Kunčino valanda, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, parodų atidarymai, akustinės muzikos vakaras ir kiti kultūriniai įvykiai. Nuolatinę Jurgio Kunčino kambario ekspoziciją papildė asmeninės rašytojo bibliotekos leidinių su dedikacijomis kolekcija. Išleistas specialus „Imbiero vakarų-2014“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

„Išmanioji biblioteka jaunimui“

Projekto tikslas - prisidėti prie Alytaus miesto jaunimo saviraiškos ugdymo, socializacijos stiprinimo, kuriant saugią, tobulėjimą skatinančią erdvę bei gerinant edukacines, savišvietos ir užimtumo paslaugas bibliotekoje. Projektas iš dalies finansuotas Alytaus miesto savivaldybės ir Pasaulio bibliotekų programos lėšomis.
Buvo tęsiamos 2015 metais pradėtos projekto veiklos ir vykdomos naujos, suorganizuota 36 kultūrinio ir lavinamojo pobūdžio renginiai. Bibliotekoje įdiegtos dvi naujos paslaugos: „Internetas į namus“ ir mobili vasaros skaitykla. Vyko įvairūs mokymai ir paskaitos. Pirmojo Alytaus filiale įkurta Mažoji jaunimo erdvė.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-IV“

Alytaus vaikai turėjo galimybę dalyvauti nuotaikingame spektaklyje-žaidime „Aplink pasaulį“ ir išlaisvinti savo vaizduotę. Vyko susitikimai su žinomais rašytojais, surengtos kūrybinės dirbtuvės, darbų parodėlės. Galimybė susitikti su pamėgtų knygų autoriais paskatino vaikų norą skaityti, leido iš arčiau susipažinti su šiuolaikinių lietuvių autorių kūryba. Projekto veiklos prisidėjo prie vaikų akiračio plėtros, turiningo laisvalaikio praleidimo, įtraukė juos į kūrybinę veiklą.
Projektas iš dalies finansuotas Alytaus miesto savivaldybės.

2015 m.

„Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai-II“

Pagal pirmajame projekto etape atliktą maketą išleistas savitas, reprezentatyvus leidinys – Kosto Poškaus literatūrinių ir meninių darbų rinkinys „(Ne)šventųjų gyvenimai. Alytietiškos istorijos“. Surengtas knygos pristatymo renginys bei autoriaus kūrybinių darbų paroda. Tęsiama leidinio populiarinimo ir sklaidos veikla.
Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė.

„Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“

Projektu buvo siekiama aktyvinti įvairių visuomenės kartų susidomėjimą šiuolaikine lietuvių literatūra bei mažinti kultūrinę sostinės ir Alytaus regiono atskirtį. Alytaus miesto savivaldybei ir Lietuvos kultūros tarybai skyrus finansavimą, suorganizuoti trys literatūriniai/muzikiniai renginiai: 1 – grožinės literatūros istorine tematika, 1 – poezijos, 1 – prozos. Kiekvienas renginys vyko diskusijos forma improvizuotoje traukinio kupė, kurioje susitiko žinomos asmenybės ir vyko skirtingų kartų dialogas apie literatūrą. Diskusijas papildė muzikiniai intarpai.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-III“

Alytaus vaikams suteikta galimybė dalyvauti edukaciniuose spektakliuose, kūrybinėse dirbtuvėlėse, aplankyti lėlių teatro fondų parodą, susitikti su vaikų rašytojais ir knygų iliustruotojais. Projekto veiklos paskatino vaikų norą skaityti, įtraukė juos į įvairialypę kūrybinę veiklą, aktyvią pažintį su šiuolaikinių lietuvių autorių kūryba, sudomino lėlių teatru. Papildomomis priemonėmis atnaujinta vaikų ir jaunimo erdvė bibliotekoje.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

„Išmanioji biblioteka jaunimui“

Projekto tikslas - prisidėti prie Alytaus miesto jaunimo saviraiškos ugdymo, socializacijos stiprinimo, kuriant saugią, tobulėjimą skatinančią erdvę bei gerinant edukacines, savišvietos ir užimtumo paslaugas bibliotekoje. Projektas iš dalies finansuotas Alytaus miesto savivaldybės ir Pasaulio bibliotekų programos lėšomis.
Centrinėse bibliotekos patalpose įkurta „Išmanioji jaunimo erdvė“. Joje teikiamos šios nemokamos galimybės: dirbti kompiuteriu, naudotis planšetiniais kompiuteriais su elektroninių knygų skaityklėmis, klausytis muzikos ar audio knygų, žiūrėti nekomercinius filmus, naudotis virtualios realybės įranga, žaisti stalo žaidimus ir kt. Jaunimo erdvėje vykdoma nuolatinė veikla – 2015 metais suorganizuota 19 kultūrinio ir lavinamojo pobūdžio renginių. Bibliotekoje įdiegta ir nauja paslauga - savarankiškas virtualus mokymasis. Projekto tąsa numatoma 2016 metais.

2014 m.

Trumposios prozos festivalis „Imbiero vakarai – 2014“

Šeštieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui. Festivalio metu pristatytas ir bibliotekos patalpose nuolatiniam eksponavimui įkurdintas unikalus J. Kunčino namų Vilniuje sienos fragmentas su autoriniu rašytojo koliažu. Surengta tradicinė valanda, skirta rašytojo asmenybei ir kūrybai.
Garsinių trumposios prozos skaitymų festivalyje „Imbiero vakarai-2014“ įvyko dviejų dienų renginių ciklas su meno improvizacijomis, muzikiniais intarpais ir akcijomis suaugusiems ir jaunimui. Alytiškiams pristatytos žinomų trumposios prozos meistrų, pradedančiųjų autorių novelės, apsakymai, kitos šio žanro formos. Surengta meninė akcija „Ašutai iš gyvenimo švarko“, atminimo renginys „Pro memoria Bitei Vilimaitei ir Romualdui Granauskui“, literatūrinė popietė „Laureato valanda“, akustinis dainuojamosios poezijos koncertas. Išleistas specialus „Imbiero vakarų-2014“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

„Virtuali biblioteka „Gyvenimo stebėtojo užrašai“ pagal Jurgį Kunčiną“

Vertingų kraštotyros leidinių, dokumentų ir fotografijų skaitmeninimo bei archyvavimo pagrindu sukurta kraštiečio literato Jurgio Kunčino duomenų bazė internete. Joje išsaugoti ir pateikti viešam naudojimui elektroninėje erdvėje Jurgio Kunčino literatūrinio palikimo, spausdinto Lietuvos ir užsienio periodikoje iki elektroninės žiniasklaidos atsiradimo, tekstai,  rankraščių, saugomų Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje ir kituose prieinamuose šaltiniuose faksimilės. Taip pat – periodikoje skelbta informacija apie rašytoją ir jo kūrybą, įskaitant viešojoje erdvėje publikuotus tekstus iki elektroninės komunikacijos  atsiradimo. Užtikrinta laisva duomenų bazėje esančių kraštotyros duomenų nuotolinė prieiga.
Projektą finansavo: Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

„Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai“

Projekto esmė - alytiškio kūrėjo Kosto Poškaus literatūrinės ir meninės kūrybos išsaugojimas ir populiarinimas miesto bei šalies mastu. Projektą iš dalies finansavo Alytaus miesto savivaldybė.
Projekto metu buvo įvykdytos dailininko ir eseisto Kosto Poškaus knygos „(Ne)šventųjų gyvenimai“ – autoriniais tekstais ir vaizdais (piešiniais bei tapyba) užpildyto leidinio - sudarymo ir maketavimo veiklos.

„Aš jau perskaičiau. O tu?“

Projektas skirtas vaikų skaitymo skatinimui, pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas. Projekto metu vyko mokymai, kurių dalyviai gilinosi į literatūros skaitymo potyrius ir mokėsi kompiuterinės grafikos meno pagrindų. Vaikai sukūrė bendraamžiams skirtą keliaujančią plakatų parodą, skatinančią užsikrėsti skaitymo „virusu“.
Projektą iš dalies finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

2013 m.

„20 metų drauge: susipažinkime iš naujo“

2013 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka minėjo savo veiklos 20-metį. Šia proga buvo surengtas viešųjų poezijos skaitymų ir dainuojamosios poezijos renginių ciklas, kurio metu miesto bendruomenei buvo pristatytos poetų ir bardų asmenybės bei jų kūryba, vieno renginio metu gretinant ir skaitomą, ir dainuojamą poeziją. Iš viso įvyko: keturi vieši poezijos ir muzikos vakarai, teatralizuotas bibliotekos kultūrinės, kraštotyrinės veiklos dvidešimtmečio įdirbio bei su tuo susijusių naujų galimybių pristatymas visuomenei. Projektą iš dalies finansavo Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!-II“

Projekto pobūdis – edukacinių renginių ciklas ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, skirtas skaitymo skatinimui, geresniam lietuvių literatūros pažinimui. Projekto metu įvyko trys teatralizuotos literatūrinės popietės, susitikimas su šiuolaikinės vaikų literatūros kūrėju ir iliustratoriumi. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

Bibliotekos pažangai“

2013 metais vyko keletą metų trukusio projekto, kurio tikslas – padėti Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, veiklų tąsa. Bibliotekos mokymų klasėje buvo teikiama pagalba miesto gyventojams, neturintiems kompiuterinio raštingumo pagrindų. Individualiai apmokytas 41 žmogus, suteikta 816 konsultacijų įvairiais informacinių technologijų klausimais. Vyko ir kompiuterio pradžiamokslio mokymai grupėmis. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiesiems įteikti 182 pažymėjimai.


2012 m.

Trumposios prozos festivalis „Imbiero vakarai – 2012“

Tai jau penktąjį kartą surengti respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui. 2012 metais bibliotekoje buvo paminėtas šio autoriaus gimimo 65-mečio jubiliejus. Skaitymus tradiciškai parėmė ne tik Alytaus miesto savivaldybė, bet ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.
Renginių ciklo „Imbiero vakarai - 2012“ metu įvyko: konkursas šiuolaikinės lietuvių prozos kūrėjams ir keturių premijų teikimas jo laureatams, dvi prozos skaitymų popietės bei naktiniai skaitymai. Pristatytos trys parodos, perskaityta paskaita – Jurgio Kunčino kūrybos studija. Įvyko literatūrinis renginys - susitikimas su rašytoju festivalio „Imbiero vakarai - 2010“ laureatu. Pademonstruota teatro „Gimęs miestely po karo...“ kompozicija pagal J. Kunčino kūrybą. Surengtas geriausio imbierinių sausainių recepto konkursas. Skambėjo „gyvos“ muzikos programa. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje. Išleistas specialus „Imbiero vakarų – 2012“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“.

Bibliotekos pažangai“

Tai - tęstinis projektas, kurio tikslas – padėti Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę stebėti tris tiesiogines internetines transliacijas, kurių metu vyko virtualūs susitikimai su žinomais kultūros, meno ir mokslo žmonėmis. Bibliotekos mokymų klasėje įvyko lietuviško filmo „1000 galimybių“ peržiūra. Surengtoje akcijoje „Savivaldos savaitė bibliotekoje“ gyventojai buvo paskatinti susitikti su vietos politikais ir tarnautojais bei elektroninėje anketoje išsakyti savo nuomonę apie vietos savivaldos institucijų veiklą ir Alytaus regionui aktualias problemas.
Buvo teikiama pagalba miesto gyventojams, neturintiems kompiuterinio raštingumo pagrindų. Individualiai apmokyti 36 žmonės, suteiktos 1032 konsultacijos įvairiais informacinių technologijų klausimais. Vyko ir kompiuterio pradžiamokslio mokymai grupėmis. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiesiems įteikti 104 pažymėjimai.

„Bibliotekų svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“

Projekto rezultatas – nauja bibliotekos interneto svetainė. Bibliotekininkams kilusias kūrybines idėjas padėjo įgyvendinti projekto „Bibliotekos pažangai“ konsultantai. Pakito svetainės struktūra ir dizainas, tinklapis tapo gyvesnis, informatyvesnis, jame atsirado naujienų skyrelis, lankytojai gali reikšti savo nuomonę vykdomose apklausose. Atsirado galimybė naujienų srautą sekti RSS paslaugos pagalba. Praturtinta ir išplėsta kraštotyrinės informacijos sritis. Bibliotekos interneto svetaine nuo šiol bus patogu naudotis ir žmonėms su negalia.
Visiškai atnaujinta ir vaikams skirta svetainė. Ji tapo dinamiškesne, žaismingesne, joje pateikiama daugiau mažiesiems aktualios informacijos, atspindima ne tik Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus, bet ir visų bibliotekos filialų veikla, skirta jauniesiems skaitytojams ir renginių dalyviams.

2011 m.

„Atvirlaiškis iš Alytaus“

Projekto tikslas - kurti Alytaus - jaukaus ir savito miesto, kuriame gyvena kūrybingi žmonės - įvaizdį Lietuvoje ir užsienio šalyse. Pagrindinės projekto veiklos - kultūros ir meno leidinio leidyba bei sklaida. Projektą finansavus Alytaus miesto savivaldybei, buvo išleistas meninio pobūdžio, reprezentuojantis Alytaus miestą 20-ties atvirukų rinkinys „Atvirlaiškis iš Alytaus“. Patekusieji į leidinį tapybos, grafikos, foto darbai buvo eksponuojami jungtinėje Alytaus menininkų parodoje. Surengtas šios parodos atidarymo ir atvirukų rinkinio pristatymo renginys.

„Imbiero vakarai. Post Scriptum“

Projekto pobūdis - knygos leidyba ir sklaida, literatūrinių renginių ciklas bei konferencija. Projektą parėmus Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondui bei Alytaus miesto savivaldybei, išleistas trumpąją prozą populiarinantis literatūrinis almanachas „Imbiero vakarai 2008-2010“. Alytuje ir Lazdijuose surengti 5 literatūriniai – muzikiniai vakarai. Projekto įgyvendinimas padėjo užmegzti tradicinių literatūros festivalių rengėjų bendradarbiavimą – buvo surengta konferencija „Literatūriniai festivaliai Lietuvoje. Organizavimo patirtys ir problemos“.

„Pažink lietuvišką pasaką – tai linksma!“

Tai skaitymo skatinimo projektas, skirtas vaikams ir jaunimui. Projekto metu buvo sukurtos ir jaunajai publikai pademonstruotos trys teatrinės improvizacijos lietuvių literatūros autorių kūrybos motyvais, įvyko susitikimas su vaikų rašytoju, surengtos trys vaikų kūrinėlių parodos. Projekto rėmėja - Alytaus miesto savivaldybė.

„Bibliotekos pažangai“

Bibliotekoje vyko nauji daugiaplanio tęstinio projekto veiklos etapai. Tiesioginės transliacijos internetu, žaidimai, konkursai, mokymai buvo pritaikyti įvairaus amžiaus, poreikių ir pomėgių žmonėms. Įvyko šios įsimintinos akcijos: „Domiesi gimine? Ieškok internete“, „Protų kovos su Gustavu“, „Šeimų kovos“, „Internetas jūsų sodui“, „Kurkime naujoviškos bibliotekos viziją kartu“, „Internete aš esu atsargus“, „Savanorystė bibliotekoje“, „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“, „Rudens gėrybės jūsų bibliotekoje“, „Sveikatos paslaptys jūsų bibliotekoje“.
Ir toliau buvo teikiama galimybė įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis. Miesto gyventojai aktyviai naudojosi bibliotekininkių vykdomais mokymais grupėmis. Sėkmingai baigusiesiems kompiuterio pradžiamokslio, elektroninės bankininkystės ar saugaus darbo internete mokymus įteiktas 131 pažymėjimas. Individualiai apmokyti 68 žmonės, suteiktos 862 konsultacijos įvairiais informacinių technologijų klausimais.
Biblioteka įsigijo naujos programinės įrangos. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus skaitykloje papildomai įrengtos keturios kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos bibliotekos lankytojų darbui, mokymuisi, naršymui internete.

2010 m.

„Imbiero vakarai – 2010“

Tai IV-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Savaitės trukmės renginių cikle „Imbiero vakarai - 2010“ buvo surengta: konkursas trumposios prozos kūrėjams, dvi prozos skaitymų popietės ir naktinių skaitymų renginys, koncertas, literatūrinis renginys - susitikimas su rašytoju „Imbiero vakarų - 08“ laureatu, trys renginiai rašytojų J. Kunčino, J. Apučio ir A. Škėmos atminimui, trys literatūros bei meno parodos, performansas, literatūrinė radijo viktorina. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje. Išleistas specialus „Imbiero vakarų – 2010“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“. Projektas finansuotas Alytaus miesto savivaldybės bei Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo lėšomis.

„Kas pasakė, kad skaityti – nuobodu ir... nemadinga?!!“

Projektą sudaro edukacinė programa, skatinanti susidomėjimą literatūra. Projekto veiklos skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams. Projekto metu vyko: teatralizuotos literatūrinės popietės, vaikų darbų parodos-konkursai, susitikimas su populiariu šiuolaikinės vaikų literatūros kūrėju. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

„Bibliotekos pažangai“

Toliau tęsiamos ir plėtojamos ankstesniais metais pradėtos projekto veiklos, padedančios Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Bibliotekoje vyko projekto akcijos „Internetas Jūsų sodui“, „Pirmas kartas internete? Drąsiau! Pirmyn!“, konkursai: „Atgimimo istorija“, „Papasakok, kaip Tavo gyvenimą pakeitė internetas!“, „Atvirukai iš gimtinės“ bei kitos veiklos. Bibliotekos darbuotojai teikė pagalbą miesto gyventojams, siekiantiems įgyti gebėjimų naudotis informacinėmis technologijomis. Individualiai apmokyti 54 žmonės, suteiktos 875 konsultacijos. Bibliotekininkės vedė mokymus ir grupėms. Šiuos kursus baigė ir minimalius darbo su kompiuteriu įgūdžius įgijo 155 žmonės.
Biblioteka įsigijo naujos programinės įrangos. Informacijos ir laisvalaikio centre (Vilties g. 34) papildomai įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos.

2009 m.

„Miniformų pasjansas J. Kunčino bibliotekoje“

Tai - edukacinių, pažintinių, pramoginių renginių ciklas, skirtas mažųjų literatūros bei meno formų pristatymui ir populiarinimui. Projekto metu buvo surengta: trijų dienų ekslibriso mini artelė, du konkursai, skirti visuomenei (1-asis - mini iliustracijų patikusiam grožinės literatūros kūriniui, 2-asis – ekslibrisų), dailės miniatiūrų paroda, pranešimai trumpųjų literatūros žanrų bei mažųjų vizualaus meno formų temomis, literatūrinių ir muzikinių miniatiūrų vakaras, vizualiųjų menų vakaras, performansas. Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo lėšomis.

„Bibliotekos pažangai“

Tai projektas, kurio tikslas – padėti Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Projektą finansuoja Billo ir Melindos Gatesų fondas, LR Vyriausybė, savivaldybės bei bendrovė „Microsoft“. Jurgio Kunčino viešoji biblioteka yra šio projekto dalyvė. 2009 m. bibliotekoje išplėsta  nemokamų interneto paslaugų apimtis – vietoj buvusių 27 vietų interneto vartotojams įrengta 40. Svarbiausia šios plėtros naujovė – atidarytas 10 vietų Viešosios interneto prieigos (VIP) centras.

Bibliotekos darbuotojai suteikė galimybę lankytojams dalyvauti daugybėje projekto akcijų, tiesioginių transliacijų internetu, žaidimų, konkursų, mokymų. Įsimintiniausios tęstinės akcijos: „Ieškau darbo“, „Sukurk dainą žvaigždei“, „Esenjoras.lt“ bei žaidimas „Paskutinis valdovas“. Bibliotekininkės apmokė kompiuterinio raštingumo pagrindų 38 žmones bei suteikė 540 individualių konsultacijų, kaip naudotis informacinėmis technologijomis.

2008 m.

„Imbiero vakarai – 08“

Tai III-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Trijų dienų renginių cikle „Imbiero vakarai - 08“ įvairiose bibliotekos erdvėse vyko:  prozos skaitymų popietės, literatūriniai-muzikiniai vakarai, pranešimų skaitymas, susitikimai su rašytojais, literatūrinis renginys vaikams, mėgėjiškų skaitymų ir dainuojamosios poezijos akcija suaugusiesiems ir jaunimui, šaržų piešimo akcija ir kitos veiklos. Skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

„Literatūrinės atodangos: Rimas Burokas – rudens ir liūdesio poetas“

Tai projektas, kurį sudaro knygos “Rimas Burokas. (ne)gyvenimo fragmentai: eilėraščiai, šviesraščiai, sugrįžimai” leidyba ir šio leidinio pristatymui, poeto kūrybos populiarinimui bei sklaidai skirtų renginių ciklas. Projekto eigoje vyko literatūriniai - muzikiniai renginiai Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje, tarptautiniame literatūros festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo 2008“, Vilniaus knygų mugėje ir kitur. Leidinys išplatintas Lietuvos bibliotekose. Projektas dalinai finansuotas Alytaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros rėmimo fondo.

„Knyga – pasaulyje. Pasaulis – knygoje“

Tai skaitymo skatinimo projektas, skirtas vaikams ir jaunimui. Projekto metu vyko konkursai, literatūriniai renginiai, organizuota akcija „Linksmasis knygų medis“. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Tarp dangaus ir širdies: vaizduojamojo meno, poezijos ir muzikos dermė“

Šį projektą sudaro knygos leidyba, pristatymas ir sklaida. Gavus finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės, išleista Audronės Lampickienės poezijos knygelė „Vėjo juosta“, surengta paroda bei literatūrinis – muzikinis renginys. Projektą organizavo salonas „Balta varna“.

2007 m.

„Literatūriniai metai po Jurgio Kunčino ženklu“

Multikultūrinis renginių ciklas, vykdytas visus 2007 metus, skirtas žymaus prozininko Jurgio Kunčino 60-mečio jubiliejui. Svarbesnieji šio projekto etapai: renginių ciklas - „Jurgio Kunčino savaitė“, trumposios prozos almanacho „Imbiero vakarai 2004-2006“ leidyba, kompaktinės plokštelės „Gyvasis J. Kunčino pėdsakas“ antrosios dalies parengimas, literatūrinė konferencija - “Novelės anatomija”. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus apskrities viršininko administracija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

„Knygele, vesk mane į savo šalį“

Tai vaikų kultūrinės edukacijos projektas, skirtas skaitymo skatinimui. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skyrus finansavimą, bibliotekos filialuose buvo surengti šventiniai renginiai, skirti vaikų rašytojos Astridos Lindgren 100-osioms gimimo metinėms.

„Baltoji idilė“

Tai „Salone „Balta varna” įsikūrusio jaunimo sambūrio edukacinis-literatūrinis projektas, finansuotas Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo. Svarbiausi projekto akcentai: surengtas 3-jų dienų seminaras „Korys“, išleista jaunimo kūrybos rinktinė „Baltoji idilė“.

2006 m.

„Užėjau pas draugą, arba Imbiero vakarai - 06“

Gruodžio 7-8 d. įvyko II-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Šį projektą parėmė LR Kultūros ministerija ir sporto rėmimo fondas, Alytaus apskrities viršininko administracija, Alytaus miesto savivaldybė.

„Gražiausia pasaka - tai ta, kurią man sekdavo mama“

LR Kultūros ministerijai ir sporto rėmimo fondui finansavus, įvyko kasmetinė vaikų knygos šventė, skirta lietuviškai pasakai.

2005 m.

„Alytaus vaikų skaitymo džiaugsmo skatinimo programa“

Projektas gavo finansavimą iš LR Kultūros ministerijos ir sporto rėmimo fondo.

2004 m.

„Užėjau pas draugą, arba Imbiero vakarai: Alytus–Vilnius“

LR kultūros ministerija bei Alytaus miesto savivaldybė parėmė „Salono BALTA VARNA“ projektą, skirtą Jurgio KUNČINO atminimui. Tai gruodžio 3-5 d. įvykę respublikiniai prozos skaitymai.

2003 m.

„Alytaus vizualiųjų menų kūrėjai ir jų kūryba“

Birželio mėn., per miesto gimtadienį, „Salonas BALTA VARNA“ miesto visuomenei pristatė AMVB bibliografų sukurtą duomenų bazę internete „Alytaus vizualiųjų menų kūrėjai ir jų kūryba“.

„Langas į ateitį“

Lapkričio mėn. jau ir Vidzgirio filialo lankytojams buvo suteikta nemokama prieiga prie interneto. Čia taip pat buvo įkurtas dar vienas aljanso „Langas į ateitį“ viešas interneto centras. Šio projekto įgyvendinimas sąlygojo šios paslaugos prieinamumą visuose viešosios bibliotekos padaliniuose.

2002 m.

„Langas į ateitį“

Nuo birželio mėn. projektas įgyvendinamas Viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filiale. Aljanso „Langas į ateitį", miesto savivaldybės bei viešosios bibliotekos lėšomis šio filialo lankytojams įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, teikiamos nemokamos interneto paslaugos, sudarytos sąlygos pageidautiną informaciją atsispausdinti.

2001 m.

„Prieigos prie interneto stiprinimas Alytaus miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“

Projektą finansavo LR kultūros ministerija ir Alytaus miesto savivaldybė. Tai - nuosekli ir logiška tąsa ALF paremto projekto „Partnerystė vardan lygių galimybių visiems”. Sujungus abiejų projektų materialiuosius resursus bei miesto savivaldybės indėlį, pasiektas toks rezultatas:

  • Trijuose viešosios bibliotekos padaliniuose: Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuose bei Informacijos ir laisvalaikio centre interneto vartotojams skirta 10 kompiuterių.
  • Prisijungimas prie LITNET akademinio tinklo sukūrė prielaidas naudotis šia paslauga mažas pajamas turintiems žmonėms, tarp jų - neįgaliesiems, vaikams. Pastariesiems tokiu būdu apribota prieiga prie smurtą ir pornografiją propaguojančios informacijos.
  • Minėtų bibliotekų paslaugų vartotojai turi galimybę kopijuoti, skenuoti, spausdinti jiems reikalingą informaciją, ją įrašyti į diskelius ir CD, bei naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis.

„Biblioteka pasirengusi tapti jaukia bendrabučių vaikų laisvalaikio oaze. Neatimkime šanso“

Projektą parėmė Šiaurės Ministrų Tarybos Informacijos biuras Lietuvoje. Gautas finansavimas leido praturtinti kuklią CD su populiaria tarp vaikų ir jaunimo muzika bei vaikiškų filmų vaizdajuosčių kolekciją Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje bei Informacijos ir laisvalaikio centre.
Šių bibliotekų paslaugomis itin aktyviai naudojasi daug aplinkinių bendrabučių vaikų iš materialių sunkumų patiriančių šeimų. Didžiajai daliai jų miesto viešosios bibliotekos išties tapo jaukia turiningo laisvalaikio oaze.

2000 m.

„Partnerystė vardan lygių galimybių visiems“

Projektą finansavo Atviros Lietuvos fondas bei miesto savivaldybė.
Projekto esmė – suteikti galimybę naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, teikti naujas paslaugas miesto bendruomenės nariams, ypač – socialiai labiausiai pažeidžiamoms bibliotekų lankytojų grupėms – negalios, garbaus amžiaus žmonėms, bendrabučių ir kitiems vaikams iš vargingai gyvenančių šeimų. Pastaruosius tokiu būdu siekiama atitraukti nuo gatvės, pasiūlant patrauklius laisvalaikio užimtumo būdus: galimybę naudotis internetu, kitomis kompiuterinėmis paslaugomis, tarp jų – lavinamosiomis kompiuterinėmis programomis ir žaidimais, klausytis muzikos, žiūrėti videofilmus.
Projektas realizuotas trijuose viešosios bibliotekos padaliniuose: Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuose, Informacijos ir laisvalaikio centre. Už jo įgyvendinimui skirtas lėšas įsigyti pirmieji kompiuteriai skaitytojų darbo vietoms, įranga jais naudotis rankų nevaldantiems žmonėms, TV bei vaizdo grotuvai, muzikiniai centrai, pradėta komplektuoti CD su muzikos įrašais ir vaikiškų filmų vaizdajuosčių kolekcija.

„Miestui ir miestiečiams. Kuriame Alytaus kultūros istorijos metraštį“

Viešosios bibliotekos bei Jotvingių gimnazijos bibliotekos jungtinis projektas, įgyvendintas kaip sudėtinė ALF paremto projekto dalis. Miesto viešosios bibliotekos bibliografų sukauptą ir susistemintą informaciją apie Alytuje buvusias ir dabar jį puošiančias skulptūras gimnazijos auklėtiniai, naudodamiesi savo bibliotekos techninėmis galimybėmis, abiejų bibliotekų darbuotojų, pedagogų konsultuojami, parengė, apipavidalino ir išleido CD „Mūsų miestą puošia skulptūros“. Projektas originaliai pristatytas miesto bendruomenei. Detali informacija apie kiekvieną skulptūrą (nuotraukos, autoriai, įdomiausių publikacijų tekstai, išsami bibliografija) prieinama visiems besidomintiems.

1998 m.

„Alytaus miesto viešosios bibliotekos Dainavos filialo reorganizavimas į Informacijos ir laisvalaikio centrą neįgalių ir pagyvenusių žmonių visuomeninei integracijai“

Viename iš miesto bendrabučių iš esmės buvo rekonstruota dalis pirmojo aukšto patalpų. Jose įsikūrė ne tik naujasis bibliotekos padalinys, bet ir Lietuvos invalidų draugijos Alytaus miesto skyrius bei bendrija „Viltis“, vienijanti šeimas, turinčias sunkios proto negalios ištiktų artimųjų ir jos „Šeimos paramos centras“. Įrengtas pandusas, sukurti kiti neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms svarbūs patogumai. Bendra erdvė sukūrė prielaidas išvardintoms institucijoms glaudžiau bendradarbiauti. Bibliotekos patalpos, kaip ir kita įranga, pritaikyti žmonėms su fiziniais trūkumais. Bibliotekinės ir kitos paslaugos orientuotos į specifines minėtų vartotojų grupių reikmes. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė iš privatizavimo fondo lėšų.

1996 m.

„Biblioteka - kultūros centras“

Paramą suteikė Atviros Lietuvos Fondas. Projekto esmė – biblioteka ne tik tradicinių paslaugų skaitytojams teikimo vieta, bet ir miesto bendruomenei svarbus kultūros centras, kuriame:

  • suteikiama erdvė, sudaromos kitos sąlygos vietos menininkų saviraiškai;
  • pristatoma ir eksponuojama žinomų šalies menininkų (literatų, dailininkų, fotografų, muzikų) kūryba;
  • svarbus vaidmuo tenka miesto kultūros, istorijos fragmentų atodangai, informacijos apie iškiliąsias jos asmenybes sklaidai;
  • projektas grįstas bibliotekoje veikiančio, populiaraus mieste „Baltos varnos“ salono patirtimi;
  • Atviros Lietuvos Fondo parama leido įsigyti techninių priemonių, pagelbėjusių tolimesnei veiklos plėtotei.
Joomla SEF URLs by Artio