Straipsnio indeksas

2012 m.

Trumposios prozos festivalis „Imbiero vakarai – 2012“

Tai jau penktąjį kartą surengti respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti kraštiečio rašytojo Jurgio Kunčino atminimui. 2012 metais bibliotekoje buvo paminėtas šio autoriaus gimimo 65-mečio jubiliejus. Skaitymus tradiciškai parėmė ne tik Alytaus miesto savivaldybė, bet ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.
Renginių ciklo „Imbiero vakarai - 2012“ metu įvyko: konkursas šiuolaikinės lietuvių prozos kūrėjams ir keturių premijų teikimas jo laureatams, dvi prozos skaitymų popietės bei naktiniai skaitymai. Pristatytos trys parodos, perskaityta paskaita – Jurgio Kunčino kūrybos studija. Įvyko literatūrinis renginys - susitikimas su rašytoju festivalio „Imbiero vakarai - 2010“ laureatu. Pademonstruota teatro „Gimęs miestely po karo...“ kompozicija pagal J. Kunčino kūrybą. Surengtas geriausio imbierinių sausainių recepto konkursas. Skambėjo „gyvos“ muzikos programa. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje. Išleistas specialus „Imbiero vakarų – 2012“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“.

Bibliotekos pažangai“

Tai - tęstinis projektas, kurio tikslas – padėti Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę stebėti tris tiesiogines internetines transliacijas, kurių metu vyko virtualūs susitikimai su žinomais kultūros, meno ir mokslo žmonėmis. Bibliotekos mokymų klasėje įvyko lietuviško filmo „1000 galimybių“ peržiūra. Surengtoje akcijoje „Savivaldos savaitė bibliotekoje“ gyventojai buvo paskatinti susitikti su vietos politikais ir tarnautojais bei elektroninėje anketoje išsakyti savo nuomonę apie vietos savivaldos institucijų veiklą ir Alytaus regionui aktualias problemas.
Buvo teikiama pagalba miesto gyventojams, neturintiems kompiuterinio raštingumo pagrindų. Individualiai apmokyti 36 žmonės, suteiktos 1032 konsultacijos įvairiais informacinių technologijų klausimais. Vyko ir kompiuterio pradžiamokslio mokymai grupėmis. Sėkmingai šiuos mokymus baigusiesiems įteikti 104 pažymėjimai.

„Bibliotekų svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“

Projekto rezultatas – nauja bibliotekos interneto svetainė. Bibliotekininkams kilusias kūrybines idėjas padėjo įgyvendinti projekto „Bibliotekos pažangai“ konsultantai. Pakito svetainės struktūra ir dizainas, tinklapis tapo gyvesnis, informatyvesnis, jame atsirado naujienų skyrelis, lankytojai gali reikšti savo nuomonę vykdomose apklausose. Atsirado galimybė naujienų srautą sekti RSS paslaugos pagalba. Praturtinta ir išplėsta kraštotyrinės informacijos sritis. Bibliotekos interneto svetaine nuo šiol bus patogu naudotis ir žmonėms su negalia.
Visiškai atnaujinta ir vaikams skirta svetainė. Ji tapo dinamiškesne, žaismingesne, joje pateikiama daugiau mažiesiems aktualios informacijos, atspindima ne tik Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus, bet ir visų bibliotekos filialų veikla, skirta jauniesiems skaitytojams ir renginių dalyviams.

2011 m.

„Atvirlaiškis iš Alytaus“

Projekto tikslas - kurti Alytaus - jaukaus ir savito miesto, kuriame gyvena kūrybingi žmonės - įvaizdį Lietuvoje ir užsienio šalyse. Pagrindinės projekto veiklos - kultūros ir meno leidinio leidyba bei sklaida. Projektą finansavus Alytaus miesto savivaldybei, buvo išleistas meninio pobūdžio, reprezentuojantis Alytaus miestą 20-ties atvirukų rinkinys „Atvirlaiškis iš Alytaus“. Patekusieji į leidinį tapybos, grafikos, foto darbai buvo eksponuojami jungtinėje Alytaus menininkų parodoje. Surengtas šios parodos atidarymo ir atvirukų rinkinio pristatymo renginys.

„Imbiero vakarai. Post Scriptum“

Projekto pobūdis - knygos leidyba ir sklaida, literatūrinių renginių ciklas bei konferencija. Projektą parėmus Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondui bei Alytaus miesto savivaldybei, išleistas trumpąją prozą populiarinantis literatūrinis almanachas „Imbiero vakarai 2008-2010“. Alytuje ir Lazdijuose surengti 5 literatūriniai – muzikiniai vakarai. Projekto įgyvendinimas padėjo užmegzti tradicinių literatūros festivalių rengėjų bendradarbiavimą – buvo surengta konferencija „Literatūriniai festivaliai Lietuvoje. Organizavimo patirtys ir problemos“.

„Pažink lietuvišką pasaką – tai linksma!“

Tai skaitymo skatinimo projektas, skirtas vaikams ir jaunimui. Projekto metu buvo sukurtos ir jaunajai publikai pademonstruotos trys teatrinės improvizacijos lietuvių literatūros autorių kūrybos motyvais, įvyko susitikimas su vaikų rašytoju, surengtos trys vaikų kūrinėlių parodos. Projekto rėmėja - Alytaus miesto savivaldybė.

„Bibliotekos pažangai“

Bibliotekoje vyko nauji daugiaplanio tęstinio projekto veiklos etapai. Tiesioginės transliacijos internetu, žaidimai, konkursai, mokymai buvo pritaikyti įvairaus amžiaus, poreikių ir pomėgių žmonėms. Įvyko šios įsimintinos akcijos: „Domiesi gimine? Ieškok internete“, „Protų kovos su Gustavu“, „Šeimų kovos“, „Internetas jūsų sodui“, „Kurkime naujoviškos bibliotekos viziją kartu“, „Internete aš esu atsargus“, „Savanorystė bibliotekoje“, „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“, „Rudens gėrybės jūsų bibliotekoje“, „Sveikatos paslaptys jūsų bibliotekoje“.
Ir toliau buvo teikiama galimybė įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis. Miesto gyventojai aktyviai naudojosi bibliotekininkių vykdomais mokymais grupėmis. Sėkmingai baigusiesiems kompiuterio pradžiamokslio, elektroninės bankininkystės ar saugaus darbo internete mokymus įteiktas 131 pažymėjimas. Individualiai apmokyti 68 žmonės, suteiktos 862 konsultacijos įvairiais informacinių technologijų klausimais.
Biblioteka įsigijo naujos programinės įrangos. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus skaitykloje papildomai įrengtos keturios kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos bibliotekos lankytojų darbui, mokymuisi, naršymui internete.

2010 m.

„Imbiero vakarai – 2010“

Tai IV-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Savaitės trukmės renginių cikle „Imbiero vakarai - 2010“ buvo surengta: konkursas trumposios prozos kūrėjams, dvi prozos skaitymų popietės ir naktinių skaitymų renginys, koncertas, literatūrinis renginys - susitikimas su rašytoju „Imbiero vakarų - 08“ laureatu, trys renginiai rašytojų J. Kunčino, J. Apučio ir A. Škėmos atminimui, trys literatūros bei meno parodos, performansas, literatūrinė radijo viktorina. Trumposios prozos skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje. Išleistas specialus „Imbiero vakarų – 2010“ leidinys – laikraštis „Imbiero tiesa“. Projektas finansuotas Alytaus miesto savivaldybės bei Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo lėšomis.

„Kas pasakė, kad skaityti – nuobodu ir... nemadinga?!!“

Projektą sudaro edukacinė programa, skatinanti susidomėjimą literatūra. Projekto veiklos skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams. Projekto metu vyko: teatralizuotos literatūrinės popietės, vaikų darbų parodos-konkursai, susitikimas su populiariu šiuolaikinės vaikų literatūros kūrėju. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

„Bibliotekos pažangai“

Toliau tęsiamos ir plėtojamos ankstesniais metais pradėtos projekto veiklos, padedančios Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Bibliotekoje vyko projekto akcijos „Internetas Jūsų sodui“, „Pirmas kartas internete? Drąsiau! Pirmyn!“, konkursai: „Atgimimo istorija“, „Papasakok, kaip Tavo gyvenimą pakeitė internetas!“, „Atvirukai iš gimtinės“ bei kitos veiklos. Bibliotekos darbuotojai teikė pagalbą miesto gyventojams, siekiantiems įgyti gebėjimų naudotis informacinėmis technologijomis. Individualiai apmokyti 54 žmonės, suteiktos 875 konsultacijos. Bibliotekininkės vedė mokymus ir grupėms. Šiuos kursus baigė ir minimalius darbo su kompiuteriu įgūdžius įgijo 155 žmonės.
Biblioteka įsigijo naujos programinės įrangos. Informacijos ir laisvalaikio centre (Vilties g. 34) papildomai įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos.

2009 m.

„Miniformų pasjansas J. Kunčino bibliotekoje“

Tai - edukacinių, pažintinių, pramoginių renginių ciklas, skirtas mažųjų literatūros bei meno formų pristatymui ir populiarinimui. Projekto metu buvo surengta: trijų dienų ekslibriso mini artelė, du konkursai, skirti visuomenei (1-asis - mini iliustracijų patikusiam grožinės literatūros kūriniui, 2-asis – ekslibrisų), dailės miniatiūrų paroda, pranešimai trumpųjų literatūros žanrų bei mažųjų vizualaus meno formų temomis, literatūrinių ir muzikinių miniatiūrų vakaras, vizualiųjų menų vakaras, performansas. Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo lėšomis.

„Bibliotekos pažangai“

Tai projektas, kurio tikslas – padėti Lietuvos gyventojams įgyti ir tobulinti gebėjimus naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Projektą finansuoja Billo ir Melindos Gatesų fondas, LR Vyriausybė, savivaldybės bei bendrovė „Microsoft“. Jurgio Kunčino viešoji biblioteka yra šio projekto dalyvė. 2009 m. bibliotekoje išplėsta  nemokamų interneto paslaugų apimtis – vietoj buvusių 27 vietų interneto vartotojams įrengta 40. Svarbiausia šios plėtros naujovė – atidarytas 10 vietų Viešosios interneto prieigos (VIP) centras.

Bibliotekos darbuotojai suteikė galimybę lankytojams dalyvauti daugybėje projekto akcijų, tiesioginių transliacijų internetu, žaidimų, konkursų, mokymų. Įsimintiniausios tęstinės akcijos: „Ieškau darbo“, „Sukurk dainą žvaigždei“, „Esenjoras.lt“ bei žaidimas „Paskutinis valdovas“. Bibliotekininkės apmokė kompiuterinio raštingumo pagrindų 38 žmones bei suteikė 540 individualių konsultacijų, kaip naudotis informacinėmis technologijomis.

2008 m.

„Imbiero vakarai – 08“

Tai III-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Trijų dienų renginių cikle „Imbiero vakarai - 08“ įvairiose bibliotekos erdvėse vyko:  prozos skaitymų popietės, literatūriniai-muzikiniai vakarai, pranešimų skaitymas, susitikimai su rašytojais, literatūrinis renginys vaikams, mėgėjiškų skaitymų ir dainuojamosios poezijos akcija suaugusiesiems ir jaunimui, šaržų piešimo akcija ir kitos veiklos. Skaitymų medžiaga publikuojama interneto tinklapyje. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

„Literatūrinės atodangos: Rimas Burokas – rudens ir liūdesio poetas“

Tai projektas, kurį sudaro knygos “Rimas Burokas. (ne)gyvenimo fragmentai: eilėraščiai, šviesraščiai, sugrįžimai” leidyba ir šio leidinio pristatymui, poeto kūrybos populiarinimui bei sklaidai skirtų renginių ciklas. Projekto eigoje vyko literatūriniai - muzikiniai renginiai Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje, tarptautiniame literatūros festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo 2008“, Vilniaus knygų mugėje ir kitur. Leidinys išplatintas Lietuvos bibliotekose. Projektas dalinai finansuotas Alytaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros rėmimo fondo.

„Knyga – pasaulyje. Pasaulis – knygoje“

Tai skaitymo skatinimo projektas, skirtas vaikams ir jaunimui. Projekto metu vyko konkursai, literatūriniai renginiai, organizuota akcija „Linksmasis knygų medis“. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė.

„Tarp dangaus ir širdies: vaizduojamojo meno, poezijos ir muzikos dermė“

Šį projektą sudaro knygos leidyba, pristatymas ir sklaida. Gavus finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės, išleista Audronės Lampickienės poezijos knygelė „Vėjo juosta“, surengta paroda bei literatūrinis – muzikinis renginys. Projektą organizavo salonas „Balta varna“.

2007 m.

„Literatūriniai metai po Jurgio Kunčino ženklu“

Multikultūrinis renginių ciklas, vykdytas visus 2007 metus, skirtas žymaus prozininko Jurgio Kunčino 60-mečio jubiliejui. Svarbesnieji šio projekto etapai: renginių ciklas - „Jurgio Kunčino savaitė“, trumposios prozos almanacho „Imbiero vakarai 2004-2006“ leidyba, kompaktinės plokštelės „Gyvasis J. Kunčino pėdsakas“ antrosios dalies parengimas, literatūrinė konferencija - “Novelės anatomija”. Projektą parėmė Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus apskrities viršininko administracija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

„Knygele, vesk mane į savo šalį“

Tai vaikų kultūrinės edukacijos projektas, skirtas skaitymo skatinimui. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skyrus finansavimą, bibliotekos filialuose buvo surengti šventiniai renginiai, skirti vaikų rašytojos Astridos Lindgren 100-osioms gimimo metinėms.

„Baltoji idilė“

Tai „Salone „Balta varna” įsikūrusio jaunimo sambūrio edukacinis-literatūrinis projektas, finansuotas Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo. Svarbiausi projekto akcentai: surengtas 3-jų dienų seminaras „Korys“, išleista jaunimo kūrybos rinktinė „Baltoji idilė“.

2006 m.

„Užėjau pas draugą, arba Imbiero vakarai - 06“

Gruodžio 7-8 d. įvyko II-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Šį projektą parėmė LR Kultūros ministerija ir sporto rėmimo fondas, Alytaus apskrities viršininko administracija, Alytaus miesto savivaldybė.

„Gražiausia pasaka - tai ta, kurią man sekdavo mama“

LR Kultūros ministerijai ir sporto rėmimo fondui finansavus, įvyko kasmetinė vaikų knygos šventė, skirta lietuviškai pasakai.

2005 m.

„Alytaus vaikų skaitymo džiaugsmo skatinimo programa“

Projektas gavo finansavimą iš LR Kultūros ministerijos ir sporto rėmimo fondo.

2004 m.

„Užėjau pas draugą, arba Imbiero vakarai: Alytus–Vilnius“

LR kultūros ministerija bei Alytaus miesto savivaldybė parėmė „Salono BALTA VARNA“ projektą, skirtą Jurgio KUNČINO atminimui. Tai gruodžio 3-5 d. įvykę respublikiniai prozos skaitymai.

2003 m.

„Alytaus vizualiųjų menų kūrėjai ir jų kūryba“

Birželio mėn., per miesto gimtadienį, „Salonas BALTA VARNA“ miesto visuomenei pristatė AMVB bibliografų sukurtą duomenų bazę internete „Alytaus vizualiųjų menų kūrėjai ir jų kūryba“.

„Langas į ateitį“

Lapkričio mėn. jau ir Vidzgirio filialo lankytojams buvo suteikta nemokama prieiga prie interneto. Čia taip pat buvo įkurtas dar vienas aljanso „Langas į ateitį“ viešas interneto centras. Šio projekto įgyvendinimas sąlygojo šios paslaugos prieinamumą visuose viešosios bibliotekos padaliniuose.

2002 m.

„Langas į ateitį“

Nuo birželio mėn. projektas įgyvendinamas Viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filiale. Aljanso „Langas į ateitį", miesto savivaldybės bei viešosios bibliotekos lėšomis šio filialo lankytojams įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, teikiamos nemokamos interneto paslaugos, sudarytos sąlygos pageidautiną informaciją atsispausdinti.

2001 m.

„Prieigos prie interneto stiprinimas Alytaus miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“

Projektą finansavo LR kultūros ministerija ir Alytaus miesto savivaldybė. Tai - nuosekli ir logiška tąsa ALF paremto projekto „Partnerystė vardan lygių galimybių visiems”. Sujungus abiejų projektų materialiuosius resursus bei miesto savivaldybės indėlį, pasiektas toks rezultatas:

  • Trijuose viešosios bibliotekos padaliniuose: Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuose bei Informacijos ir laisvalaikio centre interneto vartotojams skirta 10 kompiuterių.
  • Prisijungimas prie LITNET akademinio tinklo sukūrė prielaidas naudotis šia paslauga mažas pajamas turintiems žmonėms, tarp jų - neįgaliesiems, vaikams. Pastariesiems tokiu būdu apribota prieiga prie smurtą ir pornografiją propaguojančios informacijos.
  • Minėtų bibliotekų paslaugų vartotojai turi galimybę kopijuoti, skenuoti, spausdinti jiems reikalingą informaciją, ją įrašyti į diskelius ir CD, bei naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis.

„Biblioteka pasirengusi tapti jaukia bendrabučių vaikų laisvalaikio oaze. Neatimkime šanso“

Projektą parėmė Šiaurės Ministrų Tarybos Informacijos biuras Lietuvoje. Gautas finansavimas leido praturtinti kuklią CD su populiaria tarp vaikų ir jaunimo muzika bei vaikiškų filmų vaizdajuosčių kolekciją Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje bei Informacijos ir laisvalaikio centre.
Šių bibliotekų paslaugomis itin aktyviai naudojasi daug aplinkinių bendrabučių vaikų iš materialių sunkumų patiriančių šeimų. Didžiajai daliai jų miesto viešosios bibliotekos išties tapo jaukia turiningo laisvalaikio oaze.

2000 m.

„Partnerystė vardan lygių galimybių visiems“

Projektą finansavo Atviros Lietuvos fondas bei miesto savivaldybė.
Projekto esmė – suteikti galimybę naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, teikti naujas paslaugas miesto bendruomenės nariams, ypač – socialiai labiausiai pažeidžiamoms bibliotekų lankytojų grupėms – negalios, garbaus amžiaus žmonėms, bendrabučių ir kitiems vaikams iš vargingai gyvenančių šeimų. Pastaruosius tokiu būdu siekiama atitraukti nuo gatvės, pasiūlant patrauklius laisvalaikio užimtumo būdus: galimybę naudotis internetu, kitomis kompiuterinėmis paslaugomis, tarp jų – lavinamosiomis kompiuterinėmis programomis ir žaidimais, klausytis muzikos, žiūrėti videofilmus.
Projektas realizuotas trijuose viešosios bibliotekos padaliniuose: Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuose, Informacijos ir laisvalaikio centre. Už jo įgyvendinimui skirtas lėšas įsigyti pirmieji kompiuteriai skaitytojų darbo vietoms, įranga jais naudotis rankų nevaldantiems žmonėms, TV bei vaizdo grotuvai, muzikiniai centrai, pradėta komplektuoti CD su muzikos įrašais ir vaikiškų filmų vaizdajuosčių kolekcija.

„Miestui ir miestiečiams. Kuriame Alytaus kultūros istorijos metraštį“

Viešosios bibliotekos bei Jotvingių gimnazijos bibliotekos jungtinis projektas, įgyvendintas kaip sudėtinė ALF paremto projekto dalis. Miesto viešosios bibliotekos bibliografų sukauptą ir susistemintą informaciją apie Alytuje buvusias ir dabar jį puošiančias skulptūras gimnazijos auklėtiniai, naudodamiesi savo bibliotekos techninėmis galimybėmis, abiejų bibliotekų darbuotojų, pedagogų konsultuojami, parengė, apipavidalino ir išleido CD „Mūsų miestą puošia skulptūros“. Projektas originaliai pristatytas miesto bendruomenei. Detali informacija apie kiekvieną skulptūrą (nuotraukos, autoriai, įdomiausių publikacijų tekstai, išsami bibliografija) prieinama visiems besidomintiems.

1998 m.

„Alytaus miesto viešosios bibliotekos Dainavos filialo reorganizavimas į Informacijos ir laisvalaikio centrą neįgalių ir pagyvenusių žmonių visuomeninei integracijai“

Viename iš miesto bendrabučių iš esmės buvo rekonstruota dalis pirmojo aukšto patalpų. Jose įsikūrė ne tik naujasis bibliotekos padalinys, bet ir Lietuvos invalidų draugijos Alytaus miesto skyrius bei bendrija „Viltis“, vienijanti šeimas, turinčias sunkios proto negalios ištiktų artimųjų ir jos „Šeimos paramos centras“. Įrengtas pandusas, sukurti kiti neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms svarbūs patogumai. Bendra erdvė sukūrė prielaidas išvardintoms institucijoms glaudžiau bendradarbiauti. Bibliotekos patalpos, kaip ir kita įranga, pritaikyti žmonėms su fiziniais trūkumais. Bibliotekinės ir kitos paslaugos orientuotos į specifines minėtų vartotojų grupių reikmes. Projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė iš privatizavimo fondo lėšų.

1996 m.

„Biblioteka - kultūros centras“

Paramą suteikė Atviros Lietuvos Fondas. Projekto esmė – biblioteka ne tik tradicinių paslaugų skaitytojams teikimo vieta, bet ir miesto bendruomenei svarbus kultūros centras, kuriame:

  • suteikiama erdvė, sudaromos kitos sąlygos vietos menininkų saviraiškai;
  • pristatoma ir eksponuojama žinomų šalies menininkų (literatų, dailininkų, fotografų, muzikų) kūryba;
  • svarbus vaidmuo tenka miesto kultūros, istorijos fragmentų atodangai, informacijos apie iškiliąsias jos asmenybes sklaidai;
  • projektas grįstas bibliotekoje veikiančio, populiaraus mieste „Baltos varnos“ salono patirtimi;
  • Atviros Lietuvos Fondo parama leido įsigyti techninių priemonių, pagelbėjusių tolimesnei veiklos plėtotei.
Joomla SEF URLs by Artio