2023 METŲ KRAŠTIEČIŲ KALENDORIUS

SAUSIS

1 d.
Glazmanas Jozefas (1908 01 01 Alytuje - žuvo 1943 10 07) - žydų organizacijos „Beitar“ Lietuvos skyriaus vadovas, vienas iš Vilniaus geto pasipriešinimo vadovų.

4 d.
Kandratavičius Skaidrius (g. 1973 01 04 Alytuje) - Lietuvos kunigas, poetas.

5 d.
Voščikas Algimantas (1928 01 05 Alytuje - 1994 m. Kaune) – Lietuvos teatro ir kino aktorius.

7 d.
Matutis Anzelmas (1923 01 07 Zomčinėje, Igliaukos vlsč., Marijampolės r. - 1985 09 21 Alytuje, palaidotas Daugų g. kapinėse) – Lietuvos pedagogas, rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų laureatas.

10 d.
Jegelevičius, Sigitas (1938 01 10 Vabalių k., Alovės vlsč., Alytaus apskr. – 2014 02 22 Vilniuje) - istorikas, archyvaras, achyvistikos ir Lietuvos archyvų istorijos specialistas, humanitarinių mokslų daktaras.

12 d.
Stankevičiūtė Laima ( 1958 01 12 Alytuje – 2015 02 05 Vilniuje) – buvusi Lietuvos televizijos korespondentė Alytuje, aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvusi viena laikraščio „Alytaus sąjūdis“ leidėjų, dzūkų kultūros žurnalo „Dainava“ redaktorė.

Vesčiūnaitė–Janavičienė Aldona (1923 01 12 Alytuje - 2012 07 Sidnyje, Australija) – poetė, nuo 1950 m. gyveno Australijoje, nuo 1999 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

13 d.
Svetikas Kazimieras (1923 01 13 Kaune - 2006 05 22 Alytuje) - buvęs ilgametis švietimo, sporto darbuotojas, 1947 m. Alytaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas, 1954-1958 m. Alytaus rajono vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktorius, Alytaus rajono sporto komiteto pirmininkas, kulkinio šaudymo treneris.

16 d.
Daraškevičius Vytautas (1918 01 16 Viazmoje, Rusija – 1992 09 26 Alytuje) - pedagogas, lituanistas, ilgametis 1-sios vidurinės mokyklos (dab. Dzūkijos pagrindinė mokykla) direktorius. 1950 m. 2-sios vidurinės mokyklos (dab. A. Ramanausko – Vanago gimnazija) direktorius, 1951-1978 m. 1-sios vidurinės mokyklos (dab. Dzūkijos pagrindinė mokykla) direktorius.

18 d.
Rėklaitis Vladas (1888 01 18 Daugirdėlių k., Alytaus vlsč., Kalvarijos apskr. (dabar Alytaus r.) - 1952 04 02 Čikagoje, JAV) - Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

21 d.
Puišys Raimondas (g. 1963 01 21 Jurbarke, augo Alytuje) – fotografas, keliautojas, kalnų sportininkas, alpinistas.

23 d.
Seilius Algirdas (g. 1938 01 23 Dauguose, Alytaus r.) - radijo inžinierius, technikos mokslų daktaras, docentas.

28 d.
Kaukas Kostas (g. 1928 01 28 Duselninkuose, Krokialaukio vlsč., Alytaus apskr. (Alytaus r.) - prozininkas, žurnalistas. 1954 m. baigė VU, įgijo žurnalisto specialybę. Dirbo laikraščių ir radijo redakcijose. Nuo 1980 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

VASARIS

7 d.
Gintalas Dainius (g. 1973 02 07 Slabadėlės k., Alytaus r.) - poetas, literatūros kritikas, vertėjas.

Matulionis Jonas (1898 02 07 Krokialaukio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - 1980 01 24 Toronte, Kanada) - Lietuvos finansininkas, teisininkas, lietuvių išeivijos visuomenės veikėjas, 1929-1940 m. dirbo Lietuvos bankuose. 1941 m. laikinosios vyriausybės finansų ministras, ją paleidus - finansų generalinis sekretorius. 1952-1955 m. Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas. 1955-1957 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas. 1958-1961 m. pirmasis Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas.

12 d.
Kauzonas Sigitas (1943 02 12 Ulčičių k., Merkinės vlsč., Alytaus apskr. (dab. Varėnos r.) – 2015 02 14 Alytus) – inžinierius mechanikas, politikas. 1965-1972 m. dirbo Kauno, Panevėžio įmonėse, 1972-1979 m. šaldytuvų gamykloje, 1979-1983 m. vyno ir šampano gamykloje, 1983-1987 m. mašinų gamykloje, 1987-2003 m. AB „Snaigė“, 1995-2007 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, 2003-2007 m. miesto mero pavaduotojas.

15 d.
Kaupinis Petras (g. 1948 02 15) – fotografas.

20 d.
Kavaliauskienė Scholastika (g. 1943 02 20, Klydžionių k., Daugų r.) - Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narė, poetė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.

Labėnas Benediktas, Labenskas (slap. Kariūnas) (1918 02 20 Papėčių k., Lazdijų vlsč. - 1949 03 07 Kalesninkų miške (Daugų vlsč., Alytaus apskr.) - poetas, vienas Lietuvos partizanų Dzūkijoje vadų.

22 d.
Kalanta Romas (1953 02 22 Alytuje – 1972 05 14 Kaune) - Lietuvių pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvis, protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją viešai susidegino.

KOVAS

3 d.
Bulgakovienė Giedrė (g. 1958 03 03) - Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė, 1997 m. Alytaus žurnalistų klubo nominuota miesto „Metų žmogumi“, 1999 m. LBD nominuota Lietuvos „Geriausia metų bibliotekininke“, Alytaus miesto kultūros premijos laureatė (2003, 2008, 2013, 2021 m.), 2010 m. suteikta Alytaus bendruomenės fondo „Metų apdovanojimų“ Sidabrinė žvaigždė „Kūrybiškiausios sielos“ nominacijoje.

4 d.
Verksnys Antanas (1908 03 04 Ūdrijoje, Ūdrijos vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - 1996 08 03 Vilniuje) - Lietuvos kariuomenės karininkas, dimisijos pulkininkas leitenantas.

5 d.
Konarskis Simonas (1808 03 05 Dapkiškėse, Alytaus r. – sušaudytas 1839 m. vasario 27 d. Vilniuje) - 1830-1831 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimo dalyvis.

6 d.
Ramanauskas Adolfas-Vanagas (1918 03 06 Niu Britene, JAV - sušaudytas 1957 11 29 Vilniuje) - partizanas, pokario pasipriešinimo sovietinei okupacijai vadovas, Pietų Dzūkijos partizanų apygardos vadas, Alytaus mokytojų seminarijos mokytojas. 2007 m. (po mirties) suteiktas Alytaus miesto garbės piliečio vardas.

11 d.
Balukevičius Kostas (1893 03 11 Alytuje – 1958 05 17 Alytuje) - Alytaus miesto burmistras (1919-1921, 1922-1925 m.).

15 d.
Dineika Karolis (1898 03 15 Rygoje – 1980 08 13 Druskininkuose) - pedagogas, visuomenės veikėjas. 1927-1934 m. Alytaus valstybinės gimnazijos fizinio lavinimo mokytojas. Dirbdamas Alytuje dalyvavo daugelio organizacijų veikloje: Alytaus skautų tunto turtininkas, Vilniui vaduoti sąjungos Alytaus skyriaus narys. K. Dineikos iniciatyva pradėtas statyti Dzūkų stadionas.

17 d.
Ringys Pranas (1933 03 17 – 2010 10 15) - pedagogas, 1956-1985 m. 2-osios vidurinės mokyklos (dab. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija) direktorius.

19 d.
Abbot Senda Berenson (1868 03 19 Butrimonyse, Trakų apskr., Vilniaus gub. (dab. Alytaus r.) - 1954 02 16) - viena iš moterų krepšinio pradininkių pasaulyje. Dirbo fizinio lavinimo mokytoja Smitho koledže, JAV. 1893 m. kovo 22 d. surengė pirmas moterų krepšinio rungtynes. Parašė pirmąjį krepšinio taisyklių vadovą, skirtą moterims. 1985 m. įtraukta į Dž. Neismito krepšinio šlovės muziejų, 1999 m. - moterų krepšinio šlovės muziejų. Tituluojama pasaulinio moterų krepšinio motina.

Kanauka Kostas (1898 03 19 Butrimiškėse, Ūdrijos vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.). - 1976 m. lapkričio 7 d. Longmidou, Masačiusetso valstija, JAV) - veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras, profesorius.

22 d.
Jakunskienė Audronė (g. 1958 03 22 Viduklėje, Raseinių r.) - Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė, visuomeninės organizacijos "Dzūkų kultūros draugė" leidžiamo kultūros žurnalo "Dainava" redaktorė, Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos laureatė (2003, 2008).

23 d.
Bielinski Josef (1848 03 23 - 1926 06 15 Varšuva) - lenkų istorikas, gydytojas. 1892-1897 m. dirbo gydytoju Alytuje.

27 d.
Šuliauskas Alfonsas (1938 03 27 Alytaus r. – 2017 10 15 Druskininkuose) - Lietuvos dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

BALANDIS

3 d.
Repšienė Danutė (g. 1928 04 03 Alytuje) - agronomė, mokslų daktarė.

5 d.
Simanauskas Vidas (g. 1953 04 05) - „Varsos“ ansamblio meno vadovas, kultūros veikėjas.

7 d.
Grinius Evaldas (g. 1963 04 07) – dailininkas, VšĮ "EGARTA" vadovas, Alytaus miesto kultūros premijos laurėtas (2016 m.).

12 d.
Jurkonis Pranas (g. 1938 04 12 Mizarų k., Leipalingio vlsč., Seinų apskr,) – choro dirigentas, pedagogas, buvęs ilgametis Alytaus ansamblio „Dainava“ vadovas.

15 d.
Bernatavičienė Lilija (g. 1973 04 15) – choreografė, kultūros veikėja, sportinių šokių kolektyvo „Alemana“ vadovė, 2016 m. suteiktas „Metų alytiškės“ titulas.

21 d.
Bernatavičius Kęstutis (g. 1973 04 21 Anykščiuose) - Lietuvos ir Alytaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, sportinių šokių kolektyvo „Alemana“ vadovas.

Burokas Rimas (1953 04 21 Alytuje - 1980 08 10) - hipis poetas, persekiotas sovietinio saugumo, mirė kalinamas Lukiškių kalėjime.

23 d.
Kasiulis Vytautas (1918 04 23 Simne – 1995 03 12 Paryžiuje (Prancūzija) – Lietuvos dailininkas, tapytojas.

24 d.
Čižauskas Ignas (1873 04 24 Šipultiškių k., Krokialaukio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - 1926 07 22 Šakiuose, palaidotas Miroslave) - kunigas, draudžiamos lietuviškos literatūros platintojas. 1900 m. baigė Seinų kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1906-1908 m. vikaras Krokialaukyje, įsteigė „Žiburio“ skaityklą ir knygyną. Domėjosi ir bandė rašyti dzūkų tarmės gramatiką.

27 d.
Sakalauskas-Vanagėlis Ksaveras (1863 04 27 Kalesninkų k., Simno vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) – 1938 06 15 Varšuvoje (palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse) - rašytojas, pedagogas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

30 d.
Martikonytė Daiva (g. 1963 04 30 Ukmergėje) - Alytaus muzikos mokyklos mokytoja, Alytaus jaunimo orkestro „Svajonė“ vadovė, Alytaus styginių kvarteto vadovė, Alytaus miesto kultūros premijos laureatė (2002, 2004, 2013 m.).

GEGUŽĖ

1 d.
Ledas Vytautas (1948 05 01 Šakiuose (kituose šaltiniuose 1948 05 04) – 1993 01 19 Alytuje) - menininkas, pedagogas, visuomenininkas, kraštotyrininkas, vienas iš „Alytaus Sąjūdžio“ kūrėjų.

5 d.
Totorius Stasys (1888 05 05 Igliaukoje, Marijampolės apskr., Suvalkų gub. (dab. Marijampolės sav.) - 1977 05 07 Alytuje) - pedagogas, ilgametis Alytaus gimnazijos mokytojas, Alytaus mokytojų seminarijos direktorius, 1926-1927 m., 1940-1945 m. Alytaus gimnazijos mokytojas. 1940-1941 m. Alytaus gimnazijos direktorius. 1940 m. Alytaus apskrities viršininkas. 1945-1951 m. Alytaus švietimo skyriaus vedėjas. 1951-1957 m. Alytaus mokytojų seminarijos direktorius.

14 d.
Golokvoščius Petras (1923 05 14 Alytuje - 2009 06 05 Alytuje.) - matematikos mokslų daktaras, profesorius.

15 d.
Haškerytė–Misikienė Jurgita (g. 1923 05 15 Alytuje) - dainininkė, Lietuvos filharmonijos solistė, sopranas, pedagogė.

22 d.
Judickas Algirdas (g. 1948 05 22 Padvariškių k., Alytaus r.) – tautodailininkas, tapytojas, medžio drožėjas.

24 d.
Kalibatas Linas (1963 05 24 Miroslave, Alytaus r. - 2006 06 06) – architektas.

25 d.
Makštutis Albinas (1938 05 25 Babrauninkų k., Lazdijų r,– 2001 02 15) – gydytojas, vadovavęs sanitarijos tarnybai Alytuje.

29 d.
Kubilevičius Jonas (1933 05 29 Alytuje – 2009 10 16 Alytuje) - Alytaus futbolo legenda, nusipelnęs futbolo treneris, respublikinės kategorijos teisėjas.

30 d.
Klimavičius Bronius (slap. Biednas) (1903 05 30 Kalesninkų k., Simno vlsč., Kalvarijos apsk., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - 1956 03 11 Buenos Airėse, Argentina) - poetas, publicistas.

BIRŽELIS

1 d.
Baliukonė (Baliukonytė) Onė (1948 06 01 Kančėnų k., Daugų vlsč. – 2007 11 20 Vilniuje) – poetė, rašytoja, tapytoja, apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės premija (1998 m.), Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2004 m.).

Navaitis Antanas (1913 06 01 Cibiliekuose, Ūdrijos vlsč., Kalvarijos apsk., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) – 2013 03 06 Vilniuje) - karo lakūnas, dimisijos pulkininkas leitenantas.

5 d.
Šukys Jonas (1938 06 05 Naujamiestyje, Panevėžio apskr. - 2011 07 10 Alytuje) - pedagogas, poetas, kompozitorius.

7 d.
Kasputis Rimantas (1943 06 07 Raseiniuose – 1995 04 25) – dailininkas, pedagogas, 1975-1995 m. Alytaus dailės mokyklos direktorius.

Paulauskienė Laima Albina (g. 1953 06 07) – poetė, mokėsi Simno internatinėje mokykloje, vėliau Alytaus internatinėje mokykloje.

10 d.
Makaveckas Romualdas (1933 06 10 Butrimonyse, Alytaus apsk. (dab. Alytaus r.) – 2006 04 20) - technologijos mokslų daktaras, Lietuvos totorių sąjungos įkūrimo iniciatorius, 1994-1998 m. Lietuvos totorių sąjungos pirmininkas.

13 d.
Zubrys Antanas (g. 1883 06 13 Gluosnininkų k., Simno vlsč. - apie 1950 m.) - valstybės veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas-leitenantas, III Seimo narys.

20 d.
Čaplikas Julius (1888 06 20 Ryliškiuose, Alytaus r. – 1941 07 30 sušaudytas Butyrkų kalėjime (Maskva) - Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas XVII Vyriausybės Vidaus reikalų ministras, visuomenės veikėjas.

22 d.
Mironas Vladas (1888 06 22 Kuodiškiuose, Rokiškio apskr. – 1953 02 17 Vladimire, Rusija) - kunigas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, Ministras pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kapelionas, politinis kalinys, daugelį metų klebonavo Dauguose.

 LIEPA

12 d.
Zurlienė-Tulevičiūtė Anelė (g. 1948 07 12 Stakliškių k., Prienų r.) - medikė, prozininkė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narė.

14 d.
Mazaliauskaitė Irena (1958 07 14 Alytuje – 2015 01 13 Alytuje) – ilgametė „American English School" Alytaus filialo vadovė, viena laisvo žodžio, nepriklausomos spaudos Alytuje kūrėjų.

17 d.
Mačiūnas Leonas Laimutis (g. 1928 07 17 Alytuje) - gydytojas chirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius, šachmatininkas.

18 d.
Nonevičius Elijošius (1863 07 18 Žagariuose, Punios vlsč., Trakų apskr. (dabar Alytaus r.) – 1931 06 05 (palaidotas Nemajūnuose, Prienų r.) - veterinarijos gydytojas, profesorius, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

Petrikonis Antanas (1923 07 18 Alytuje - 1982 10 10 Čikagoje, JAV) – dailininkas, po II pasaulinio karo apsigyveno Anglijoje, nuo 1959 gyveno Čikagoje (JAV).

21 d.
Petrauskas Juozas (1928 07 21 Mankūnėlių k., Simno vlsč., Alytaus apskr. - 2007 10 24) - kraštotyrininkas, dailininkas, keramikas, grafikas, buhalteris, spaudos bendradarbis.

27 d.
Galeckas Rimantas (g. 1963 07 27 Ukmergėje) – dailininkas, daugelio tarptautinių plenerų ir parodų dalyvis, Alytaus dailininkų grupės „Be rėmų” narys.

31 d.
Starkus Ignas (1888 07 31 Tolkūnuose, Alytaus r. – 1956 09 17 Elizabete, JAV) - kunigas, prelatas, Šakių Žiburio gimnazijos direktorius, vienas iš Zanavykų muziejaus įkūrėjų.

 RUGPJŪTIS

2 d.
Overaitis Romualdas (1943 08 02 – 1994 12 02) - 1990-1994 m. Alytaus miesto tarybos narys,
valstybinės įmonės „Alytksta“ direktorius. Miesto plėtros komisijos narys, Alytaus statybos koncerno direktorių valdybos pirmininkas.

Tumas Juozas (1893 08 02 Kalnėnuose, Alytaus r. - 1977 07 02 JAV) - Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

4 d.
Petrulis Alfonsas ( 1873 08 04 m. Kateliškiuose, Biržų r. – 1928 06 28) - kunigas, Vasario 16-osios akto signataras, 1909-1927 m. Pivašiūnų klebonas.

8 d.
Juozapavičius Rimantas (g. 1963 08 08 Punioje, Alytaus r.) - rašo eilėraščius, kuria dainų tekstus ir muziką, yra Lietuvos tautodailininkų sąjungai priklausantis medžio drožėjas.

10 d.
Matonis Vaidas (g. 1943 08 10 Kaimynų k., Alytaus r.) – habilituotas daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Meninio ugdymo katedros vedėjas, profesorius, Šiaulių universiteto Muzikos katedros profesorius.

Laskauskas Petras (1903 08 10 Pilionių k., Vilkmergės apskr., Kauno gub. (dab. Ukmergės r.) – 1988 10 21 Kaune) - kunigas, 1938-1941 m. Butrimonių klebonas, 1941-1949 m. Šv. Liudviko bažnyčios dekanas klebonas.

Žemaitytė Birutė (g. 1943 08 10 Gražulių k., Alytaus r.) - rašytoja, gydytoja, vienuolė, Alytaus miesto kultūros premijos laureatė (1995).

14 d.
Kerevičius Adomas (1908 08 14 Plasapninkuose, Butrimonių vlsč., Trakų apskr. (dabar Alytaus r.) – 1977 07 26 Butrimonyse, Alytaus r.) - poetas, populiarios dainos „Vai, ko nusižvengei, bėrasis žirgeli“ autorius.

18 d.
Monkeliūnas Antanas (g. 1958 08 18 Pupasodžio k., Alytaus r.) - Alytaus kolegijos dėstytojas, rašo eilėraščius.

22 d.
Jakimavičius Juozas (1943 08 22 Miroslave, Alytaus r. – 2000 06 09 Vilniuje) - fizikas, profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

24 d.
Riabinina-Šermukšnienė Olga (Šermukšnėlė) ( g. 1958 08 24 Voroneže, Rusijoje) – poetė.

25 d.
Lekevičius Romualdas (1938 08 25 Alytuje - 2011 09 02 Vilniuje) - genetikas, ekologinės genetikos pradininkas Lietuvoje, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius.

27 d.
Bladienė Ona (1933 08 27 Išlauže, Ašmintos vlsč., Marijampolės apskr. (dab. Prienų r.) - 1998 08 02 Alytuje) - kraštotyrininkė, dirbo tuometinėje 4-oje vidurinėje mokykloje (dabar - Piliakalnio pagrindinė mokykla), 1957 m. įsteigė seniausią Lietuvoje mokyklos kraštotyros muziejų.

RUGSĖJIS

4 d.
Mardosa Jonas (g. 1948 09 04 Angininkuose, Alytaus r.) - humanitarinių mokslų daktaras, etnologas, istorikas.

6 d.
Džervus Petras, slapyv. Šaulys Domarkas (g. 1958 09 06 Punioje) - poetas, kelių inžinierius.

Kamaitis Vidutis Pranciškus (g. 1938 09 06 Santaikoje, Krokialaukio vlsč., Alytaus apskr.). - inžinierius, technologijų mokslų daktaras, tarptautinės klasės šokėjas, sportinių šokių tarptautinės kategorijos teisėjas.

9 d.
Kanauka Vincas (1893 09 09 Butrimiškėse, Alytaus r. - 1968 03 22 Niujorke, JAV) - gydytojas chirurgas, medicinos mokslų daktaras. Dalyvavo kuriant savivaldos institucijas Alytaus apskrityje, Alytaus apskrities ligoninės gydytojas.

Šiurkutė Ona (1923 09 09 Gulbinų k., Akmenės vlsč., Mažeikių apskr. – 2007 09 21 Alytuje) - pedagogė, 1949 - 1988 m. dirbo 2-oje vidurinėje mokykloje (dab. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija), 1955-1958 m. šios mokyklos direktorė.

10 d.
Jarmalavičius Artūras (1973 09 10 Alytus – 2008 05 22 Čagčaranas (Afganistanas) - Lietuvos karys, seržantas, tarnavęs Goro provincijos Afganistane atkūrimo grupės misijoje.

14 d.
Stanevičiūtė Rasa (g. 1988 09 14 Alytuje) - istorijos bakalaurė, literatė, lėlių kūrėja.

17 d.
Jurkonytė Dalia (1958 09 17 Kudirkos Naumiestyje, Šakių r. – 2006 05 16 Alytuje) - Lietuvos nusipelniusi krepšinio trenerė.

19 d.
Matulionis Vladas (g. 1933 09 19 Peršėkės k., Alytaus r.) - žemės ūkio mokslų kandidatas.

23 d.
Šiugždinytė Ugnė (g. 1983 09 23 Alytuje) - rašo eilėraščius.

26 d.
Aleknavičienė-Biliūtė Elvyra (g. 1948 09 26 Tolkūnų k., Miroslavo apyl., Alytaus r.) - pedagogė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, rašytoja.

29 d.
Vaitkevičius Juozas (1928 09 29 Gudeliuose, Alytaus apskr. (dabar Alytaus r.) – 2002 07 12) - profesorius, habilituotas pedagogikos mokslų daktaras.

SPALIS

2 d.
Rasymas Pranas (1928 10 02 Likiškiuose, Alytaus apskr. - 1987 08 25 Kaune) - veterinarijos gydytojas.

7 d.
Petkevičienė Rasa (1953 10 07 Ūdrijoje, Alytaus r. – 2013 06 03 Alytuje) - buvusi ilgametė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės bibliotekininkė, Alytaus ligoninės muziejaus įkūrėja, kraštotyrininkė, Alytaus miesto kultūros ir meno premijos laureatė (2015 m.).

11 d.
Gavėnas Pranas (1918 10 11 Zapalimų k., Raudenio vlsč., Marijampolės apskr.. (dab. Marijampolės sav.) – 2000 02 07 Alytuje) - kunigas salezietis, Alytaus miesto garbės pilietis, leidėjas, rašytojas, vertėjas, visuomenininkas, 2002 m. (po mirties) suteiktas Alytaus miesto garbės piliečio vardas.

24 d.
Bajerčius Konstantinas (1903 10 24 Pajotijų k., Plokščių vlsč., Naumiesčio aps., Suvalkų gub. (dabar Šakių r.) - 1946 12 08 Alytuje) - poetas, prozininkas, pasipriešinimo judėjimo dalyvis, pedagogas, poetas, Alytaus miesto garbės pilietis.

25 d.
Kolesnikovas Vytautas (g. 1948 10 25 Alytuje – 2021 10 01 Alytuje palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse) - dailininkas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras.

26 d.
Sakalauskas Artūras (1963 10 26 Alytuje - 1991 08 21 Vilniuje) - Lietuvos kariuomenės Alytaus rinktinės savanoris, žuvęs Lietuvos Respublikos Seimo rūmų prieigose, stabdant Sovietų armijos išpuolį, baigiantis kariniam pučui Maskvoje.

LAPKRITIS

1 d.
Juralevičius Bronius (g. 1928 11 01 Ryliškiuose, Merkinės vlsč., Alytaus apskr.) - inžinierius mechanikas, technologijų mokslo daktaras.

11 d.
Adamonytė Janina (g. 1928 11 11 Užuguosčio k., Prienų r.) - Alytaus muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, chorų vadovė, choro studijos „Lakšatngėlė“ meno vadovė.

14 d.
Bagdonas Mindaugas Juozas (1943 11 14 Seirijuose, Alytaus apskr. (dab. Lazdijų r.). - 2007 08 13 Alytuje) – chirurgas, 1966-2007 m. Alytaus ligoninės chirurgas.

Smilinskas Juozas (1939 11 14 Punioje, Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) – 2006 08 27 Alytuje) - pedagogas, chorvedys, 1990-1995 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys.

16 d.
Krušna Vladas (1948 11 16 – 2014 02 26 Peršėkininkuose, Alytaus r.) - Peršėkininkų (Alytaus r.) televizijos įkūrėjas ir savininkas, operatorius, laidų kūrėjas, skulptorius, tapytojas, vitražistas, Alytaus rajono šviesuolis.

18 d.
Šileikis Bronius (1928 11 18 Vyžuonose, Vyžuonų vlsč., Utenos apskr. (dab. Utenos r.) - 2007 03 11) - gamtos apsaugos inspektorius,1954-1975 m. valstybinis tarprajoninis medžioklės inspektorius.

22 d.
Visockas Petras (g. 1923 11 22 Praniūnuose, Antnemunio vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) - medicinos mokslų daktaras, profesorius.

24 d.
Vaitkus Liudas (g. 1943 11 24 Jurbarke) - Alytaus muzikos mokyklos pedagogas pučiamųjų orkestro vadovas, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (1998 m.).

26 d.
Jonynas Antanas A. (g. 1953 11 26 Vilniuje) - poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2003 m.), nuo 2011 m. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas.

28 d.
Džiautas Feliksas (g. 1953 11 28 Martnonyse, Ukmergės r.) - pedagogas, Alytaus miesto savivaldybės politinis veikėjas, 2011 - 2012 05 10 miesto meras.

30 d.
Būtėnas Julius (1908 11 30 Galintėnuose, Nemunaičio vlsč., Trakų aps. (dabar Alytaus r.) - 1999 04 28) - rašytojas, literatūros kritikas, žurnalistas.

GRUODIS

3 d.
Rimkus Henrikas (1958 12 03 – 2004 12 11 Alytuje) - kraštotyrininkas, etnografas, istorikas, Alytaus politinis bei visuomenės veikėjas.

14 d.
Jonynas Antanas (1923 12 14 Alytuje – 1976 07 05 Vilniuje) – Lietuvoje poetas, rašytojas, pedagogas.

22 d
Rasimavičius Narcizas Liudvikas (g. 1938 12 22 Alytus) - Lietuvos valstybinis ir politinis veikėjas, teisininkas, Kovo 11-osios Akto signataras.

25 d.
Makarskienė Danutė (g. 1948 12 25 Jaupėnų k., Plungės r.) - tautodailininkė.

26 d.
Rauktys Juozas (g. 1898 12 26 Mataičių k, Šilutės r - 1974 Los Andžele, JAV) - miškininkas, pedagogas, profesorius. 1927-1939 m. dirbo Alytaus Aukštesniojoje miškininkystės mokykloje, kuriai vadovavo 1936-1939 m. 1927-1929 m. Dzūkų urėdijos, 1929-1939 m. Mokomosios miškų urėdijos urėdų pavaduotojas.

31 d.
Pluščiauskienė Onutė (1958 12 31 Dvarčėnų k., Daugų r. - 2008 05 07 Alytuje) - žurnalistė, 1988-2007 m. „Komunistinio rytojaus“, „Alytaus naujienų“ korespondentė.

Joomla SEF URLs by Artio