1993 m.

1. 1993 09 25 Loretos Stirbytės-Skruibienės tapybos   paroda – pirmasis kuklus bandymas prisijaukinti menus ir jų kūrėjus.
2. 1993 10 25 Konstantino Bajerčiaus 90–mečiui skirtas jubiliejinis vakaras ir dokumentų paroda.
3. 1993 11 24 „Ar čia myli mane kas?“ - istorinis susitikimas su Jurgiu Kunčinu ir  Antanu  A. Jonynu, net nenujaučiančiais, kad netrukus taps „BALTOS VARNOS“ krikštatėviais, bei pirmoji mūsuose personalinė meninės fotografijos paroda (autorius –Zenonas Bulgakovas, būsimasis baltavarnių fotometraštininkas).
4. 1993 12 10 Valentino Butanavičiaus pirmosios personalinės  tapybos darbų parodos „Aplinka“ atidarymas. Štai tada jis ir pripiešė dabar daug kam atpažįstamų baltų varnų, o mes visi nusprendėm pasivadinti klubu.1994 m.

5. 1994 03 25 Danutės Jovaišienės kūrybos vakaras (poezija ir tapyba).
6. 1994 04 21 -23 Vakarai, skirti Oskaro Milašiaus atminimui. Kino dokumentininkas Henrikas Šablevičius pristato savo filmą “Žingsniai alėjos gale“, Laimonas Tapinas ir aktorius Petras Venclovas – dokumentinį romaną „Septynios vienatvės Paryžiuje.“
7. 1994 06 15 „Nostalgija“: dokumentinės  fotografijos paroda   Miesto dienai - iš kolekcionieriaus Algimanto Antanevičiaus privačios kolekcijos ir Vytauto V.Stanionio spaudai parengtos knygos „Alytaus albumas“. 1919-1940“. (Išleista tik 2003, t.y. beveik po dešimties metų...)
8. 1994 08 17 Akcija – atrakcija „Laiškai vasarai“ ir Valentino Butanavičiaus koliažų paroda.
9. 1994 10 27 Sigito  Gedos kūrybos vakaras.
10. 1994 12 07 Fotografo Petro Kaupinio autorinė  paroda.1995 m.

11. 1995 01 03 Fotomenininkės Mildos Drazdauskaitės paroda „Akimirkos. Veidai. Likimai“.
12. 1995 03 03 Jubiliejinis vakaras ir fotografijos paroda, skirta Vytauto Stanionio 80-mečiui. Tėvo kūrybą pristato sūnus fotografas Vytautas V. Stanionis.
13. 1995 03 16 Kosto Poškaus tapybos  parodos atidarymas
14. 1995 04 12 Orientalisto R.Neimanto naujausių knygų pristatymas.
15. 1995 05 03 fotomenininkės Snieguolės   Michelkevičiūtės aktų parodos „Moteris apie vyrus“ pristatymas, Pirmieji ir vieninteliai (iki šiol !!!) Alytaus miesto TIKRO VYRO rinkimai (ši itin garbinga nominacija  atiteko tuometiniam Alytaus policijos komisarui Vytautui Grigaravičiui)
16. 1995 06 16 Pirmasis Pasaulio dzūkų kongresas „Vizijų vakaras“, skirtas miesto fotografams ir poetams.
17. 1995 09 19 Jurgio Kunčino „Baltųjų sūrių nakties“ pristatymas. Dalyvauja  Antanas A. Jonynas ir Alvydas Jegelevičiaus .Veikia Benjamino Jenčiaus tapybos paroda.
18. 1995 12 24 Dailininko Alvydo Petkevičiaus tapybos paroda „12“.
19. 1995 12 28 Bibliotekos gyvavimo  trijų metukų paminėjimas. Antanas A . Jonynas pristato rinkinį „Toks pasaulis“. Savo eiles skaito ir Aidas Marčėnas.1996 m.

20. 1996 02 07 Balio Sruogos 100-osioms gimimo metinėms skirtas jubiliejinis vakaras.
21. 1996 03 08 „Baltų speigų išvarymas iš lauko (?) ir širdžių(!)“ Programoje  I.Buivydaitės - Kupčinskienės  jausmų romano „Šimtas baltų mersedesų“ pristatymas, Zenono Šilinsko fotografijos paroda „Veidrodėli, pasakyk...“, įvairių epochų ir tautų meilės lyrika Alvydo Ilgavyžio interpretacijoje. Vakaro viešnios –„Mis Dzūkija -96 “ Daiva Anužytė ir kitos konkurso prizininkės.
22. 1996 06 15 Alytaus gimtadienio proga - „Su meile miestui ir žmonėms“: dailininko Kosto Poškaus tapyba, literato ir kraštotyrininko Kęstučio Orino jubiliejinė kūrybos apžvalga, dainų autorius ir atlikėjas Albertas Antanavičius pristato savo dainų kasetę „Dedikacijos miestui ir žmonėms“. „BALTOS VARNOS“ klubas nusprendžia tapti salonu.
23. 1996 10 02  Redo Diržio „ 7 paveikslų paroda su koncepcija ir pristatymu“.
24. 1996 11 14 „Baltasis vakaras“- poeto Kęstučio Navako poezijos rinktinės „Pargriautas barokas“ pristatymas ir dailininko Vladimiro Kordiukovo tapybos parodos atidarymas.1997 m.

25. 1997 01 15  „BALTOS VARNOS“ salono krikštatėvio Jurgio Kunčino 50-mečio jubiliejinis vakaras.
26. 1997 02 14 Svečiuose - druskininkiečiai: dailininkas Andrius Mosiejus ir poetas Kornelijus Platelis.
27. 1997  03 26 Arūno  Jencevičiaus spalvotos grafikos parodos „Sena - nauja“ atidarymas
28. 1997 04 30  Varėniškio karikatūristo Adomo Žilinsko darbų parodos atidarymas.
29. 1997 06 12  Algirdas Jakimavičius pristato skaudžių prisiminimų knygą „Mano odisėjos“, pirmąkart (bet ne paskutinį) gyvai groja grupė „Airija“.
30. 1997 06 15 Zenono Bulgakovo fotokoliažų ciklo “Mano žmonos kaukučiai“ pristatymas ir ką tik „iškeptų“ Miesto kultūros premijos laureatų (grupė „Airija“, Redas Diržys)  ir kitokių nominacijų gavėjų šventinis vakaras.
31. 1997 10 02 „Melodramos tarp dviejų langų“: Redo Diržio akcija-paroda „Tarp trisdešimties ir keturiasdešimties“ ir Irenos Buivydaitės - Kupčinskienės  jausmų romano „Laimingo namo melodramos“ pristatymas, muzikuoja grupė „Langas“ iš Druskininkų. (Pradžioje visi  labai oriai sugiedojo valstybės himną).
32. 1997 11 12 Antano  A. Jonyno poezijos rinktinės „Krioklys po ledu“ pristatymas. Tikro džiazo inkliuzai – Vytautas Labutis ir Eugenijus Kanevičius.
33. 1997 10 29 „Šiuolaikinės meno kryptys“. Pristato dailėtyrininkė Gita Ludavičienė.
34. 1997 12 18 Literatūrinis-muzikinis vakaras „Atmintys. Kalėdų nuojauta“. Marcelijus Martinaitis (poezija), Saulius Lampickas (medžio kompozicijos), Edmundas Šimeliūnas (tapyba), muzikuoja Juozas Rimas (obojus),  Audronė Stonienė (kanklės)1998 m.

35. 1998 01 14  Bibliotekos penkmečio proga  pas mus ir vėl svečiuojasi krikštatėviai Jurgis Kunčinas, Antanas A. Jonynas bei jaunasis poetas Dainius Gintalas,  miesto dailininkai, fotografai ir teatralai, „Baltos varnos“ galerijoje eksponuojami bibliotekai dovanoti alytiškių dailininkų darbai.
36. 1998 02 18 Panevėžiečių kūrybos vakaras - fotografas Algimantas Aleksandravičius, poetė Elvyra Pažemickaitė, I. Svetiko ir R. Januševičiaus džiazo improvizacijos
37. 1998 03 19 JUOZINĖS NEEILINĖS  svečiuose - „gyvasis klasikas“ Juozas Erlickas ir Jotvingių premijos laureatas, vienas iš „BALTOS VARNOS“ salono krikštatėvių ir poetiškiausias iš poetų Antanas A. Jonynas.
38. 1998 04 30 Marijos Šakočiuvienės ir Eglės Šakočiūtės-Liepienės grafikos paroda MOTINOS DIENAI.
39. 1998 05 26 „Tyto alba“ leidyklos pristatymas. Dalyvauja knygos „Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje“ autorė Danutė Gailienė, leidyklos vadovė Lolita Varanavičienė.
40. 1998 06 05 Neformalus ir nepompastiškas TĖVO DIENOS minėjimas. Programoje: Z. Bulgakovo ir V. Stanionio meninės fotografijos paroda „Tėvas – koks jis yra“, pseudomokslinis traktatas „Tėvo paveikslas tautinėje lietuvių lektūroje“ (skaito autorė Eglė Želvytė), kitos širdžiai malonios atrakcijos.
41. 1998 07 16 Fotografės  Reginos Oraitės portretų ir aktų paroda.
42. 1998 10 22 „Jaukus vakarėlis gražių darbų, tikrų jausmų šviesoj“. Dalyvauja -alytiškis tapytojas Alvydas Petkevičius, literatės iš Lazdijų Jadvyga Vailionienė ir Genė Sėmenienė, dainininkė Ona Balkutė (Vilnius).
43. 1998 11 27 „Be tabu“. Apie provinciją ir „Provinciją“, migraciją per televizijas ir kitokias peripetijas pasakoja Alytaus kultūros emigrantai - Saulius Bartkus, Gintaras Nasutavičius, dalyvauja Ramunė Pečiulienė (nuo Daugų).
44. 1998 12 02 Panemunės vidurinės mokyklos pedagogų kūrybinis desantas - Stasės Nedzinskienės poezijos rinktinės „Ieškok manęs dainoj“ pristatymas, Kareno Saakovo tapybos darbų paroda.


1999 m.

45. 1999 05 20 Pirmoji Janinos Buzūnaitės – Žukaitienės tapybos darbų paroda „Paukščiai, žuvys ir kitos ... abstrakcijos“.
46. 1999 06 15 Ir vėl miesto gimtadienis - tapybos, fotografijos ir kitų dokumentų  paroda  „Senųjų gatvių istorijos“ .
47. 1999 09 23 Rimo Galecko tapybos darbų parodos atidarymas.
48. 1999 10 07  Antanas  A. Jonynas pristato Getės „Fausto“ naujausią vertimą, Jurgis Kunčinas jam bičiuliškai talkina, abu skaito naujausią savo kūrybą.
49. 1999 11 18 Vito Zabitos tapybos darbų parodos atidarymas.2000 m.

50. 2000 02 17 Evaldo Griniaus tapybos darbų parodos „Kontaktas“ atidarymas
51. 2000 03 08 „2M“ – nuotaikingas vakaras, skirtas muzikai ir meilei ( Zenono Šilinsko fotoimprovizacijos džiazo tema, klasikine gitara groja Sergejus Krinicinas).
52. 2000 05 04 Motinos dienos proga – Janinos Buzūnaitės –Žukaitienės tapybos paroda  „Pavasario sprogimas“
53. 2000 06 15 Alytaus gimtadienis. Fotografijos ir kitų dokumentų parodos „Mūsų miestą puošia skulptūros“ atidarymas.
54. 2000 09 28 Poezijos ir muzikos vakaras, skirtas Pauliaus Širvio 80-mečiui.
54. 1  2000 lapkritis Spaudinių ir fotografijų paroda „Pirmasis Alytaus miesto teatro dešimtmetis“.2001 m.

55. 2001 01 18 „Maironiui šiame pasaulyje vietos nėra(?..)“ . Sigito Gedos kūrybos ir pašnekesių apie poeziją ir gyvenimą vakaras.
56. 2001 03 02 Zenono Bulgakovo meninės fotografijos albumo „Pėdsakai ant žemės ir sieloj“ pristatymas.
57. 2001 05 16 Laimono Tapino knygos „Imk, klajokli, žibintą vilties“ pristatymas. Dalyvauja aktorius Petras Venclovas.
58. 2001 06 14 Konferencijos „Alytaus miestui -420“ dalyviams pristatomas jungtinis (kartu su „Jotvingių“ gimnazijos moksleiviais) projektas – duomenų bazė internete “Mūsų miestą puošia skulptūros“.
59. 2001 06 13 „Iškilioji Lietuvos istorikė iš tyliosios Merkinės gatvės, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Regina Žepkaitė“. Paroda istorinės konferencijos „Alytaus miestui – 420“ proga. Iškilmingas atidarymas.                                              
 60. 2001 10 25 Atminimo vakaras dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 125-osioms gimimo metinėms. Visuomenei pristatoma išsami dailininko personalinė bibliografijos rodyklė.     2002 m.

61. 2002 05 05 „Dovana Motinos dienai“ – Rimos Šimoliūnienės skiautinių ir Vaivos Šimoliūnaitės grafikos parodos atidarymas. Klasikine gitara groja jaunasis Kęstutis Musteikis
62. 2002 06 15 Paroda „Senoji Alytaus architektūra“
63. 2002 11 07 „Ne popKULTŪROS REGIONAS „Nemunas“. Svečiuose - poetai Algimantas Mikuta, Donaldas Kajokas, prozininkas Eugenijus Janušaitis, fotomenininkas Romualdas Rakauskas. Fotografijos paroda „Fotografijos žemė „Nemunas“.
64. 2002 12 05 ,,Durys atsiveria vėl...“ - muzikinis vakaras, skirtas D. Morisono ir D. Lenono atminimui. Vakaro vedėjai radio „FM 99“ roko laidos vedėjai Liudas Ramanauskas ir Igoris Riabovas.
65. 2002 12 12 Susitikimas su poetu ir kritiku Valdemaru Kukulu.2003 m.

66. 2003 01 24 „Kaip greitai viskas tampa istorija...“. Vakaras skiriamas Jurgio Kunčino atminimui.
67. 2003 04 24 Unikalaus XX a. lietuvių poeto, meilės lyrikos kūrėjo Rimo Buroko atminimo ir poezijos skaitymų vakaras. Jo natūralus tęsinys –archyvinis Rimo Buroko nepublikuotų eilėraščių puslapis internete.
68. 2003 06 14 „Alytus. Retro ir ne tik...“. Z. Bulgakovo tapyba bei Alytaus menininkų pristatymas internete, „Baltos varnos“ svetainėje.
69. 2003 09 03 Kosto Poškaus tapybos paroda „Moterys, žiedai ir kiti niekai“.
70. 2003 10 16 Vytauto Remeikos tapybos paroda „Paukščiai ir jūra“ .
71. 2003 11 13 Susitikimas su Romualdu Ozolu bei kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ leidėjais.
*****
72. 2003 12 02 J. Buzūnaitės-Žukaitienės tapybos ir taikomosios dailės parodos atidarymas Informacijos ir laisvalaikio centre („Baltos varnos“ dešimtmečiui“)
73. 2003 12 05 Šventinis „Baltos varnos“ salono vakaras. Programoje – Antanas  A. Jonynas (poezija); Eugenijus Kanevičius (džiazas); Janina Buzūnaitė-Žukaitienė (tapyba); Daiva Sakalienė ir Ilona Kalibatienė (keramika); Indrė Diržienė ir Eglė Liškevičienė (juvelyrika). („Baltos varnos“ dešimtmečiui)2004 m.

74. 2004 04 15 Vido Poškaus ir Arvydo Marcinkevičiaus piešinių paroda „Amalas“
75.  2004 06 14 „Legendinis miesto daktaras Stasys Kudirka“. Vakaras skirtas daktaro 100-osioms gimimo metinėms.
76.  2004 10 07   Aktoriaus ir skaitovo Petro Venslovo kūrybos vakaras. Klasikine gitara groja Sergejus Krinicinas.
77. 2004 11  07   Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės instaliacijų paroda „Sparnuotos varžtelių metamarfozės“ arba „Maži varžteliai – kosmoso paukšteliai“.
78.  2004 11  11   Susitikimas su istoriku dr.Alfredu Bumblausku. Pokalbio tema: „Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystės paveldas: įnašas į Europos kultūros paveldą?..“
79.  2004 12 02 – 12 04  respublikiniai trumposios prozos skaitymai „UŽĖJAU PAS DRAUGĄ, arba IMBIERO VAKARAI: ALYTUS – VILNIUS' 04“ skirti Jurgio Kunčino atminimui.2005 m.

80.  2005 01 06  alytiškės fotografės Zitos Stankevičienės autorinės darbų parodos „Tarp reportažo ir peizažo“ atidarymas
81. 2005 02 10 Literatūrinis vakaras „Nemunas neteka per Vilnių – 2“. Svečiuose - „Nemuno“ redakcijos vyr. redaktorius Viktoras Rudžianskas, poetė Dovilė Zelčiūtė bei Nacionalinės premijos laureatas, poetas ir eseistas Donaldas Kajokas.
82. 2005 03 17 Klubo „Civitas“ steigiamoji diskusija „15 Nepriklausomybės metų. Kas toliau?“. Dalyvauja Pilietinės visuomenės instituto tarptautinių programų direktorius Mantas Adomėnas, filosofas ir eseistas Vytautas Ališauskas.
83. 2005 03 30 Latvių prozininkės ir poetės Evos Martužos romano „Išravėta širdis“ pristatymas.
84.  2005 04 13  Tapybos, poezijos ir eseistikos vakaras. Dalyvauja alytiškis dailininkas Alvydas Petkevičius ir poetas, eseistas Kęstutis Navakas.
85. 2005 04 20 CIVITAS  klubo diskusija „Struktūriniai fondai Lietuvoje: pirmosios pamokos ir perspektyvos“. Dalyvauja VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, Lietuvos politologų asociacijos viceprezidentas dr. Klaudijus Maniokas.
86. 2005 06 10 Fotografijų ir dokumentų parodos „Alytaus parkai: gamtos oazės, sukurtos žmogaus rankų“ atidarymas.
87. 2005 10 01 Fotografijų (Dalius Klusevičius) ir dokumentų paroda „Slovakijos kalnų eskizai“, skirta Pasaulinei turizmo dienai.
88. 2005 11 03 mūzų vakaras „Atsisveikinimas su Raudondvariu“. Svečiuose rašytoja Vanda Juknaitė, dailininkė Ilona Kalibatienė, fleitistas Andrius Radziukynas.2006 m.

89. 2006 01 05 bibliotekos naujų patalpų (Ligoninės g. 1c, Seirijų g.2) atidarymas. Dokumentų ir fotografijų parodos „Trylika metų: žingsnis po žingsnio“ atidarymas.
90. 2006 01 20 Fotomenininko Zenono Bulgakovo fotografijos natiurmortų parodos „Kitas daiktų gyvenimas“ atidarymas.
91. 2006 01 25  literatūrinis vakaras. Svečiuose nacionalinės premijos laureatas, poetas Aidas Marčėnas, literatūros kritikas Valentinas Sventickas.
92. 2006 02 16 literatūrinis – muzikinis vakaras „Seni laikai – geri laikai...“. Pristatome Alvydo Jegelevičiaus poezijos rinktinę „Pokario berniukas“. Dalyvauja kompozitorius ir dainų atlikėjas Alvydas Jegelevičius, aktoriai Vidas Petkevičius, Saulius Sipaitis, Onutė Gudaitytė, kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ vyr. redaktorius, filosofas Andrius Konickis, redaktorė Audronė Daugnorienė.
93. 2006 03 10 fotografijos albumo „Alytus“ pristatymas. Programoje: susitikimas su leidinio sudarytojais ir autoriais, fotografijos parodos „Alytus iš paukščio skrydžio ir ne tik“ atidarymas. Dalyvauja: fotografai Vytautas V. Stanionis (sudarytojas), Zita Stankevičienė, Zenonas Bulgakovas, Zenonas Šilinskas, Faustas Augustinas (nuotraukų autoriai), Jurgita Videikaitė (menotyrininkė), saksafonu groja Tomas Botyrius. Alytaus miestui skirtų leidinių paroda „Vainikas soscinei“.
94.  2006 03 16 poeto Marcelijaus Martinaičio kūrybos vakaras.
95. 2006 04 05 CIVITAS klubo diskusija „Viena Lietuva: dvi informacinės erdvės“. Dalyvauja žurnalistas, ilgametis „Amerikos balso“ bendradarbis Romas Sakadolskis.
96. 2006 04 19 Profesionalios kamerinės muzikos edukacinė programa. Pristato ir griežia Alytaus styginis kvintetas.
97. 2006 05 04 Alytaus tautodailininkų Adelės Damulevičienės, Danguolės Dikšienės, Vlado Boicovo ir Zenono Bulgakovo tapybos darbų parodos, skirtos Motinos dienai atidarymas.
98. 2006 05 09 CIVITAS klubo diskusija „Lietuviai ir valdžia: ar pavyks susikalbėti?“. Dalyvauja doc. dr. Vytautas Radžvilas.
99. 2006 05 18 Vilio Normano romano „Šnabždesys“ pristatymas.
100. 2006 05 26  „Poezijos pavasaris‘ 06“. Dalyvauja Vitalija Bogutaitė, Juozas Marcinkevičius, Georgijus Jefremovas, Darius Šimonis, Ineza Juzefa Janonė, Nijolė Daujotytė, Laurynas Rimševičius, Juozas Šalkauskas.
101. 2006 06 07  CIVITO suaugusiųjų pilietinio švietimosi programa. Susitikimas su istoriku, publicistu Egidijumi Aleksandravičiumi.
102. 2006 06 16  Spaudinių ir fotodokumentų parodos „Žingsnis po žingsnio: nuo smulkių amatininkų dirbtuvėlių iki didžiųjų pramonės gigantų“, skirtos miesto dienai, atidarymas.
103. 2006 08 08 LTS Dzūkijos skyriaus paroda „Senieji amatai jaunoms rankoms“    .
104. 2006 09 07 Salono „Balta varna“ poetiško sezono atidarymo vakaras. Dalyvauja poetai Antanas A. Jonynas ir Kęstutis Navakas.
105. 2006 10 04 Danutės Zalanskienės skiautinių parodos „Nakties langai“.
106. 2006 10 12  Rimos Mikalauskienės parodos „Skiaučių menas“ atidarymas.
107. 2006 10 26 naujausio Irenos Buivydaitės romano „Geriausios draugės“ pristatymas. Dainuoja Gabija Kochanskaitė ir Aistė Pranckutė.
108. 2006 11 09 parodos „Misija Sibiras: sugrįžimas“ atidarymas.
109. 2006 11 10 CIVITAS klubo diskusija „Pilietinė visuomenė be piliečių?“. Diskusijoje dalyvavo internetinio dienraščio „bernardinai.lt“ komanda, vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas, plėtros direktorius Vytautas Bačkis ir benrnardinų pranciškoniškojo jaunimo dvasinis asistentas Algirdas Malakauskis.
110. 2006 12 07 – 2006 12 08   II respublikiniai trumposios prozos skaitymai „Užėjau pas draugą, arba Imbiero vakarai‘ 06“, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Tautodailininko Sauliaus Lampicko drožinių parodos „Tūla ir kiti“ atidarymas.  Alytaus dailiųjų amatų mokyklos moksleivių darbų paroda, skirta mokyklos 15 metų jubiliejui. Vadovė Gintarė Markevičienė.
111. 2006 12 22 „Baltosios idilės vakaras“ jaunimui (ir ne tik...). Programoje:  Vytauto V. Landsbergio dokumentinis filmas „Dabar ir mūsų mirties valandą“. Poezijos ir muzikos impresijos. Eilės – Gintaro Patacko, muzika – Lauryno Vaitulevičiaus (dalyvauja autoriai). (Arno renginys)2007 m.

112. 2007 01 08 – 2007 01 12 Jurgio Kunčino savaitė, skiriama rašytojo 60-mečiui:
             01 08 - 01 11  16 val. - dok. filmas apie J. Kunčino gyvenimą ir kūrybą „Beveik      laimingas“;
             01 08 - 01 12  Jurgio Kunčino kambaryje: ekspozicijos pristatymai pavieniams  lankytojams ir ekskursijoms;
             01 12  16 val. literatūrinė – muzikinė kompozicija „Sugrįžimai“. Atlieka Šv. Benedikto gimnazijos teatro studija.
113. 2007 01 26  Salono „Balta Varna“ jaunimo sekcija (idile.pixels.lt) pristato: „UNISONAS= muzika + literatūra + keramika“. Programoje Teresės Jankauskaitės juodoji keramika, Lauryno Vaitulevičiaus muzika, Stasio Stacevičiaus žodžiai. (Arno renginys)
114. 2007 01 31 CIVITAS klubo diskusija „Korupcijos kozirio“ naudojimas savivaldybės tarybų rinkimuose“. Dalyvauja Rytis Juozapavičius, Jolanta Piliponytė.
115.  2007 02 16  Du Zenonai + Zita (Zenonas Bulgakovas, Zenonas Šilinskas ir Zita Stankevičienė) pristato fotografijos parodą „Miesto gimtadienis 2006“.
116. 2007 03 02 Salono „Balta varna“ jaunimo sekcija pristato: „UNISONAS II“. Programoje Donaldo Kajoko žodžiai, Sauliaus Lampicko medžio drožiniai, Lauryno Vaitulevičiaus muzika. (Arno renginys)
117. 2007 03 22 „Draugiškas miestas“. Diena prieš rasizmą ir etninę diskriminaciją. Styginių kvarteto programa bei pyragas+arbata; Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos trumpametražinio filmo „Ne jie, o mes“ peržiūra; jaunųjų liberalcentristų trumpametražinio filmo „Alytus – tolerantiškas miestas“ peržiūra ir aptarimas; tarptautinės kompanijos „All different-All Equal“ prezentacija. (Arno renginys).
118. 2007 03 31 Dviejų Lino Vitkausko-Dažnio poezijos knygelių – „Tarp sapno ir vilties“ ir „Ateik iš balto liūdesio šalies, ateik iš pasakos baltos“ pristatymas.  (Arno šeštadieninis renginys)
119. 2007 04 03 Vitos Žabarauskaitės aliejinių pastelių paroda „Ką seka pasakos“ atidarymas.
120. 2007 04 05 Literatūrinis vakaras. Svečiuose Violeta Šoblinskaitė ir Gasparas Aleksa.
121.2007 04 28  Paskaita „Kultūros epochų atspindys literatūroje“. Lektorė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Butrimanskienė. (Arno šeštadieninis renginys)
122.  2007 05 04 Skiautinių siuvimo klubo „Skiaucinukas“ narių darbų paroda „Skiaucinių raštai“, skirta Motinos dienai.
123. 2007 05 09 Salono „Balta varna“ jaunimo sekcija pristato: „UNISONAS IV“. Svečiuose Kęstutis Navakas. (Arno renginys)
124. 2007 05 25   „Poezijos pavasaris 2007“.  Dalyviai Sonata Paliulytė, Daina Pranckietytė, Ramutė Drangenytė, Regina Katinaitė – Lumpickienė, Emilija Liegutė, Sigitas Birgelis (Punskas), Michael Dženings (JAV), aktorė Gražina Urbonaitė.
125. 2007 05 25 Salono „Balta varna“ jaunimo sekcija „Baltoji idilė“ pristato Vytauto Mažeikos fotografijų parodą „Arčiau žmogaus“. (Arno renginys)
126. 2007 06 05  CIVITAS klubo diskusija „Kiek valstybės socialinė politika gali nulemti žmonių gerovę“. Dalyvauja: Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Skirmantė Kondratienė.
127. 2007 06 15 Miesto gimtadienio proga - dokumentų ir fotografijos paroda „Alytaus fotografijos legenda – Vytautas Stanionis“, skirta autoriaus 90-mečiui.
128. 2007 06 21 – 2007 06 23 Salono „Balta varna“ jaunimo sekcija „Baltoji idilė“ pristato – „UNISONAS V“.
    2007 06 21  Antanas A. Jonynas. Muzika Lauryno Vaitulevičiaus.
    2007 06 22 Dainuojamoji poezija. Dalyvauja Ovidijus Jocys.
    2007 06 23 Gyvoji biblioteka. (Arno renginys)
129. 2007 09 05 Fotografijų paroda „Gamtos šalis“, skirta Žuvinto rezervato 70-mečiui. Parodos autoriai : Gintaras Baublys, Vytautas Knyva, Arūnas Pranaitis, Žydrūnas Sinkevičius ir Vytautas Stanionis (1959-ųjų metų archyvas).
130. 2007 10 03 Vieši kandidatų į Seimą debatai „Rinkis rimtai“. Debatams vadovavo Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys. Organizatoriai -  
Alytaus nevyriausybinių organizacijų informacijos centras, Piliečių santalka ir CIVITAS.
131. 2007 10 11 dailininko Algirdo Judicko darbų paroda „Rudens nostalgija“.
132. 2007 10 18 Muzikos ir dailės programa „Čiurlionio kelias“. Dalyvauja Alytaus styginių kvartetas, Dainius Platūkis (klarnetas), Benjaminas Jenčius (akvarelė).
133. 2007 10 24 Herkaus Kunčiaus literatūrinis vakaras. Knygos „Nepasigailėti Dušanskio“ pristatymas.
134. 2007 11 20 CIVITO klubo diskusija „Ar įmanoma pilietinė visuomenė šiandienos Lietuvoje“. Dalyvauja žurnalistas, publicistas Rimvydas Valatka.
135. 2007 12 06 Literatūrinė konferencija „Novelės anatomija“.2008 m.

136. 2008 01 17  Druskininkiečio dailininko Andriaus Mosiejaus aliejinės tapybos paroda „Raudona“. Muzikinis atidarymas.
137. 2008 01 29 CIVITAS klubo diskusija „Ko trūksta lietuviškajai demokratijai“. Dalyvauja daktaras Kęstutis Girnius.
138. 2008 02 08 Žinomo literatūrologo Petro Bražėno „Juozo Apučio kūryba“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius ir rašytojas Juozas Aputis.
139. 2008 02 15 Poeto Antano Šarkelės kūrybinis vakaras. Dalyvauja autorius ir Alytaus styginių kvartetas.
140. 2008 02 28 CIVITAS klubo  diskusija „Išdavystė pokaryje ir niūdienos politikoje“. Dalyvauja žurnalistas, istorikas Marius Jančius.
141. 2008 03 13 Druskininkiečio Gintaro Žilio fotografijų parodos „Poezijos ištiktieji“ atidarymas.  Akimirkos iš tarptautinio poezijos festivalio „Druskininkų ruduo“.
142. 2008 03 21 Susitikimas su televizijos režisiere Galina Dauguvietyte.
143. 2008 03 27 Literatūrinis-muzikinis poemų knygos „Nerštas“ pristatymas. Dalyvauja autorius ir kompozitorius Alvydas Jegelevičius.
144. 2008 04 24  Irenos Buivydaitės naujausio romano „Padovanok man savaitgalį“ pristatymas. Dalyvauja violončelistas Mindaugas Bačkus.
145. 2008 05 14 Audronės Dikšaitės-Lampickienės knygos „Vėjo juosta“ pristatymas, vaizduojamojo meno paroda. Dalyvauja aktorė Virginija Kochanskytė ir Alytaus styginių kvartetas.
146. 2008 06 13 Miesto gimtadienio proga - paroda „Olita ir Alytus Algimanto Antanevičiaus atvirukų ir fotografijų kolekcijoje“.
147. 2008 09 10  Zenono Bulgakovo tapybos parodos „Apie miestą su meile“ atidarymas. Dalyvauja pianistas Dainius Pavilonis.
148. 2008 10 02  Alytaus dirbančiųjų profesinė sąjunga „Solidarumas“ (ir Piliečių Santalka) kviečia į viešus politinius debatus „Rinkis rimtai!”.  Debatams vadovaus Pilietinės visuomenės instituto (CIVITAS) direktorius Darius Kuolys.
149. 2008 10 09 Menininkų sambūris „Erdvės“ maloniai kviečia į Vytauto V. Stanionio fotografijų knygos „Lietuva. Atsisveikinimo vaizdai“ pristatymą.
150. 2008 10 22 Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Alytaus miesto savivaldybės programos leidinio „Alytaus dailė“ pristatymas. Dalyvauja Vytautas Stanionis, Mantas Kazakevičius, Gita Strikytė, Vidas Poškus, Saulė Pinkevičienė, Irena Kupčinskienė ir miesto dailininkai.
151. 2008 11 06 Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės tapybos darbų paroda „Laivai, vėjas ir sapnai“.
152. 2008 11 12 CIVITAS klubo diskusija „Vertybės šiuolaikinėje visuomenėje“. Dalyvauja brolis pranciškonas, kunigas Julius Sasnauskas.
153. 2008 11 14 Seimo nario Kęstučio Čilinsko susitikimas su rinkėjais, tema „Ekonominė krizė ir elektros energetika, taupymas ir darbo užmokestis, celiuliozės gamyklos statyba ir kiti Seime svarstomi bei Alytaus kraštui aktualūs klausimas.
154. 2008 11 20 – 2008 11 21  III respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgiui Kunčinui atminti „Imbiero vakarai“.
155. 2008 12 04 Susitikimas su lietuvių kilmės Karelijos rašytoja Jana Žemoitelyte.
156. 2008 12 04 Mareko Ostrovskio fotografijų paroda  „GEA - reiškia Žemė. Lenkijos vaizdai iš paukščio skrydžio“.
157. 2008 12 18 Aušros Čapskytės iliustracijų paroda „Pasakos ir istorijos“. Koncertuoja Alytaus jaunimo diksilendas.2009 m.

158. 2009 01 14  CIVITAS klubo paskaita diskusija „Dialogo kultūra“. Dalyvauja Dialogo kultūros instituto direktorius, filosofas, teologas Rimantas Meškėnas.
159. 2009 02 06 dailininko Arūno Vaitkaus piešinių paroda „ne tik portretai“.
159. 1  2009 02 19 knygos „Rimas Burokas. (Ne) gyvenimo fragmentai “ pristatymas. Dalyvauja: Gita Burokaitė, Saulė Pinkevičienė, dizaineris Tomas S. Butkus, poetas Antanas A. Jonynas.
160. 2009 03 10 Jaunimo fotografijos konkurso „Nepriklausoma Lietuva“ geriausiųjų darbų paroda.
161. 2009 03 18  Spaudos fotografo Butauto BARAUSKO  darbų  parodos „APIE DIEVUS IR ŽMONES“ atidarymas.
162. 2009 04 24  Gražynos Kunickos (Gdanskas) tapybos darbų parodos atidarymas.
163. 2009 06 11 Parodos „Alytaus kultūros premijos laureatai: 1991-2008“ atidarymas.
164. 2009 08 04 Dokumentų, fotografijų ir Goro provincijos moterų rankdarbių paroda „Pažvelk - Afganistanas arti. Padėk - tu gali “.
165. 2009 08 14 Lenkų dailininko Grzegorzo Szumowskio karikatūrų paroda.
166. 2009 09 17  Zenono Bulgakovo fotografijų paroda „siurREALISTINĖS(?) konstrukcijos.
167. 2009 10 08  Poeto Antano A. Jonyno naujos eilėraščių rinktinės „Sentimentalus romansas“ pristatymas.
168. 2009 10 14 – 2009 10 16  Renginių ciklo „Miniformų pasjansas J. Kunčino bibliotekoje “ pirmoji dalis - ekslibriso mini artelė. Dalyvauja dailininkė Ilona Kalibatienė.
169. 2009 11 04 CIVITAS klubo diskusija „Ar pagrįstas Sodros išmokų karpymas“. Dalyvauja socialinių mokslų daktaras, profesorius  Romas Lazutka.
170. 2009 11 18 „Miniformų pasjansas Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Literatūrinių miniatiūrų vakaras“.  Dalyvauja: V. Sventickas, R. Burbaitė, D. Kajokas, A. Karosaitė, J. Melnikas.
171. 2009 11  20 „Miniformų pasjansas Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Vizualiųjų menų vakaras“: ekslibrisų ir knygų iliustracijų parodų atidarymas, laureatų apdovanojimas, performansas (A. Vaitkus), mažųjų meno formų apžvalga (R. Diržys).
172. 2009 12 03 Ilonos Kalibatienės darbų paroda „Prisilietimai“ (pastelė).2010 m.

173. 2010 02 11 Istorinės fotografijos paroda „Alytaus ulonai Vilniaus ir Alytaus kolekcionierių rinkiniuose“.  Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš  Viliaus Kavaliausko, Algimanto Antanavičiaus, Gintaro Lučinsko ir Mindaugo Sereičiko asmeninių kolekcijų.
174. 2010 03 25 Rimaldo Vikšraičio fotografijos paroda „Vienkiemio godos“.  
175. 2010 05 17 Poeto, eseisto ir dramaturgo Sigito Parulskio kūrybinis vakaras.
176. 2010 06 01 – 2010 06 15 Nacionalinės premijos laureato Mikalojaus Vilučio šilkografijos darbų paroda.
177. 2010 06 18  Zitos Stankevičienės fotografijų paroda „Tarp reportažo ir peizažo“.
178. 2010 09 16  Jubiliejinis Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ vakaras, fotografijos ir dokumentikos parodų „15 metų drauge su AITVARU“ atidarymas.
179. 2010 09 27 Andriaus Užkalnio bestselerio „Anglija“ autoriaus, naujosios knygos „Kelionių istorijos“ pristatymas.
180. 2010 10 14  Zenono Bulgakovo meninės fotografijos parodos „30 iš 3 milijonų“ atidarymas...
181. 2010 11 17 Ramunės Kmieliauskaitės (Vilnius) akvarelės darbų parodos atidarymas.
182. 2010 11 26 – 2010 11 27 IV Respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgio Kunčino atminimui „Užėjau pas draugą arba Imbiero vakarai“.
183. 2010 12 16 Ingridos Vaitkienės (Alytus), Arūno Vaitkaus (Alytus), Andriaus Mosiejaus (Druskininkai), Gintaro Žilio (Druskininkai) kūrybos darbų paroda „Balta“.2011 m.

184. 2011 01 13 Renginiai, skirti 1991 sausio 13 d. prisiminti:
 Leono Vytauto Glinskio dokumentinio filmo „Laužai prie parlamento: 1991-ųjų sausio 7-13 d.d. Vilniuje vaizdo kronika“.
   sausio 11 d. – 15 ir 17 val.
   sausio 12 d. – 13 ir 15 val.
   sausio 13 d. – 15 val.
 Spaudos fotografės Zitos Stankevičienės parodos „Fotokronikos“ atidarymas.
185. 2011 02 02 Susitikimas su žurnalų „Ateitis“ ir „Kelionė su bernardinai.lt“ leidėjais. Gendručio Morkūno eseistikos ir prisiminimų knygos „Švęsti kosmose ir tvarte“ pristatymas. Dalyvavo žurnalo „Ateitis“ redaktorė Reda Sopranaitė, bernardinai.lt kultūros temų redaktorius Gediminas Kajėnas, „Bernardinai.lt“ religijos skilties redaktorė Saulena Žiugždaitė, žurnalo „Ateitis“ administratorė Agnė Markauskaitė.
186. 2011 02 15 Arūno Vaitkaus ekslibrisų parodos atidarymas.
187. 2011 02 24 Humoristo Jurgio Gimberio knygos „... Yra papildomų sąlygų“ pristatymas.
188.  2011 03 09 Frankofonijos dienos Alytuje 2011.  Sauliaus Paukščio fotografijos paroda „Paryžius“.
189. 2011 03 23 Kompozitoriaus ir poeto Alvydo Jegelevičiaus kūrybos vakaras. Programoje: poezijos rinkinio „Šviesos dėmė“ pristatymas ir autoriaus muzikinės improvizacijos.
190.  2011 04 13 Profesinio rengimo centro paslaugų verslo skyriaus
papuošalų paroda „Pavasario žaismas“.
191. 2011 04 15 Menininkės Janinos Žukaitienės kūrybos vakaras. Parodoje: tekstilės papuošalai, metalo plastikos darbai, tapyba.
192. 2011 04 26 Valanda su Justinu Marcinkevičiumi. J. Marcinkevičiaus kūrybos fragmentus visuomenei skaito miesto aktoriai ir miestelėnai.
193. 2011 04 28 Lauros Sintijos Černiauskaitės kūrybos vakaras.
194. 2011 06 15 Alytietiškos istorijos Kosto Poškaus piešiniuose ir tekstuose
(paroda skirta Miesto   dienai).
195. 2011 08 26 Fotografijos ir dailės parodos „Atvirlaiškis iš Alytaus“ atidarymas.  Atvirukų rinkinio pristatymas.
196. 2011 10 06 Zenono Bulgakovo retrospektyvinės fotografijos paroda „Vaizdai iš praeities“.
197. 2011 10 26 Literatūriniai susitikimai.  Poetų Algimanto Baltakio ir Valdo Gedgaudo kūrybos vakaras. Moderatorius Valentinas SVENTICKAS. Almanacho „Imbiero vakarai 2008-2010“ pristatymas. Dalyvauja dainuojamosios poezijos atlikėjas Vytautas ČERNIAUSKAS (Merkinė).
198. 2011 11 17  Respublikinė konferencija „Literatūriniai festivaliai Lietuvoje. Organizavimo patirtys ir problemos“.
199. 2011 11 29  Fotografijų paroda iš Šiaurės ir Pietų ašigalių ekspedicijų  „Iš kur ateina laikas“.
200. 2011 11 30 Jono UŽURKOS istorinių romanų trilogijos „Iškiliausios Lietuvos moterys: karalienė Morta, kunigaikštienė Birutė, kunigaikštienė Sofija Vytautaitė“  pristatymas.
201. 2011 12 07 Dzūkijos nacionalinio parko fotografijų paroda „Gamta - kultūros lopšys“. Dalyvauja Algimantas ir Mindaugas ČERNIAUSKAI, Eugenijus DROBELIS, Mindaugas LAPELĖ.
202. 2011 12 09 Marcin WASYLIUK (Varšuva) fotografijų paroda „ Niujorkas. Paprasta istorija“ („NYC. Simple story“).
203. 2011 12 16 Literatūriniai susitikimai. Dalyvauja prozininkas Herkus KUNČIUS, eseistas, romanų autorius Tomas KAVALIAUSKAS. Moderatorius - literatūrologas Almantas SAMALAVIČIUS. Skambės Sigutės TRIMAKAITĖS dainos.

 

2012 m.

204. 2012 01 13 Jurgiui KUNČINUI -  65.  Literatūrinis-muzikinis vakaras „Šalis ta Alytus vadinas...“ . Dokumentų paroda iš bibliotekos archyvų.  Atsiminimai.
   2012 01 14  Agnės Marcinkevičiūtės filmų „Beveik laimingas“ (dokumentinis) ir „Menestreliai maksi paltais“ (trumpametražinis vaidybinis) peržiūra.
205. 2012 02 15 Parodos „Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“
(Iš Alytaus kolekcininkų Zenono Gramacko, Virginijaus Oželio, Algimanto Antanevičiaus, Gintauto Šapokos, Gintaro Lučinsko, Juozo Kazlausko, Zeno Kelminsko bei bibliotekos darbuotojų Vidos Veličkienės, Giedrės Bulgakovienės rinkinių) atidarymas.
206. 2012 03 09 Susitikimas su TV žurnaliste, laidos „Nepriklausoma paieškų tarnyba“ vedėja, knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“ autore Palmira Galkontaite.
207. 2012 03 15 „Butsargių“ kūrybos vakaras - Alberto Švenčionio (Kaunas) meninės fotografijos paroda „Lietuvos piliakalniai“, Gintauto Dabrišiaus (Prienai) poezija ir Petro Dabrišiaus (Plungė) šamano būgnas.
208. 2012 04 23 VALANDA SU MAIRONIU J. Kunčino bibliotekos svetainėje. Vaikai, jaunuoliai, vidurinioji karta ir senjorai kviečiami pavakaroti prie arbatos puodelio su Maironio poezija. (Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys).
209. 2012 04 25 Naujausios kraštotyrininko Gintaro LUČINSKO knygos
„Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį“. (Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys).
210. 2012 04 27 „ŠVIESOTAMSOS KELYJE“ - Sigito LAURINAVIČIAUS (Panevėžys), Arvydo MARTINAIČIO (Kaunas),Valentino VARNO  (Kaunas) tapybos darbų parodos atidarymas. (Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys).
211. 2012 05 10 Gintaro KALTENIO knygos „Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros. 2000 kilometrų istorijos“ pristatymas.  Renginyje dalyvavo: misijos vadovas Gintautas BABRAVIČIUS, žygio idėjos sumanytojas, raitelių vadas Giedrius KLIMKEVIČIUS, raitelė Skirmantė NAGLYTĖ, raitelis Algirdas MOTIEJŪNAS, raitelis ir knygos autorius Gintaras KALTENIS, leidyklos „Versmė“ vadovas Petras JONUŠAS.
Buvo demonstruojamos dokumentinio filmo „2000 kilometrų istorijos“ ištraukos.
212. 2012 06 14 Spaudinių, fotografijų ir piešinių paroda, skirta Miesto diena
 „Vilniaus gatvė: nuo Zimavičienės mūro tilto link. Istorinės metamorfozės“.
213. 2012 09 12 Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto tapybos magistrantų darbų paroda „Polinomai“.
214. 2012 10 04  Spaudinių parodos, atskleidžiančios tarptautines esperantiškas aktualijas bei esperanto kalbos paplitimą ir svarbą  „ESPERANTO 125“ atidarymas. Parodos kuratorius - Vilniaus universiteto Orientalistikos centro dėstytojas dr. Gediminas Degėsys, dalyvauja Mindaugas Žuromskas (Vilniaus universitetas).
215. 2012 10 11 Sauliaus PETRAUSKO (Lazdijai) fotografijų paroda  „INTERPRETUOK MANE“.
216. 2012 10 26 Kinų literatūros ir kaligrafijos savaitės renginys – vieša paskaita-praktinis užsiėmimas „Kinų kaligrafijos menas“. Renginio organizatorius VU Konfucijaus institutas.  Lektorius – literatūrologas ir kaligrafas dr. You Xingbo (Jilin universitetas, Kinija), šiuo metu dirbantis Valstybinio Maskvos lingvistikos universiteto Konfucijaus institute, o Lietuvoje viešintis VU Konfucijaus instituto kvietimu.
217. 2012 11 21 „ALBERTO STOKO ATMINIMUI“ skirtas vakaras, dailininko akvarelių parodos pristatymas (kuratorius – Benas Jenčius), Alberto kūrybos eilių skaitymai (Leokadija Sušinskaitė).
218. 2012 11 29 – 2012 11 30  V Respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai 2012“.

 

2013 m.

219. 2013 01 15  Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos trečios klasės mokinių muzikos ir dailės projekto „Spalvoti muzikos garsai“ paroda.
220. 2013 02 22 „ROMAS KALANTA – LAISVĖS ŠAUKLYS. 1972 m. KAUNO PAVASARIS“.  Paroda, skirta Romo KALANTOS gimimo 60-mečiui.
221. 2013 03 15 Irenos SADZEVIČIENĖS rankdarbių paroda  „ADATOS IR SIŪLO ŠOKIS“.
222. 2013 03 19 Frankofonijos renginiai J. Kunčino viešojoje bibliotekoje:
Alytaus Adolfo Ramanausko–Vanago gimnazijos mokinių darbų parodos „Jausmų labirintai“ atidarymas ir paskaita-susitikimas „Lietuva Napoleono armijos karių akimis“ su Vilniaus Vytauto Didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto prodekanu dr. Linu Venclausku.
223. 2013 04 04 Jauniaus Augustino politinių karikatūrų parodos „Žiūrėk abejomis“ atidarymas.
224. 2013 04 11 atsiminimų knygos „Žmogus laiko taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“ pristatymas. Dalyvauja autorius Vilius Kavaliauskas.
225. 2013 04 19 Tarptautinio tapybos plenero „VALAI - ŠEŠUOLIAI 2012“ kūrybinių darbų paroda. Parodoje eksponuojamų darbų autoriai dailininkai: Lilija PUIPIENĖ (Vilnius), Valentinas VARNAS (Kaunas), Bangutis PRAPUOLENIS (Kaunas), Birutė KULVIČIŪTĖ (Vilnius), Oleg ILLARIONOV (Minskas), Sergej DAVIDOVIČ (Minskas), Justina PUIDOKAITĖ (Vilnius), Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės pedagogikos katedros studentės:Raminta MACIULEVIČIŪTĖ, Donata BRAUKYLAITĖ, Skaistė BALTUTYTĖ, Kristina BENDORAITYTĖ, Vaida NAVAGRUCKAITĖ.
226. 2013 04 25 „20 METŲ DRAUGE: SUSIPAŽINKIME IŠ NAUJO“. Jubiliejinis literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas J. Kunčino viešosios bibliotekos veiklos 20-mečiui. Programoje: Teatralizuotas pasivaikščiojimas bibliotekos istorijos takais (dalyvauja Alytaus teatro aktoriai Inesa PILVELYTĖ, Onutė GUDAITYTĖ, Eugenijus RAKAUSKAS, Jonas GAIŽAUSKAS), muzikinis sveikinimas bibliotekai ir draugams - Giedrius ir Agnė ARBAČIAUSKAI (Vilnius), Alvydas JEGELEVIČIUS (Alytus –Vilnius). Fotografijų iš bibliotekos archyvo paroda.
227. 2013 05 09 literatūrinis-muzikinis vakaras „Pavasario ievų daina“. Dalyvauja  poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas Gintautas Dabrišius ir poete, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore Aldona Ruseckaite.  Danguolės Dabrišiūtės-Lincevičienės fotografijų parodos „Senasis Šilavotas (1908 - 1940)“ pristatymas.
228. 2013 05 23 Muzikos ir poezijos vakaras Senamiesčio skvere „Susipažinkime iš naujo“. Dalyvauja poetas, bardas Edmundas Janušaitis, Rimo Buroko eilėraščius skaitė Leokadija Sušinskaitė, knygą Tai – aš. Bardų istorija“ pristatė Juozas Žitkauskas.
229. 2013 06 03 „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių tapybos ant šilko darbų paroda „SPALVŲ ŽYDĖJIMAS“.
230. 2013 06 13 Fotografijos paroda „SAWUBONA, AFRIKA“ (I pasaulio menų ir kultūros festivalis). Parodos autorius VU Orientalistikos centro afrikanistikos dėstytojas dr. Gediminas DEGĖSYS.
231. 2013 09 12 Zenono Bulgakovo fotografijos paroda „ALYTUS: VAKAR IR ŠIANDIEN“.
232. 2013 10 03 Poeto, publicisto, teatro ir kino režisieriaus, vaikų rašytojo Vytauto V. LANDSBERGIO dainuojamosios poezijos vakaras (iš renginių ciklo „Susipažinkime iš naujo“).
233. 2013 10 09 Benjamino Kondrato knygos „KŪRĖJŲ PĖDSAKAIS ALYTAUS KRAŠTE“ sutiktuvės.
234. 2013 10 10 Parodos „Įsikūrę prie Nemuno: Panemunės miestai ir miesteliai senosiose fotografijose ir atvirukuose“ atidarymas.
235. 2013 10 21 Knygos „Alytaus dailės mokykla: 35 pasipriešinimo metai“ (Kitos Knygos, 2013 m.) pristatymas.
236. 2013 11 06 Susitikimas su satyriku Petru MOTIEJŪNU.  Satyrikas  pristato savo knygų „karčios patirties feljetonai“.
237. 2013 11 07 Aušrio Matonio fotografijų parodos „Lotynų Amerikos bažnyčios“ atidarymas.
238. 2013 11 12 Neeilinis poeto Antano A. JONYNO kūrybos vakaras. Dalyvauja solistė Sigutė TRIMAKAITĖ (dainos A. A. Jonyno tekstais), Arnas ALIŠAUSKAS - poetas, scenaristas, literatūros apžvalgininkas  (Iš renginių ciklo „20 metų drauge. Susipažinkime iš naujo“).
239. 2013 11 26 susitikimas-diskusija „Kaip alytiškiams gyventi taip gerai, kaip šveicarams?“. Joje savo įžvalgomis dalinsis ekonomistė Kaetana Leontjeva (Lietuvos laisvosios rinkos institutas).
240. 2013 11 29 Aplinkos projektų valdymo agentūra įvairiose Lietuvos savivaldybėse rengia įgyvendintų aplinkotvarkos projektų fotografijos parodą „Technologijos gamtai“.
241. 2013 12 02 „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių darbų paroda „SKAMBANTYS SPALVOTI ANTONIO VIVALDI GARSAI“.
242. 2013 12 10 Parodos iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių  „KAI SIELOMS NELIKO MEDŽIŲ“ atidarymas.
243. 2013 12 19 Folkloro ansamblio „Daulėlio“ koncertas - pavakarojimas, skirtas Tarmių metams „TAI GENELIO GENUMAI“. Padainuosim Advento-kalėdinių dainų, dzūkiškai pasirokuosim, pabūsim kartu.

 

2014 m.

244. 2014 02 05 Ekonomistės Aušros MALDEIKIENĖS knygos „MELO EKONOMIKA“ pristatymas.
245. 2014 02 12 Fotografijos paroda „GYVENIMO DĖLIONĖ. ŠVEDIŠKOS ŠEIMOS VAIDMUO“.
246. 2014 02 13 Katarzynos OSTROWSKOS (Gdanskas) tapybos darbų paroda „SUGRĮŽIMAI“. (Parodos kuratorius Arūnas Vaitkus).
247. 2014 02 14 Protų mūšis, skirtas paminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną „PAŽINKIME TAUTOS VYRUS“. Renginį organizuoja Alytaus kraštotyros muziejus.
248. 2014 02 26 Bibliotekos ir Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ bendradarbiavimo pradžia.
249. 2014 02 27 Nemokama paskaita apie profesinio kelio ir karjeros planavimą. Lektorė Lina Danienė.
250. 2014 03 07 Kūrybos darbų paroda „IN VINO VERITAS“.  Autoriai: Andrius MOSIEJUS, (Kornelijus PLATELIS - nedalyvavo), Gintaras ŽILYS, Ingrida VAITKIENĖ, Arūnas VAITKUS.
251. 2014 03 12 Miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių buitinių atliekų darbelių paroda „IŠ NAUJO GIMĘ“. (Organizatoriai - Dainavos pagrindinė mokykla. Projektas „Žemė mūsų širdys“).
252. 2014 04 02 Popieriaus karpytojų grupės „Sėjinis“ kūrybos darbų paroda „Metskaitlis“.
253. 2014 04 03 Gitanos SABALIAUSKAITĖS siuvinėjimo kryželiu paroda „GYVENIMO RAŠTAI“.
254.  2014 04 14 Seimo nario, istoriko  dr. Arvydo ANUŠAUSKO knygos „LIETUVOS ŽVALGYBA 1918-1940 m.“.
255. 2014 04 15 Pauliaus KOVO knygos „GYVENIMAS AUDROJE“ pristatymas (Kultūros dienos renginys).
NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS RENGINIAI (Nr. 256-258):
256.  2014 04 23 Literatūrinė popietė „SKAITOME DONELAITĮ“.  
257.  2014 04 26 Doc. dr. Rimvydo LAUŽIKO knygos „ISTORINĖ LIETUVOS VIRTUVĖ. MAISTAS IR GĖRIMAI LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE“   pristatymas.
258. 2014 04 29 Susitikimas-diskusija su diplomatu Gabrieliumi LANDSBERGIU ir tinklaraštininku Rokiškiu RABINOVIČIUMI „INTERNETAS, JAUNIMAS, VALSTYBĖ: AR JAU IŠMOKOME GYVENTI INTERNETO AMŽIUJE“.
259. 2014 05 02  Fotografijos paroda „SOCIALINIAI PORTRETAI“. Projektą pristato Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.
260. 2014 05 14 Alytiškio kūrėjo Alvydo JEGELEVIČIAUS knygos „VYDUTIS“ pristatymas. Autorių kalbins filosofas, „Naujosios Romuvos“ redaktorius dr. Andrius KONICKIS ir Leokadija SUŠINSKAITĖ. Veiks Kosto POŠKAUS iliustracijų paroda. Dalyvavo dainininkas, kompozitorius Albertas Antanavičius.
261. 2014 05 21 Beatos NICHOLSON kulinarinės knygos „BEATOS VIRTUVĖ: MAMŲ KNYGA“ pristatymas. Organizatoriai - „Zontos“ Alytaus klubas.
262. 2014 06 10 Roberto ŠARKNICKO fotografijų paroda „LAIMINGAS“, skirta Miesto dienai.
263. 2014 06 12 Jubiliejinė Vito ZABITOS tapybos ir grafikos paroda, skirta Miesto dienai.
264. 2014 07 28 Fotografinis projektas apie atradimo džiaugsmą ir praradimo liūdesį – migraciją „Pirmyn. Atgal“.
265. 2014 08 13 Povilo ABEČIŪNO karikatūrizuotų portretų paroda  „MES IŠ ALYTAUS“.
266. 2014 09 17 Zenono BULGAKOVO tapybos paroda „MANO REALIZMAS“. Dalyvauja „Dzūkų pulkucis“.
267. 2014 09 18 Kaimynų sambūrio tapybos darbų paroda „Rudens paletė“. Aukcione surinktos lėšos skiriamos skulptūros „Žiedas“ ant pylimo atkūrimui.
268. 2014 09 25 Šarūno ŠIMKEVIČIAUS knygos „DZŪKIJOS SPAUDOS KELIAIS“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius, leidėjas Vidmantas Staniulis ir „Daulėlio“ folkloro grupė.
269. 2014 10 16 Alytaus „Dzūkų pulkucio“ gyvavimo dešimtmečio vakaronė „AUSK, MOTULA, DROBELAS“.
270. 2014 10 23 Alytiškės dailininkės Rimos LEONIENĖS grafikos darbų paroda.
271. 2014 11 13 Fotomenininko Romualdo AUGŪNO fotografijų paroda „SAPNUOJU LIETUVĄ“.
272. 2014 11 20 – 2014 11 21 VI-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgio Kunčino atminimui „IMBIERO VAKARAI“.
273. 2014 12 02 Tarptautinė fotografijų paroda, skirta kino režisieriaus S. Paradžanovo (1924 – 1990) devyniasdešimtmečiui „SERGEJUS PARADŽANOVAS - GYVENIMAS TARSI FILMAS“. Sergejaus Paradžanovo vaidybinis filmas „GRANATŲ SPALVA“.
274. 2014 12 15 Akvarelės kursų lankytojų (mokytojas Benjaminas Jenčius) darbų paroda „RUDENS MOZAIKA“.
275. 2014 12 19 knygos „ALYTAUS AVANGARDIZMAS“ pristatymas. Knygos autoriai - Redas Diržys ir Kęstutis Šapoka.

 

2015 m.

276. 2015 01 28 susitikimas su alytiškiu buriuotoju Šarūnu Klėgeriu „14 DIENŲ PER ATLANTO VANDENYNĄ“.
277. 2015 01 29 „LITERATŪRINIAI PAŠNEKESIAI“. Poetas Mindaugas NASTARAVIČIUS pristato knygą „Mo: eilėraščiai“ („Tyto alba“), dalyvaujančią geriausios metų poezijos knygos rinkimuose, Tomas VAISETA - apsakymų rinkinį „Paukščių miegas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Renginyje muzikuoja Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos instrumentinės muzikos ansamblis „Presto“ (vadovė - vyr. meninio ugdymo mokytoja Dangirutė Goštaltavičiūtė-Joneikienė).
278. 2015 02 12 Kraštotyrininko, bibliofilo Gintauto ŠAPOKOS knygos „KOVOS DĖL VILNIAUS LIUDININKŲ AKIMIS“ pristatymas.
279. 2015 03 03 Sakalėlio pradinės mokyklos 3 klasės mokinių darbų paroda „SPALVOTI A. VIVALDŽIO MUZIKOS GARSAI“.
280. 2015 03 12 Akvarelės kursų lankytojų darbų paroda „PAVASARIO AKVARELĖ“ (vadovas Benjaminas Jenčius).
281. 2015 03 20 Tarptautinė karikatūrų paroda „CARIKATURA BALTIC COUNTRIES (Gdanskas, Kaunas, Ryga, Alytus 2014)“.
282. 2015 04 01 Fotografijų paroda apie Šanchajaus miestą „MIESTO SIEKIAI IR SVAJONĖS“.  Knygų apie Kiniją paroda.
283. 2015 04 08 Birutės Jakučionytės knygos „MOTERIS IŠ RAUDONOS AUDI“ aptarimas. Renginio vedėja ir diskusijos kuratorė - Birutė MATUSEVIČIENĖ.
284. 2015 04 14 Vido SIMANAVIČIAUS skulptūrų paroda „UŽLAIKYTA TĖKMĖ“.
NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS RENGINIAI (Nr. 285-287):
285. 2015 04 21 Alytaus miesto klubas „Zonta“ kviečia į susitikimą su Edita ČEKUOLIENE,  pristatančia knygą „FLIRTAS SU RUDENIU“.
286. 2015 04 23 LITERATŪRINIŲ PAŠNEKESIŲ VAKARAS. Dalyviai: poetas, 2014 m. Jotvingių premijos laureatas Gintaras BLEIZGYS. Rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius, literatūrologas Arnas ALIŠAUSKAS. Veiks mažoji Rašytojų sąjungos leidyklos knygų mugė.
287. 2015 04 28  Istoriko, Seimo nario Arvydo ANUŠAUSKO knygos „KGB. VISIŠKAI SLAPTAI“ pristatymas.
288. 2015 05 06 Literatūrinis vakaras poeto Rimo BUROKO atminimui „JUMS VĖJAS UŽ MANE ATVERS VARTUS...“. dalyvauja poetas Antanas A. Jonynas, eilės skaito Leokadija Sušinskaitė.
289. 2015 05 08 Dailininko Alvydo PETKEVIČIAUS jubiliejinė tapybos paroda „neTIKRA“.
290. 2015 05 21 Alytaus trečiojo amžiaus universiteto lankytojų tapybos paroda „PAŠNEKESIAI SPALVOMIS“ (vadovas Valentinas Butanavičius).
291. 2015 06 14 Fotografijų ir dokumentų paroda iš alytiškių asmeninių archyvų „TREMČIŲ GELEŽINKELIAI“, skirta Gedulo ir vilties dienai.
292. 2015 06 18 Dailininko Kosto POŠKAUS knygos bei tapybos parodos „(NE)ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI (ALYTIETIŠKOS ISTORIJOS)“ sutiktuvės.
293. 2015 07 15 Alytaus dailės mokyklos suaugusiųjų grupės tapybos darbų paroda. Dalyviai: Vita Krinickė, Ramutė Tamošaitienė, Monika Simolkinaitė. Mokytojos Asta Stasionytė, Indrė Jakutienė.
294. 2015 09 03 Vytauto KANDROTO fotografijų paroda „LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI“.
295. 2015 10 28 Renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“. Istorinių romanų vakaras. Dalyvauja: Saulius Šaltenis su nauja knyga apie holokaustą „Žydų karalaitės dienoraštis“ ir Regimantas Dima su lietuvišku šnipų romanu, istoriniu detektyvu „Vilniaus plovas“. Moderatorė menotyrininkė, leidyklos „ Tyto alba“ skyriaus vadovė Jurgita Ludavičienė. Muzikuoja multiinstrumentalistas Saulius Petreikis.
296. 2015 11 02 paroda poeto Justino Marcinkevičiaus asmenybei ir kūrybai „JUSTINAS MARCINKEVIČIUS. NUO IŠTAKŲ IKI ŠIANDIENOS“.
297. 2015 11 03 Senamiesčio pradinės mokyklos mokinių darbų parodos:
„METŲ LAIKAI“ ir „MANO MĖGSTAMŲ PASAKŲ HEROJAI“.
298. 2015 11 25 Projektas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“. POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS. Dalyviai: Vladas BRAZIŪNAS - poetas, Jurgita JASPONYTĖ – poetė, Arnas ALIŠAUSKAS - poetas, diskusijos kuratorius, Petras VYŠNIAUSKAS - džiazo muzikantas, saksofonininkas.
299. 2015 12 03 Akvarelės kursų lankytojų darbų paroda „VANDENS TAKU...“. Mokytojas Benjaminas Jenčius.
300. 2015 12 09 Mindaugo NORKAUS fotografijų paroda „AKIMIRKOS“.
301. 2015 12 14 paskaita „SĄMONINGUMAS NUGALI PROPAGANDĄ“. Pasaulio aktualijas pasakoja politikos apžvalgininkas ir ekspertas Aleksandras MATONIS.
302. 2015 12 17 Projektas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“. LITERATŪROS IR MUZIKOS VAKARAS. Dalyviai: prozininkė, publicistė Birutė JONUŠKAITĖ serijos „Pirmoji knyga“ prozos laureatas, skulptorius Mykolas SAUKA. Diskusiją kuruos doc. dr. Audinga TIKUIŠIENĖ (VU Lietuvių literatūros katedra).2016 m. Bibliotekų metai

303. 2016 01 14 Knygos „ASMENYBĖS. 1990-2015 M. LIETUVOS PASIEKIMAI“ pristatymas.
304. 2016 01 28 Paskaita „Asmenybės energijos bankas. Pozityvus mąstymas – energijos išteklių gausinimo būdas“. Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, švietimo, verslo ir NVO organizacijų konsultantė.
305. 2016 02 04 Juozapo Miglino fotografikos ir fotodokumentikos (1926-2016) paroda „Mes – iš Dainavos legendų“.
306. 2016 02 10 Aro LUKŠO knygos „LAISVĖS ISTORIJOS MOZAIKA“ pristatymas.
307. 2016 02 18 Loretos JASTRAMSKIENĖS novelių romano „ĮPĖDINIAI“ pristatymas.
308. 2016 03 03 „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių darbų paroda „SKAMBANTYS VIVALDŽIO GARSAI“.
309. 2016 03 14 AMSPC Neįgaliųjų dienos centro lankytojų Daivos Raulinavičiūtės ir Dainiaus Zamblausko foto darbų paroda „Pasaulis Dievo vaikų akimis“.
310. 2016 03 14 Senamiesčio pradinės mokyklos siuvinėjimo būrelio „Adatėlė“ mokinių darbų paroda „VELYKŲ BELAUKIANT“.
311.2016 03 23 J. E. Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvos Respublikoje B. van der Lingenas pakvietė alytiškius į paskaitą-diskusiją „Europos vaidmuo mano gyvenime“.
312. 2016 03 24 Prozininkės Danutės KALINAUSKAITĖS knygos „SKERSVĖJŲ NAMAI“ pristatymas. Dalyvauja filosofė, literatūros kritikė, humanitarinių mokslų daktarė Jūratė BARANOVA.
313. 2016 04 02 Alytiškio Gintaro ALEKSONIO (Gintauto Vienužio) knygos „NUOJAUTOS“ pristatymas.
NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS (BALANDŽIO 23-29 D.) RENGINIAI (314-317) :
314. 2016 04 25 ILONOS KRUPAVIČIENĖS fotografijų parodos atidarymas „BUVO BUVO, KAIP NEBUVO. DEŠIMTMEČIO ĮVYKIŲ KALEIDOSKOPAS“.
315. 2016 04 26 Popietė „ŠEKSPYRAS GYVAS BIBLIOTEKOSE“
316.  2016 04 27 Akcija „APJUOSKIME MIESTO BIBLIOTEKAS PIEŠINIAIS“. Jaunieji skaitytojai visose miesto bibliotekose piešia savo svajonių biblioteką.
317. 2016 04 27 Dailėtyrininko VIDO POŠKAUS knygos „NEDINGĘS VILNIUS: MIESTO AKUPUNKTŪROS“ pristatymas bei piešinių ir tapybos parodos „ŽMONĖS YRA ŽMONĖS“ atidarymas.
318. 2016 05 05  Knygos apie alytiškį mokytoją, lietuviškos kalbos puoselėtoją „LIETUVIŠKAS ŽODI, GYVUOK. KAJETONO ŽIEVIO GYVENIMAS IR DARBAI“ pristatymas (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai).
319. 2016 05 10 Improvizuotas „Labai teatro“ muzikinis spektaklis-žaidimas „APLINK PASAULĮ“.
320. 2016 05 12 Susitikimas su poete Aušra KAZILIŪNAITE. Knygos „MĖNULIS YRA TABLETĖ“ pristatymas.
321. 2016 05 26 Literatūrologo, rašytojo, eseisto, kritiko Regimanto Tamošaičio knygos „Vien tik zuikiai naktyje“ pristatymas ir rašytojos, poetės, dramaturgės Lauros Sintijos Černiauskaitės kūrybos vakaras.
322. 2016 06 02 Jerry MOREAU tapybos parodos „ARTI GAMTOS“ atidarymas.
323. 2016 06 03 Parodos „ALYTAUS TILTAI IKONOGRAFIJOJE“ iš Henriko KEBEIKIO kolekcijos atidarymas.
324. 2016 06 16 Alberto ANTANAVIČIAUS (Šekspyro) naujo muzikos albumo „ALYTUS“ pristatymas.
325. 2016 07  04 Miesto mokyklų moksleivių piešinių paroda „DZŪKIJOS KRAŠTO GAMTA“. Org. - asociacija „Mūsų Dainava“.
326. 2016 09 15 Tarptautinė (Lietuva ir Lenkija) studentų tapybos darbų paroda „ŠVIESOS FAKTORIUS“. Org. AB Litgrid.
327. 2016 10 01 Tautodailės ir literatūros popietė „Spalva ir žodis“. Tautodailininkės Dalios Kerpauskienės tekstilinių gobelenų parodos atidarymas, albumo-knygos „Spalva ir žodis“ pristatymas bei pažintis su mitologinių sakmių knygos „Sparnuotojo Nykštuko strėlė“ ištraukomis. Renginyje dalyvauja parodos autorė Dalia Kerpauskienė, rašytojas, žurnalistas, LUMA ir XXVII knygos mėgėjų draugijos leidinių redaktorius Laimonas Inis, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) prezidentė Dalia Poškienė.
328. 2016 10 13 Violetos ŽIDONYTĖS akvarelės paroda „ŠERMUKŠNIS TAS GYVENIMAS...“.
329. 2016 10 27 Ingos LIUTKEVIČIENĖS knygos „15 METŲ SU GALINA DAUGUVIETYTE. KAS LIKO NUTYLĖTA“ pristatymas.
330. 2016 11 09 Susitikimas su rašytoju Regimantu DIMA. Naujausio nuotykių romano „BRONISLOVAS IR IMPERATORIUS“ pristatymas.
331. 2016 11 24 -2016 11 25 Trumposios prozos skaitymai Jurgiui KUNČINUI atminti
„IMBIERO VAKARAI-2016“.
•    Karolinos KUNČINAITĖS DAILĖS DARBŲ PARODA
•    Arūno VAITKAUS ekslibrisų paroda „PORTRETAI IR NE TIK“
332. 2016 11 30  Edukacinių renginių ciklas vaikams „SKAITOME KITAIP“ .  (Org.: Alytaus J. Kunčino ir Vilniaus A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos).
333. 2016 12 21 Arūno VAITKAUS ekslibrisų parodos „NE TIK PORTRETAI“ uždarymas.2017 m. Rašytojo Jurgio Kunčino metai

334. 2017 01 14 Literatūrinis-muzikinis vakaras „JURGIUI KUNČINUI – 70“. Programoje: Foto prisiminimai apie J. Kunčiną,, autobiografijos fragmentus „Aprašytas gyvenimas“ pristato teatro studija „Apartė“ (rež. Arvydas Kinderis), dr. Audingos Peluritytės-Tikuišienės pranešimas „Jurgio Kunčino kūrybos takais“, faktų ir įvykių apžvalgą „Alytus – Jurgiui Kunčinui“ pristato bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė, „Įvairiakalbis „Tūlos“ skambesys“ - romano fragmentus užsienio kalbomis skaito alytiškiai ir vertėjai, dainas Jurgio Kunčino tekstais atlieka Alvydas Jegelevičius, Romas Naidzinavičius, Albertas Antanavičius.
335. 2017 01 18 Benjamino Jenčiaus kursų, vykusių Alytaus dailiųjų amatų mokykloje, lankytojų akvarelės darbų paroda.
336. 2017 01 26 susitikimas su konsultacinės kompanijos vadove, kulinare, fotografe, rašytoja ir keliautoja Nida DEGUTIENE. Organizatorius Tarptautinės organizacijos „Zonta“ Alytaus miesto klubas.
337. 2017 02 08 Kino ir literatūros projekto „KNYGŲ EKRANAI“ pristatymas ir susitikimas su autoriais. Dalyvauja: režisieriai Saulius BERŽINIS, Inesa MARCINKEVIČIŪTĖ, Akvilė ŽILIONYTĖ.
338. 2017 03 09  Poetės, literatūros kritikės Erikos DRUNGYTĖS kūrybos vakaras
„NEMUNAS NETEKA PER VILNIŲ“. Poezijos rinkinio „Patria“ ir atsinaujinusio kultūros ir meno žurnalo „Nemunas“ pristatymas.
339. 2017 03 10  Pokalbis prie arbatos puodelio „NEPRIKLAUSOMYBĖ YRA TAVYJE: MES VISI GALIME KURTI SAVO ŠALĮ“. Dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto magistras Remigijus JAKULEVIČIUS.
340. 2017 03 10 Akustinis vakaras ir „protų mūšis“ Išmaniojoje jaunimo erdvėje „ŠVĘSKIME KOVO 11-ĄJĄ KITAIP“.
341. 2017 03 16 Jurgio KUNČINO poezijos rinktinės „MALŪNŲ GATVĖ BE MALŪNŲ“ pristatymas. Dalyvauja sudarytojai Antanas A. Jonynas, Palmira Mikėnaitė, literatūros kritikė, literatūrologė Elžbieta Banytė, dainų autorius ir atlikėjas Alvydas Jegelevičius.
342. 2017 03 18 Kurčiųjų dailininkų tapybos, grafikos, tekstilės darbų paroda „KURČIŲJŲ MENO PASAULIS - PAMATYKIME IR SUSIPAŽINKIME“.
343. 2017 03 23 Alytiškės rašytojos Irenos BUIVYDAITĖS-KUPČINSKIENĖS naujausio romano „TIKROS IR NETIKROS SESERYS“ sutiktuvės.
344. 2017 04 03 Vilkaviškio rajono kūrybinės grupės „Sėjinis“ darbų paroda „TAUTINIS KOSTIUMAS POPIERIAUS KARPINIUOSE“.
345. 2017 04 19 Alvydo PETKEVIČIAUS personalinė tapybos paroda
NACIONALINĖS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS RENGINIAI (NR. 346-347):
346. 2017 04 26 istoriko, LR Seimo nario Arvydo ANUŠAUSKO naujausios knygos „IŠDAVYSTĖ. MARKULIO DIENORAŠČIAI“ pristatymas.
347. 2017 04 27 Poeto, 2016 metų knygos rinkimų poezijos kategorijos nugalėtojo Dainiaus GINTALO kūrybos vakaras. Moderatorius - Juozas Žitkauskas.
348. 2017 05 02 Alytaus dailės mokyklos suaugusiųjų grupės TAPYBOS DARBŲ PARODA. Savo kūrybos paveikslus bendruomenei pristato penkios autorės: Loreta Blaževičienė, Vita Krinickė, Gerda Pėstininkienė, Gintutė Pužienė, Ramutė Tamošaitienė.
349. 2017 05 25 aktoriaus, žurnalisto, rašytojo Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes nežudėme“ pristatymas.
350. 2017 06 13 Knygos „NACIONALINĖ EKSPEDICIJA. NEMUNU PER LIETUVĄ“  pristatymas. Dalyvaus knygos sudarytojas, gamtininkas Selemonas PALTANAVIČIUS.
351. 2017 09 14 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“ (1 dalis). Dalyviai: rašytojas Povilas ŠKLĖRIUS, literatūrologė Neringa BUTNORIŪTĖ, gitaristė, dainų kūrėja ir atlikėja Dovilė DIMŠAITĖ.
352.  2017 09 20  Literatūrinis-muzikinis vakaras pagal M. K. Sarbievijaus kūrybą „LĖMĖ DIEVAI POETU MAN TAPTI“. Dalyvauja: aktorius Giedrius ARBAČIAUSKAS, literatas Juozas ŽITKAUSKAS, violončelininkė Agnė ARBAČIAUSKIENĖ. Projekto „Jie su Vilnija suaugę“ renginys.
353. 2017 09 26 Poezijos skaitymai „Poezija bylo visomis kalbomis" Europos kalbų dieną. Savo eilėraščius ir jų vertimus į skirtingas kalbas skaito poetai Dainius Gintalas ir Laurynas Katkus. Taip pat dalyvauja jaunieji Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos skaitovai. Skamba eilėraščių vertimai į anglų, ispanų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitas kalbas.
354. 2017 09 27 Susitikimas su Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininke Irmute KLIUČINSKIENE „TEISĖS ABC SENJORAMS: APIE TEISMO DARBĄ IŠ PIRMŲ LŪPŲ“.
355. 2017 10 05  Seminaras aktualiais pensijų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei elektroninių „Sodros“ paslaugų teikimo klausimais. Lektorė - Alytaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė ŠALČIUVIENĖ.
356. 2017 10 11 Rašytojo Gintaro BLEIZGIO naujausios knygos „KARMELIO KALNO PAPĖDĖJE“ pristatymas.
357. 2017 10 14 Irenos VYŠNIAUSKAITĖS poezijos skaitymai „VARDAN TOS LIETUVOS“.
358. 2017 10 19  „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“ (2 dalis). Literatūrinis-muzikinis vakaras. Dalyviai: rašytojas Rimantas KMITA, rašytojas Donaldas KAJOKAS, literatūrologas Virginijus GASILIŪNAS, dainų kūrėjas ir atlikėjas Domantas RAZAUSKAS.
359. 2017 11 03 susitikimas su charizmatiška asmenybe, policijos kapelionu kunigu Algirdu TOLIATU.
360. 2017 11 10 Literatūrinis vakaras „TRYS MOTERYS IR JŲ HEROJAI: VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ“. Dalyvauja populiarių romanų autorės: Jolita HERLYN, Gina VILIŪNĖ, Irena BUIVYDAITĖ-KUPČINSKIENĖ.
361. 2017 11 23 Akvarelės mėgėjų darbų parodos „Lapkričio lietus" pristatymas. Dalyvauja Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vykusių Benjamino Jenčiaus akvarelės kursų lankytojai.
362. 2017 11 30 Literatūrinis-muzikinis vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“ (3 dalis). Dalyviai: poetas, vertėjas, eseistas Gytis NORVILAS, literatūros kritikė Virginija CIBARAUSKĖ, perkusininkas Arkadijus GOTESMANAS.
363. 2017 12 08 EKSLIBRISŲ KONKURSO, skirto Jurgio Kunčino 70-osioms gimimo metinėms, baigiamasis vakaras: parodos atidarymas, laureatų apdovanojimai ir muzikiniai intarpai.
364. 2017 12 13 Adventinis vakaras „GYVENIMAS PABRANGO DAR VIENERIAIS METAIS“. Dalyviai: filosofijos mokslų daktaras, religijos studijų magistras, Seimo narys Andrius NAVICKAS. Muzikuos žurnalo „Kelionė“ redaktorius, publicistas, bardas Gediminas Kajėnas (gitara). Laurynas Preikša (smuikas).
365. 2017 12 18 Pažintinis vakaras „ŽYDIŠKOJI KULTŪRA LIETUVOJE: PRAEITIES ATSPINDŽIAI IR DABARTIS“. Paskaitos: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė, lektorė Akvilė NAUDŽIŪNIENĖ. „Litvakų gyvenimo ritmai“ ; Vilniaus žydų viešosios bibliotekos vedėjas Žilvinas BELIAUSKAS. „Žydiškoji kultūra Lietuvoje vakar ir šiandien“. Muzika: Borisas KIRZNERIS (smuikas), Michailas JABLONSKIS (gitara, vokalas).
366. 2017 12 20 Rasos URBANAVIČIENĖS žaisliukų ir atvirukų parodos „ŽĖRINTIS KALĖDŲ DŽIAUGSMAS“ pristatymas.

 

2018 m.

367. 2018 01 17 Kremenčuko miesto (Ukraina) fotografo Aleksandro GRINČENKOS fotografijų paroda apie Alytų.
368. 2018 01 25 Ronaldo Reagano klubo diskusija „ŠIMTMEČIO ASMENYBĖS. ANTANAS SMETONA“. Dalyviai: LR Seimo narys Stasys ŠEDBARAS, istorikė Ingrida JAKUBAVIČIENĖ, diskusijos kuratorė - rašytoja Loreta JASTREMSKIENĖ.
369. 2018 02 01 JAV ambasados informacinio terminalo „PAŽINK AMERIKĄ“ atidarymas. Ceremonijoje dalyvavo ir svečius pasveikino JAV ambasados viešųjų ryšių skyriaus vadovė Heather Steil.
370. 2018 02 15 Paroda iš kolekcininkų Algimanto Antanevičiaus, Zenono Gramacko ir Virginijaus Oželio asmeninių archyvų  „MŪSŲ LAISVĖS AUŠRA. DOKUMENTIKA“. Atidarymo svečiai - Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“. Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
371. 2018 02 20 Susitikimas su projekto „MISIJA SIBIRAS“ dalyviais.
372. 2018 03 13 Alytaus regiono konsultantė Laima Jarmalavičienė jaunimui, jaunimo organizacijų atstovams, mokytojams bei kitiems jaunimo darbuotojams pristato integruotą 2014-2020 m. programą „Erasmus+“.
373. 2018 03 14 Seimo nario, istoriko bei publicisto Arvydo ANUŠAUSKO knygos „PREZIDENTO ŽVALGAS: DU GYVENIMAI“ pristatymas.
374. 2018 04 10 Onutės SKERNIŠKIENĖS tapybos parodos „ŠVELNUS PAVASARIO GŪSIS“ atidarymas.
375. 2018 04 12 „ŠOKA ŠARKA IR GENYS. DZŪKIJOS KAIMO AUTENTIŠKI VAIKŲ ŽAIDIMAI“ pristatymas. Dalyviai: knygos autorė Vanda  MOCKEVIČIENĖ, profesorius Libertas KLIMKA, Nedzingės  vaikai, folkloro ansamblis „NEDZINGĖ“ (vadovė Nijolė Maceikienė) ir Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. Renginio organizatorius –  Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka.
376. 2018 04 19 „Beigelių popietė“, kurios metu pristatoma Vilniaus geto metraštininku vadinamo Icchoko Rudaševskio „Vilniaus geto dienoraštis", išleistas lietuvių kalba. Dalyvauja knygos vertėjas dr. Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius, poetas, literatūrologas bei knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė.
377. 2018 04 26 Literatūrinis vakaras „ŠIMTMEČIO VARDAI IR VEIDAI“. Kritikas Valentinas SVENTICKAS  apie Justino MARCINKEVIČIAUS kūrybą ir asmenybę. Naujausių knygų pristatymas. (Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys).
378. 2018 05 02 „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių darbų paroda „SKAMBANTYS SPALVOTI VIVALDŽIO GARSAI“.
379. 2018 05 03 Buvusios alytiškės Julijos MILIŪTĖS knygų apie emigraciją pristatymas „KAIP SVAJONĖ VIRSTA REALYBE“.
380. 2018 05 09 Protmūšis, skirtas Europos dienai paminėti „EUROPOS BALSAS, EUROPOS PAVELDAS“. Oorganizatorius – Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.
381. 2018 05 16 Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus pristatymas  „MO MUZIEJUS ATVYKSTA Į ALYTŲ“.
382. 2018 06 05 Alytaus dailės mokyklos suaugusiųjų grupės TAPYBOS DARBŲ PARODA.
383. 2018 06 13 Kosto POŠKAUS darbų paroda „DALINIS MĖNULIO UŽTEMIMAS“. Tapyba, piešiniai, tekstai.
384. 2018 06 19 Informacinis seminaras tėvams „MANO VAIKO ATEITIS - MANO RANKOSE“. Programoje: vaikų studijų išlaidos, mokestinės aplinkos nauda, gyvenamojo būsto įsigijimo išlaidos, vairuotojo pažymėjimo įsigijimo išlaidos.
385. 2018 06 27 susitikimą su Alex Monaco ir jo naujausios knygos „Sielos drabužiai arba becukris A“ pristatymas.
386. 2018 07 05 Tarptautinio ekslibrisų konkurso dalyvių darbų paroda „EX LIBRIS. 100 MŪSŲ LAISVĖS VIZIJŲ“.
387. 2018 08 16 1988–1993 m. plakatų ir bukletų parodos iš privačios Lino STANKEVIČIAUS kolekcijos „PABUDOME IR KELKIMĖS“ pristatymas.
388. 2018 08 28 JAV ambasados Lietuvoje ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus parodos „PER ATLANTĄ: LIETUVOS IR JAV DRAUGYSTĖS AMŽIUS“, skirtos Lietuvos valstybingumo atkūrimo bei Lietuvos ir JAV bičiulystės šimtmečiams paminėti.
389. 2018 09 10 Mariaus Jovaišos fotografijos paroda „NEREGĖTA LIETUVA”.
          2018 09 20  Susitikimas su parodos autoriumi M. Jovaiša.
390. 2018 09 27 Violetos Židonytės akvarelės parodos atidarymas „EINU PER AGUONŲ LAUKĄ”.
391. 2018 10 01 Dvaro seniūnaitijos gyventojų – Izabelės Garmienės, Marijos Krickienės, Albinos Mikalaikevičienės, Onos Katelienės – rankdarbių paroda „MES MOKAM IR GALIM“.  
392. 2018 10 04 Koncertas, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui,  „MŪSŲ LAISVĖS DAINOS“.  Dalyvauja Veronika POVILIONIENĖ ir Vytautas V. LANDSBERGIS.
393. 2018 10 05 Europos Parlamento narys, kandidatas į 2019 m. Prezidento rinkimus Valentinas Mazuronis pristatė savo prezidentinę programą „Trys žingsniai, pakeisiantys Lietuvą“.
394. 2018 10 25 Dailininko Algirdo JUDICKO albumo pristatymas ir kūrybos parodos atidarymas.
395. 2018 11 05-208 11 09 SENJORŲ DIENOS INTERNETE.
       • lapkričio 5 d. – E. sveikata
       • lapkričio 6 d. – Laisvalaikio informacija internete
       • lapkričio 7 d. – E. pirkiniai ir e. paslaugos
       • lapkričio 8 d. – E. saugumas
       • lapkričio 9 d. – Bendravimas internetu
396. 2018 11 08 Kompozitoriaus, rašytojo Alvydo JEGELEVIČIAUS septintos, Lietuvos šimtmečiui skirtos, poetinių tekstų knygos „Eilės iš eilės“ pristatymas. Renginyje dalyvauja knygos autorius ir kiti įdomūs asmenys: režisierius, aktorius Ramūnas Abukevičius, kompozitorius, atlikėjas Saulius Jegelevičius, radijo „FM99“ balsas - Liudas Ramanauskas.
397. 2018 11 29 – 2018 11 30 VIII tarptautinis trumposios prozos „Imbiero vakarai“ festivalis Jurgiui Kunčinui atminti.
       2018 11 30 TEKSTAI LIETUVAI – A. GURSKO kaligrafijos ir meninio šrifto  parodos pristatymas.             
398. 2018 12 14  Knygos „Dailės kritikos (meta)metodologijos metmenys“ pristatymas. Knygą išleido AQUANSU Press (Alytaus kvantinės ir negatyviosios semiotikos universitetas), partneris Alytaus dailės mokykla, o parėmė Alytaus miesto savivaldybė.
399. 2018 12 20 Vytauto DARAŠKEVIČIAUS fotografijos parodos „SAULĖS RATU. LIETUVIŲ KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ TRADICIJOS“ pristatymas ir albumo sutiktuvės.

 

2019 m.

400. 2019 01 09 Istoriko, publicisto, LR Seimo nario Arvydo ANUŠAUSKO knygos „AŠ ESU VANAGAS“ pristatymas.
401. 2019 01 16 Mokytojo Benjamino Jenčiaus akvarelės kursų lankytojų darbų parodos atidarymas.
402. 2019 01 17 Jurgos JURKEVIČIENĖS ir Pauliaus JURKEVIČIAUS knygos „ROMANAS SU ITALIJA: KETVIRTIS AMŽIAUS ROMOJE - KAIP VIENA DIENA“ pristatymas.
403. 2019 01 23 Evos TOMBAK knygos „MINČIŲ ŽVĖRYNAS“ pristatymas.
404. 2019 01 29 Projekto „PRISIJUNGUSI LIETUVA“ renginys skaitmeniniams lyderiams.
405. 2019 02 21 Prisiminimų vakaras apie muziką ir pedagogą „JUOZAS KARPAVIČIUS prisiminimuose ir muzikoje“.
406. 2019 03 07 Rūtos JANUTIENĖS knygos „Ir saugok mus nuo pikto“ pristatymas.
407. 2019 03 15 Alytaus Jaunimo centro „Dailės studijos suaugusiems“ kūrybos darbų parodos atidarymas.
408. 2019 03 22 Krystynos GARSTKOS-SARAN (Torūnė, Lenkija) serigrafijos lakštų ir skaitmeninės spaudos darbų paroda.
409. 2019 03 25 Paroda, skirta Adomui MICKEVIČIUI „ŽVELK ŠIRDIMI Į ŠIRDĮ“. Parodos organizatorius Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka.
410. 2019 03 26 Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos specialiųjų klasių, pailgintos darbo dienos grupės mokinių ir auklėtojų V. Stanionienės, I. Mažeikienės bei padėjėjų lėlių paroda „ŠIMTMEČIO LIETUVAITĖ“.
411. 2019 03 28 Vertimų kupė poezijos ir prozos traukinyje susitikimas su poetu Dainiumi GINTALU. Renginys skirtas Tarptautinei frankofonijos dienai paminėti.
NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ (Nr.412-415):
412. 2019 04 12 Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamoji fotografijų paroda „LIETUVIŲ ŠVEICARIJA“. Renginyje dalyvaus Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen.
413. 2019 04 24 Prozininkės, muziejininkės Aldonos RUSECKAITĖS knygos „Padai pilni vinių: prieštaringo likimo Salomėjos Nėries gyvenimo paslaptys“ pristatymas.
414. 2019 04 25 Dailininkės, pedagogės Sigutės BRONICKIENĖS grafikos darbų paroda.
415. 2019 04 29 Žurnalistės Lilijos VALATKIENĖS fotografijų paroda „Lietuviais esame mes gimę!“ ir vieša diskusija su Vytautu Jonu JUŠKA apie lietuvius ir lietuvybę šiuolaikiniame pasaulyje.
416. 2019 05 09 Roberto Petrausko knygos „Barbarosa. Antrasis pasaulinis karas europoje. Trečia knyga“ pristatymas.
417. 2019 05 15 Nemokamos draugystės ir bendravimo telefonu paslaugos vienišiems garbaus amžiaus žmonėms „Sidabrinė linija“ pristatymas.
418. 2019 05 29 Kūrybinės klasės žurnalo „Baltas kambarys“ pristatymas. Dalyvauja žurnalo sumanytoja ir leidėja, matematikė, rašytoja, filosofė Luana Masienė (Ana Lu), grupės „LT“ – vokalistė Eglė Gerasimovaitė ir multiinstrumentalistas Raimundas Eimontas.
419. 2019 06 13 Zenono BULGAKOVO tapybos darbų parodos „IŠTAPYTAS ZENONO BULGAKOVO PASAULIS“ atidarymas.
420. 2019 09 04 Lietuvos žydų prozos ir muzikos vakaras „ŠIAURĖS GĖLĖS“. Skaito: Leokadija Sušinskaitė, Arvydas Kinderis, Meilė Platūkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos moksleiviai. Muzikuoja Gal Avraham Talor.
421. 2019 09 12 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Dalyviai: Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, poetas KORNELIJUS PLATELIS, prozininkė ir literatūros kritikė VIRGINIJA CIBARAUSKĖ, literatūros kritikė ELŽBIETA BANYTĖ. Muzikuoja: gitaros profesionalas AIDAS TAMULEVIČIUS.
422. 2019 09 27 RIMUTĖS KARČIAUSKIENĖS tapybos darbų paroda.
423. 2019 10 09 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Dalyviai: rašytojas, literatūros kritikas, filosofas JAROSLAVAS MELNIKAS, diskusijos kuratorė – rašytoja DAINA OPOLSKAITĖ. Muzikuoja: „KUKUMBALIS“.
424. 2019 10 16 Rinkimų metais – apie metų žodžio rinkimus. Naujažodžių duomenynas ir jo naujienos. Susitikimas su „Gimtosios kalbos“ žurnalo redaktore RITA URNĖŽIŪTE ir Lietuvių kalbos instituto darbuotoja AGNE ALEKSAITE.
425. 2019 10 23 Dailininkės, tekstilininkės RIMOS LEONIENĖS mažosios grafikos darbų paroda „Tai, ką pamačiau...“.
426. 2019 10 30 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Dalyvės: prozininkė, eseistė GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ, filosofė, eseistė, literatūros kritikė JŪRATĖ BARANOVA. Muzikuoja: džiazmenas – saksofonininkas, kompozitorius KĘSTUTIS VAIGINIS.
427. 2019 11 11 Senų teisės leidinių paroda „PRISILIETIMAI PRIE TEISĖS ŠALTINIŲ – LIETUVA IKI 1940 METŲ“. Apie eksponatus susidomėjusiems pasakoja S. KASIULIS ir S. BALIUKAS.
428. 2019 11 13 Knygos „SŪDUVOS GIRIOS“ pristatymas. Dalyvavo knygos autoriai Algirdas Brukas, Romualdas Deltuvas ir „Muzikos fiesta“ leidyklos vadovas Dainius Šeronas.
429. 2019 11 27 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“.  Susitikimas su jaunosios kartos poetais – MANTU TOLOČKA ir ERNESTU NOREIKA. Diskusijos kuratorė – ELŽBIETA BANYTĖ.
430. 2019 12 04 Česlovo STONIO kompozicija, skirta Pauliaus ŠIRVIO atminimui „AMŽINAI, AMŽINAI NERAMUS“. Dalyvauja aktoriai: Česlovas STONYS, Saulius SIPAITIS, Pranas ZAREMBA.
431. 2019 12 11(13 val.)Tarptautinio socialinio projekto „YPATINGAS GROŽIS“ fotografijų parodos atidarymas „Gyvos muzikos ir poezijos žaismas“. Dalyvauja: Muzikos mokyklos mokiniai ir literatas Linas VITKAUSKAS.
432. 2019 12 11 (17 val.) Džiazo improvizacijos žydų folkloro muzikos motyvais „SUSITIKIME ALYTUJE“ (papildomas „Jewish art festival in Lithuania“ koncertas). Dalyvauja: Mikolai TRZASKA – saksofonas (Lenkija), Arkadij GOTESMAN – perkusija (Lietuva).
433. 2019 12 12 Lietuvių rašytojos, poetės Birutės JONUŠKAITĖS knygos „MAESTRO“ (populiaraus romano „Maranta“ tęsinio) pristatymas.
434. 2019 12 17 Parodos „VIECINĖS KARTOS“ fotografijų ciklo apie alytiškio (ne)tradicines vertybes ir tilto, jungiančio keturias kartas, nutiesimo katalogo pristatymas.

 

2020 m.

435. 2020 01 15 VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro lankytojų darbų parodos „ANGELAI“ atidarymas.
436. 2020 01 31 Tėvo ir sūnaus Kosto & Vido POŠKŲ tapybos darbų parodos "Mes-žmonės rimti" atidarymas.
437. 2020 02 05 Inos MARTIKAITIENĖS tapybos darbų parodos „GYVENIMO SPALVOS“ atidarymas.
438. 2020 02 13 Alberto ANTANAVIČIAUS-ŠEKSPYRO autorinis poezijos ir muzikos vakaras „APIE MEILĘ IR BITES“.
439. 2020 02 15 Alytiškės visuomenės veikėjos, poetės Stasės NEDZINSKIENĖS jubiliejinė ATMINIMO POPIETĖ.
440. 2020 03 10 Vytauto DARAŠKEVIČIAUS fotografijos darbų paroda „Į LAISVĘ: 1988 BIRŽELIS – 1990 KOVO 11-OJI“.

VIRTUALŪS RENGINIAI KORONAVIRUSO PANDEMIJOS KARANTINO METU (2020 03 16-2020 06 16):
2020 03 23 -2020 05 07 Alytaus miesto teatro ir bibliotekos projektas „KnygAntinas“.
2020 04 15 Filmukas „Kultūros diena 2019-2020. Ką nuveikėme?“.
2020 balandžio mėn.- Mokomieji filmukai:
•    „Nežinote, kaip pratęsti knygų laikymo terminą internetu ir kaip rezervuoti leidinį iš elektroninio Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos katalogo? Spauskite ČIA.“
•    „Jums dažnai tenka internetu persiųsti didelius failus? Nesudėtinga pamokėlė, kaip naudotis specialiai tam skirtu portalu WeTransfer ir pačiu paprasčiausiu būdu el. paštu persiųsti įvairius failus. Spauskite ČIA.“
•    „Dar vienas mokomasis filmukas – apie tai, kaip lengvai ir paprastai užrašyti tekstą ant norimos nuotraukos. Jums nereikės siųstis jokių programėlių! Šiuo būdu galite naudotis tiek kompiuteriu, tiek telefonu. Spauskite ČIA.“
2020 04 23-2020 04 29 Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Filmukas „Kaip pasikeitėme per 20 metų?“.
2020 05 01 – 2020 05 07 ATRASK KLASIKUS! JURGIO KUNČINO AMBASADA“. Iniciatyva, skirta visuomeniniam renginiui „Lietuva skaito!ׅ“. Įdomūs faktai apie lietuvių literatūros klasiką – Jurgį Kunčiną, jo kūrinių garsiniai skaitymai ir skaitytojų išmonė Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos interneto svetainėje ir Facebook paskyroje bei akcijos „Lietuva skaito“ tinklalapyje.
Nuo 2020 05 05  (antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais)
AŠTUONIOS NUOTOLINIO PAŽENGUSIŲJŲ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMO PROGRAMOS.
Nuo 2020 05 07 „PONO KnygAntino MENO GALERIJA“ projekto „KnygAntinas. Pas vaikus“ konkursinių darbų paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos lange, LED ekrane (Seirijų g. 2).
2020 05 25 – 2020 06 16 rubrika „Kokia šiandien diena?“Išmaniojoje jaunimo erdvių Facebook paskyroj.
Nuo 2020 05 07 (ketvirtadieniais) „AR ŽINAI, KAD...“. Įdomūs faktai įvairiomis temomis Kunčino viešosios bibliotekos Facebook paskyroje.

441. 2020 06 15 Dailininko Andriaus GRIGALIŪNO personalinė tapybos darbų paroda, skirta Alytaus miesto dienoms „TAIP IR KITAIP“( pirmas viešas renginys po koronaviruso pandemijos karantino).
442. 2020 07 10 Alytaus Jaunimo centro suaugusiųjų dailės studijos lankytojos Laimos ALENCKAITĖS autorinė TAPYBOS DARBŲ PARODA.
443. 2020 09 02 Edukacinė paroda „LENKIJOS RESPUBLIKOS AMBASADORIUS JAPONIJOJE TADEUSZ ROMER IR ŽYDAI KARO PABĖGĖLIAI TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE“. Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka.
444. 2020 09 07  Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos STUDENTŲ PIEŠINIŲ PARODA (parodos kuratorės – paišybos dėstytojos B. Šležienė ir S. Bronickienė).
445. 2020 09 14 Rimos Abeciūnės kurtų papuošalų paroda „Perregimi, voratinkliniai sparneliai“.
446. 2020 09 24 Architekto ir poeto Tomo S. BUTKAUS eilėraščių ir poemų romano „EŽERO ŽEMĖ“ pristatymas.
447. 2020 09 30 Lietuvių kalbos instituto edukacinė kilnojamoji paroda „PALIESK KALBĄ RANKOMIS“. Interaktyvūs eksponatai, leidžiantys kiekvienam paliesti kalbą rankomis ir pajusti jos savitumą.
448. 2020 10 01 Poeto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Antano A. JONYNO poezijos knygos „NAUJIEJI SONETAI“ pristatymas.
449. 2020 10 05 Kilnojamoji paroda „MARTYNO VAINILAIČIO PASAULIS“.
450. 2020 10 07 Danutės KURKULIONIENĖS-RAISTINĖS tapybos paroda „GAMTOS KUŽDESIAI“.
451. 2020 10 28 Knygos „SENIEJI LIETUVIŠKI RECEPTAI. LIETUVOS GASPADINIŲ RECEPTAI“ pristatymas ir susitikimas su autoriais Anželika ir Rimvydu LAUŽIKAIS.
452. 2020 11 06 Regioninis hakatonas „STARTUOLIAI, KEIČIANTYS VISUOMENĘ“ (išankstinė registracija http://bit.ly/registracijaHakatonai). Organizatoriai: „Turing school“ ir „Prisijungusi Lietuva“.
453. 2020 11 26-27 IX trumposios prozos skaitymų festivalis, skirtas poetui, prozininkui, eseistui Jurgiui KUNČINUI atminti „IMBIERO VAKARAI“.
454. Nuo 2020 12 03 Virtuali trumposios prozos festivalio „Imbiero vakarai“ dalyvių PORTRETINIŲ ŠARŽŲ PARODA. Autorius Arūnas Vaitkus. Bibliotekos interneto svetainė (www.alytus.mvb.lt) ir Facebook puslapis (@kuncinoviesoji.biblioteka).
455. Nuo 2020 12 10 Rimos Abečiūnės sukurtos šventinės dekoracijos – Kalėdinių žaisliukų - paroda bibliotekos languose.

 

2021 m.

456. Nuo 2021 01 12 Zenono BULGAKOVO fotografijų paroda „30 LAISVĖS METŲ“. (Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos interneto svetainėje ir feisbuko puslapyje).
457. 2021 01 12 Virtualus protmūšis jaunimui „TRISDEŠIMT LAISVĖS METŲ“ (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
458. 2021 02 04, 2021 02 11, 2021 02 18 ir 2021 02 25 Ketvirtadienio konkursas „ATSPĖK, KOKIA TAI KNYGA!“. Iš paskelbtų citatų reikia atspėti, koks yra kūrinio autorius ir pavadinimas, o burtų keliu išrinkti laimėtojai apdovanoti bibliotekos suvenyrais. ( Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos feisbuko puslapyje).
459. 2021 02 08-13 Iniciatyva SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖ 2021. (Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos feisbuko puslapyje).
460. 2021 03 03 Filmukas vaikams ir jaunimui „PAŽINK LAUKINĘ GAMTĄ KARTU SU SELEMONO PALTANAVIČIAUS KŪRYBA“, skirtas Tarptautinei rašytojų dienai bei Pasaulinei laukinės gamtos dienai paminėti. (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
461. 2021 03 05, 2021 03 12, 2021 03 19 ir 2021 03 26 Pažintinė penktadienio rubrika apie literatūros žanrus „SKAITYMO MALONUMAI“. (Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos feisbuko puslapyje).
462. 2021 03 08 Virtualus knygų pristatymas Tarptautinei moters dienai paminėti „MOTERS ASMENYBĖ JAUNIMO LITERATŪROJE“ (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
463. 2021 03 10 Kūrybinės minties konkursas vaikams ir jaunimui, skirtas Kovo 11-ajai paminėti „AŠ JAUČIUOSI LAISVAS, NES...“ (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
464. 2021 03 15 Viktorina jaunimui „JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS: TAUTINIO ATGIMIMO IR MODERNIOSIOS KULTŪROS REIŠKĖJAS“ (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
465. 2021 03 22, 2021 03 23, 2021 03 24, 2021 03 25, 2021 03 26 Akcija „SKAITMENINĖ SAVAITĖ 2021“. (Tiesioginių transliacijų nuorodos skelbiamos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos feisbuko puslapyje).
466. 2021 03 31 Viktorina jaunimui „PAŽINK JAUNIAUSIĄ LITERATŪROS KLASIKĄ VYTAUTĄ MAČERNĮ“ (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
467. 2021 04 01 Virtualios kūrybinės dirbtuvės vaikams „GAMINAME ŠV. VELYKŲ ZUIKĮ“. (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
468. 2021 04 06 Viktorina „AR GERAI PAŽĮSTI KELIO ŽENKLUS?“ (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
469. 2021 05 01-2021 05 31 Dominyko MILTINIO piešinių paroda „TEPTUKŲ NAMAI“.
470. 2021 05 07 Popietė su pasaka vaikams „MIESTO IR KAIMO PELĖ“. Filmukas, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
471. 2021 05 21 Rimutės ŠEREIKIENĖS kūrybos darbų paroda.
472. 2021 05 26 Virtuali knygų paroda „KNYGŲ JAUNIMUI TOP 10“. (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
473.  2021 06 10 Parodos „LIETUVA VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE: ALYTUS“ pristatymas. Renginio programoje: Vilniaus universiteto bibliotekai 450: tradicijos, iššūkiai, galimybės (Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė), parodos „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Alytus“ pristatymas (Paulius Bagočiūnas, Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus bibliotekininkas).
474. 2021 06 16 virtuali ekskursija jaunimui su bibliografe Ilona KRUPAVIČIENE „JURGIO KUNČINO KAMBARYS“ (Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
475. 2021 06 17  „MIESTO GIMTADIENĮ ŠVENČIAME DRAUGE“. Renginio programoje: Benjamino JENČIAUS tapyba akvarele, Alberto ANTANAVIČIAUS-Šekspyro dainos.
476. 2021 07 05 Virtuali paroda, skirta Archyvų metams pažymėti „Alytaus šviesuolius prisimenant...“. Parodoje  Ksavrero Sakalausko-Vanagėlio, Kazio Klimavičiaus, Konstantino Bajerčiaus-Garibaldžio seieji unikalūs leidiniai iš bibliotekos archyvo (Jurgio Kunčino bibliotekos feisbuko puslapyje).
477. 2021 07 07 Alytaus jaunimo centro meninės fotografijos studijos mokytojos Sandros Degutytės portretinių nuotraukų paroda „Vaikai“.
478. 2021 07 07 Spaudinių paroda iš bibliotekos archyvo „Senųjų knygų išmintis“.
479. 2021 08 04 Dokumentų paroda bibliotekos stenduose „DZŪKIJOS SOSTINĖ ALYTIŠKIŲ MENININKŲ AKIMIS“.
480. 2021 08 26 Birutės BOBKOVOS tapybos darbų paroda „Žvilgsnis į gamtą“.
481. 2021 09 07 Spaudinių paroda iš Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos fondų „HOLOKAUSTAS KAIP ISTORIJA IR PERSPĖJIMAS“, skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti.
482. 2021 09 13 Paroda stenduose „TOTORIAI VILNIAUS KRAŠTE“. Kilnojamąją dokumentų ekspoziciją parengė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.
483. 2021 09 24 Kęstučio Tamulevičiaus knygos „Lietuvos konstitucijos, nugulusios stalčiuose 1916-2004 m.“ pristatymas.
484. 2021 10 01- 2021 10 04 Fotografijų konkursas „MANO AUGINTINIS SKAITO“. Išmaniosios jaunimo erdvės feisbuko puslapyje Akcija „GYVŪNAMS DRAUGIŠKA BIBLIOTEKA“. Kiekvienas, spalio 4 dieną atvykęs į Išmaniąją jaunimo erdvę kartu su savo augintiniu, bus apdovanotas bibliotekos suvenyru.
485. 2021 10 01-2021 10 15 Spaudinių paroda „MUZIKOS LEGENDOS“. Bus galima pavartyti knygas apie asmenybes, pakeitusias populiariosios muzikos pasaulį. (Išmanioji jaunimo erdvė).
486. 2021 10 05 Genės GINKEVIČIENĖS tapybos darbų paroda „MEILĖS VASARA“.
487. 2021 10 05 Dokumentų ir spaudinių paroda Lietuvos kalvių kalviui, tautodailininkui, juvelyrui Vytautui JARUČIUI (1936 – 2017) atminti.
488. 2021 10 13-2021 10 31 Festivalis „NEPATOGUS KINAS“. Nemokamos festivalio filmų peržiūros bibliotekos kompiuteriuose, specialūs kino seansai.
489. 2021 10 27 Dokumentinio filmo popietė vaikams ir jaunimui „METŲ LAIKAI GYVŪNŲ AKIMIS“ (Išmanioji jaunimo erdvė).
490. 2021 10 28 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO!DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Svečiuose poetė ENRIKA STRIOGAITĖ bei poetas VIKTORAS GULBINAS, juos kalbina poetė, vertėja, literatūros kritikė ERIKA DRUNGYTĖ, muzikuoja Giedrius Balčiūnas-Mr. Jumbo (elektrinė gitara).
491. 2021 11 04 Poezijos ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“ (II dalis). Improvizuotoje traukinio kupė susitiks: poetas Viktoras RUDŽIANSKAS, poetė, literatūros kritikė Lina BUIVIDAVIČIŪTĖ. Pakeleivius kalbins poetas, literatūros apžvalgininkas Tomas Vyšniauskas. Muzikuos Juozas Kuraitis, saksofonas.
492. 2021 11 04 Dokumentų ir spaudinių paroda skirta Lietuvos dailininko, kolekcininko, visuomenės veikėjo, profesoriaus Antano ŽMUIDZINAVIČIAUS (1876-1966) 145-osioms gimimo metinėms.
493. 2021 11 09 Antano JUSEVIČIAUS tapybos darbų paroda.
494. 2021 11 08-2021 11 25 Spaudinių paroda „KNYGOS EVOLIUCIJA. NUO PAPIRUSO IKI 3D SPAUDOS...“ (Išmanioji jaunimo erdvė).
495. 2021 11 11 Poezijos ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“ (III dalis). Improvizuotoje traukinio kupė važiuos rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas Marius BUROKAS. Pakeleivį kalbins literatūrologė Neringa BUTNORIŪTĖ. Muzikuos Karolis ŠILEIKA, skrabalai.
496. 2021 11 12 Kosto POŠKAUS tapybos darbų paroda „BROMA ATWERTA ING WIECZNASTI“.
497. 2021 11 16 Tolerancijos diena kartu su AMBC dienos centro vaikais „ESU SAU IR TAU“.
498. 2021 12 02 Knygos „DAINAVOS APYGARDOS VADAS VINCAS DAUNORAS-KELMAS, UNGURYS IR JO ARTIMIEJI“ pristatymas. Dalyvaus: knygos sudarytoja Rita PAULIUKAITIENĖ, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas BIRGELIS, vienas iš knygos bendraautorių – Gintaras LUČINSKAS. Muzikuos Alytaus muzikos mokyklos mokiniai.
499. 2021 12 06 Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo mokinių darbų paroda „ANGELAI SUSKRIDO“. Parodos dalyviai moksleiviai P. Urbonavičius, M. Bagdanavičius, V. Juškevičiūtė, M. Piličiauskaitė, K. Vilčinskaitė, S. Turauskaitė, V. Petrauskaitė, mokinių mokytoja Judita Gavenonienė.
500. 2021 12 07 Renginys, skirtas Holokausto 80-mečiui paminėti „TRIJŲ KARTŲ LIKIMAI“. Knygų „Samuelis Kuklianskis – teisininkas“ ir Ruth Reches „Holokaustą patyrusių asmenų tapatumo išgyvenimas“ motyvais. Dalyvaus: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina KUKLIANSKY, sociologė, psichologė, Šolom Aleichemo mokyklos direktorė Ruth RECHES, žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo projekto vadovė Danutė SELČINSKAJA, leidyklos „Andrena“ vadovė leidėja Nijolė PETROŠIENĖ. Dokumentinis filmas apie Holokaustą „GYVYBĖS IR KANČIŲ DUOBĖ“.
501. 2021 12 07 Paroda iš Vidos VELIČKIENĖS asmeninės kolekcijos „LAIKAS, KAI SUSKRENDA ANGELAI...“.
502. 2021 12 09 Monikos VEČKIENĖS tapybos darbų paroda „APIE MANE“.
503. 2021 12 09 Vytauto DARAŠKEVIČIAUS 2022 metų kalendoriaus „METAI SAULĖS RATU“ pristatymas.
504. 2021 12 09 Lauros ZDANAVIČIENĖS karpinių paroda „ŽIEMOS PASAKA“.
505. 2021 12 13-2021 12 17 Kūrybinės dirbtuvės ,,KALĖDŲ PAŠTAS! MIELAS HARI, KAIP SEKASI HOGVARTSE?“. Parašykite laišką savo mėgstamam knygos personažui ir... gaukite atsakymą! (Išmanioji jaunimo erdvė).
506. 2021 12 21 Filmo popietė vaikams ir jaunimui ,,KALĖDOS JAU ARTI...“ (Išmanioji jaunimo erdvė).
507. 2021 12 01 – 2021 12 31 AMBC dienos centro ugdytinių sukurtų knygų skirtukų paroda ,,ESU SAU IR TAU“ (Išmanioji jaunimo erdvė).2022 m.

508. 2022 01 14 Literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas Jurgio Kunčino 75-mečiui paminėti „MENANT JURGĮ KUNČINĄ“. Programoje: Vizualinės interpretacijos apie Jurgį Kunčiną, ekslibrisų paroda Jurgiui Kunčinui, Alberto Antanavičiaus-Šekspyro autorinės dainos, prisiminimai apie rašytoją (K. Kunčinaitė ir kt.) ir Gusto Jagmino tapybos darbų parodos atidarymas „VAIZDAS Į MĖNULĮ“.
509. 2022 01 17 Gabrielės VENCKUTĖS tapybos darbų paroda „ŽINGSNIAI“.
510. 2022 01 22 DOKUMENTŲ IR SPAUDINIŲ PARODA, skirta tautodailininko, medžio drožėjo, Alytaus kultūros premijos laureato Sauliaus LAMPICKO jubiliejui.
511. 2022 01 27 Kraštiečio, lietuvių literatūros ir kultūros istoriko, kritiko prof. Algimanto RADZEVIČIAUS naujausio leidinio „KLASIKINĖ LIETUVIŲ LITERATŪRA VISUOTINĖS LITERATŪROS KONTEKSTE. LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS: RACIONALISTINIS IR SENTIMENTALISTINIS“ pristatymas.
512. 2022 02 02 Paroda „JURGOS IVANAUSKAITĖS KŪRYBOS ATSPINDŽIAI“. (Jaunimo erdvė).
513. 2022 02 03 Anelės ZURLIENĖS austų rinktinių juostų parodos atidarymas.
514. 2022 02 09 Aušros BARTKUTĖS-DEVIATKINOVOS tapybos darbų paroda „POKALBIAI SU MĖNULIU“.
515. 2022 02 10 Virtualios realybės simuliatoriaus pristatymas (Jaunimo erdvė).
516. 2022 02 11 Publikacijų bei dokumentų, atspindinčių ekonomisto, rašytojo, filosofo KAZIMIERO SVENTICKO veiklą, parodos atidarymas.
517. 2022 02 17 Virtuali viktorina „JURGA IVANAUSKAITĖ – LIETUVIŲ LITERATŪROS FENOMENAS“ (Jaunimo erdvės feisbuko puslapyje).
518. 2022 03 01 Paroda „DIDYSIS LIETUVIŲ HUMANISTAS – VYDŪNAS“ (Jaunimo erdvė).
519. 2022 03 07 Susitikimas-diskusija, skirta Lietuvių kalbos ir švietimo aktualijoms. Dalyviai: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys ANTANAITIS, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė prof. habil. dr. Vilija TARGAMADZĖ (organizuojama drauge su naujienų portalu „Mano kraštas“).
520. 2022 03 08 Viktorina „PASLAPTINGAS ŠATRIJOS GYVENIMAS“ (Jaunimo erdvė).
521. 2022 03 14 Lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupės mokinių kūrybinių darbų paroda (mok.: Laura Zdanavičienė ir Agnė Asadauskienė).
522. 2022 03 17 Kęstučio PIKŪNO knygos „JONAS IR ADOLFAS MEKAI. GYVENIMO LAI(Š)KAI“ pristatymas, skirtas Frankofonijos dienoms paminėti (organizuojama kartu su Alytaus Dzūkijos mokykla).
523. 2022 03 18 Dainiaus VYTO fotografijų paroda „VILKMERGĖS ETIUDAI“.
524. 2022 03 21 Alytaus jaunimo centro suaugusiųjų dailės studijos „Fantastika“ kūrybos darbų paroda „GĖLIŲ KORYS“.
525. 2022 03 24 Rašytojos Neringos DANGVYDĖS eilėraščių rinkinio „KIAUKUTO NEŠĖJA“ pristatymas. Dalyvauja knygos leidėjas Vytautas KAZIELA.
526. 2022 04 06 Poezijos knygos „PRIERAŠAI NEEGZISTUOJANČIOMS „ILIADOS“ IR „ODISĖJOS“ ILIUSTRACIJOMS“ pristatymas. Dalyviai: knygos autorius Alvydas VALENTA, leidyklos „Slinktys“ vadovas, poetas Juozas ŽITKAUSKAS.
527. 2022 04 12 Susitikimas su poliglotu, keliautoju, poetu Gediminu DEGĖSIU ir jo naujos knygos „ESLI 2022. ESPERANTO-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS“ pristatymas.
528. 2022 04 14 Tapytojo, ikonografo Raimondo NAVAKAUSKO IKONOGRAFIJŲ PARODA. (iš Kristinos Dorofėjos ikonų kolekcijos). (Pasaulio kultūros dienos renginys).
529. 2022 04 26 Daugiaplanio kūrėjo, dailininko, rašytojo, keliautojo, fotomenininko, avantiūristo Mariaus ABRAMAVIČIAUS NEBOISIA knygos „ŠIAURINĖS ŠINŠILOS POLĖKIAI“ pristatymas. (Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginys).
530. 2022 04 28 IRENOS BUIVYDAITĖS-KUPČINSKIENĖS FENOMENAS. Nuo vienos pirmųjų lietuviškų meilės romanų rašytojos iki skaitomiausios lietuvių autorės šalies bibliotekose – 1994-2021 m. kūrybos kaleidoskopas. (Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginys).
531. 2022 05 05 Pauliaus BUKAUSKO (Paul WHITE) debiutinės knygos –fantastinės nuotykių trilogijos pirmosios dalies „AKMENŲ SERGĖTOJAI. ŽEMĖ-ORAS“ pristatymas. Dalyviai: knygos autorius Paulius BUKAUSKAS (Paul WHITE), dainininkas, aktorius, grupės „Justin 3“ įkūrėjas Justinas STANISLOVAITIS.
532. 2022 05 13 Keliaujanti fotografijų paroda Jono MEKO šimtmečiui paminėti SEMENIŠKIŲ IDILĖS“ parodos atidarymas.
533. 2022 05 19 Nikos PIPERITOS romano „GERVĖ SMĖLYNUOSE“ pristatymas.
534. 2022 05 25 Rasos ANDRIKIENĖS knygos „GYVENIMAS BE ŠEŠĖLIO“ pristatymas.
535. 2022 06 16 Kosto POŠKAUS parodos, skirtos Alytaus miesto dienoms - alytietiškos impresijos vaizdu ir žodžiais „KATINAS ANT STOGO“ atidarymas.
536. 2022 06 17 Arūno VAITKAUS parodos, skirtos Alytaus miesto dienoms „NUSIŠYPSOK IR BŪSI GRAŽUS. Alytaus kultūros veidai – šaržuoti ir linksmi“ atidarymas.
537. 2022 07 01 Ryčio BARTKAUS fraktalinio meno piešinių paroda (Jaunimo erdvė).
538. 2022 07 14 Informacinis renginys SKAITYMO IŠŠŪKIS „VASARA SU KNYGA 2022“ Skaityk. Dalyvauk. Laimėk! (Jaunimo erdvė).
539. 2022 09 02 „ŽALIOSIOS VAKARIENĖS“ fotosesija vienetinėje didelio formato rankų darbo knygoje improvizuotoje bibliotekos salelėje Žaliojoje gatvėje.
540. 2022 09 07 Juozo ŠIKŠNELIO politinio trilerio „JAUTRUMO SLENKSTIS“ bei Teresės BUŽOKAITĖS-ŠIKŠNELIENĖS fotografijų parodos „TEKSTŪRA/FAKTŪRA“ pristatymas.
541. 2022 09 15 „TU PAMIRŠAI MANE...“ : Vytauto MAČERNIO eiles skaitė aktorius Tomas PUKYS.
542. 2022 09 22 Istorikas Linas JANULEVIČIUS ir A. Mickevičiaus muziejaus Vilniuje įkūrėjas bei ilgametis direktorius, poetas Rimantas ŠALNA kviečia į pokalbį „ADOMAS MICKEVIČIUS: TOLIMAS, ARTIMAS...“.
543. 2022 09 27 Patirtinis susitikimas „ATRASK GALIMYBES su asmeniniu asistentu“. Dalyvauja ir kuruoja: Iniciatyvos ir LRT radijo laidos „Draugystė veža“ autorė ir vedėja Žydrė Gedrimaitė, asmenine patirtimi dalinasi radijo laidų vedėja, žurnalistė, muzikos kūrėja ir atlikėja, keliautoja Irma Jokštytė, kuri pati naudojasi asmeninio asistento pagalba, o Rūta Kupčinskaitė ir Tadas Bartaševičius veda praktinę patirtinę dalį.
544. 2022 10 03 Pažintinis turas senjorams „PASIMATUOK BIBLIOTEKĄ“. Fotosesija „UŽEIK Į KNYGĄ“. Renginys skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
545. 2022 10 03 Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinės „Kačiukų“ grupės kūrybinių darbų paroda „RUDENS NUAUSTŲ KILIMŲ TAKAIS“.
546. 2022 10 07 Antonia Salzano Acutis knygos „MANO SŪNAUS PASLAPTIS. KODĖL KAROLIS AKUTIS YRA LAIKOMAS ŠVENTUOJU?“ pristatymas. Dalyvauja kunigas Sigitas JURKŠTAS bei muzikuojantis jaunimas. Vakarą veda kunigas Rytis BALTRUŠAITIS.
547. 2022 10 13 Loretos JASTRAMSKIENĖS knygos „VISADA, TĖVE, BUS AMERIKA“ Pristatymas. Knygos autorę kalbins literatūrologas, leidyklos „Homo liber“ vadovas dr. Vilius GUŽAUSKIS.
548. 2022 10 14 Alberto GURSKO kaligrafijos darbų paroda „LAIŠKAI LIETUVAI“.
549. 2022 10 20 Kraštiečio fotografo Vytauto DARAŠKEVIČIAUS personalinė paroda „ALYTUS – KAIP SENTIMENTAS“.
550. 2022 10 25 Leidinių, monetų ir pašto ženklų, susijusių su konstitucijomis, paroda „Konstitucijos prieinamai“ iš Kęstučio Tamulevičiaus kolekcijos. Dalyvauja kolekcininkai V. Oželis ir G. Lučinskas.
551. 2022 10 26 per Lietuvą keliaujančio festivalio Nepatogus kinas“ repertuaro trumpametražių filmų „MEŠKOS PROBLEMA“ „DU MEDŽIAI JERUZALĖJE“ peržiūra.
552. 2022 10 27 Tarptautinė ekslibrisų paroda „KURIANTYS TILTUS“. Parodos pristatymas ir tarptautinio konkurso „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė. Kuriantys tiltus“ laureatų paskelbimas.
553. 2022 11 10 Regimanto DIMOS knygos „ŽAVINGASIS ŠUNSNUKIS. LIETUVIŠKOJI J. PILSUDSKIO BIOGRAFIJA“ pristatymas. Knygos autorių kalbina Leokadija Sušinskaitė.
554. 2022 11 17 Alberto Antanavičiaus-Šekspyro knygos pristatymas „Sidabro skrynia: pasakaitė apie gerumą“.
555. 2022 11 24-25 Tarptautiniai trumposios prozos skaitymai „IMBIERO VAKARAI“.
556. 2022 11 24 Mariaus JONUČIO kūrybinių darbų paroda „DANGUS GRIŪVA“.
557. 2022 12 01 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus audimo paroda „DZŪKIJOS DZYVAI. NUAUSTA IR PARĖDYTA“. Parodoje eksponuojami Laimos Griškevičienės, Algimanto Matonio, Dalios Dambrauskienės ir Akvilės Bridikienės rankų darbo audiniai.
558. 2022 12 08 Karybos tyrinėtojo Giedriaus PETKEVIČIAUS naujausios knygos „KARO ŽMONĖS“ pristatymas.
559. 2022 12 15 Jolantos SONDAITĖS knygos „MYLIU IR MAMĄ, IR TĖTĮ“ pristatymas.


2023 m.

560. 2023 01 09 Montažo režisieriaus, fotografo Simo MARTINONIO fotografijų parodos „lieku 1“ atidarymas.
561. 2023 01 13 „Šitas kraštas man svarbiausias“. Rašytojui Jurgiui Kunčinui – 76-eri! (pasižvalgymas po J. Kunčino atminimo kambarį, kino popietė – Agnės Marcinkevičiūtės trumpametražis filmas „Menestreliai maksi paltais“).
562. 2023 01 16 Dominyko Miltinio kūrybinių darbų paroda „Realybė ir abstrakcijos“.
563. 2023 01 17 Bibliotekai - 30! Bibliotekos žmonės: Laimos BAGDANAVIČIENĖS megztų raštuotų pirštinių su rankovytėmis paroda „PIRŠTINĖ TAVO RANKAI“.
564. 2023 02 01 Ekslibrisų konkurso, skirto profesionalams ir vaikams, paroda „TRAKŲ PUSIASALIO PILIS: VIENARAGIS – KULTŪRINIO, ISTORINIO PAVELDO SIMBOLIS“.
565. 2023 02 07 „SAUGESNIO INTERNETO DIENA 2023“.
566. 2023 02 10 Pažįstamų sovietmečio „laužytojų“ istorijos knygoje „LAUŽYTOJAI“. Pristatymas ir susitikimas su autore Rita Valantyte.
567. 2023 02 14 Pirmosios Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos laureato Bernardo Gailiaus knygos „KRAUJO KVAPAS“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi. Dalyvauja: V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus Subartonyse muziejininkė Laimutė Raugevičienė, folkloro studija „Daulėlis“ (vad. Laimutė Zavistauskienė).
568. 2023 02 14 VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, Dienos užimtumo skyriaus lankytojų paroda „Dedu tašką“.
569. 2023 02 15 Dokumentų ir spaudinių paroda „TIKĖJAU, TIKIU IR TIKĖSIU LIETUVA: VASARIO 16-OSIOS AKTO ALYTAUS KRAŠTO SIGNATARAI“.
570. 2023 02 23 Tautodailininko Petro Pranckevičiaus knygos „MEDŽIAI, SURADĘ NAMUS“ pristatymas.
571. 2023 03 01 Raimondo PUIŠIO fotografijų parodos „VORKUTA. 67-TOJI PARALELĖ. LIETUVIŲ PĖDSAKAIS“ atidarymas.
572. 2023 03 06 (iki 10 d.) Lietuvių kalbos dienos: VIENOS KNYGOS PARODA „Dainavos krašto liaudies dainos“ (1924) prie Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo, S. Dariaus ir S. Girėno g. 27.
573. 2023 03 06 Stanislovo LUKOŠIAUS fotografijų parodos „KITOKIO LAIKO NUOJAUTA“ atidarymas ir knygos „KAUNAS STANISLOVO LUKOŠIAUS ŽVILGSNIU: TARPUKARIO ARCHITEKTŪRA“ pristatymas. Dalyvauja: dr. Gediminas KASPARAVIČIUS ir dr. Rokas SINKEVIČIUS.
574. 2023 03 08 Lietuvių kalbos dienos: AKLAS PASIMATYMAS SU KNYGA MIEGAMUOSIUOSE MIESTO RAJONUOSE (Dainavos, Putinų, Vidzgirio ir I Alytaus mikrorajonai).
575. 2023 03 09 Lietuvių kalbos dienos: Žygis po literatūrinį Alytų „5723 LITERATŪRINIAI SVEIKATOS ŽINGSNIAI“.
576. 2023 03 13 Ukrainos ir Lietuvos bendro projekto „NENUGALĖTAS IR ŠVELNUS“ (dailininkų, šiuo metu kovojančių Ukrainoje, eilėraščiai) pristatymas. Dalyvauja ukrainiečių poetė Lesia MUDRAK, poeziją skaito aktorius Tomas PUKYS, muzikuoja Alytaus jaunimo centro atlikėjai.
577. 2023 03 15 Rimanto JOČIO ir Justinos JOČYTĖS-ORINIENĖS knygos „DZŪKIJOS KRAŠTO PUČIAMŲJŲ ORKESTRAI“ pristatymas, skirtas Dainavos (Dzūkijos) metams.
578. 2023 03 17 Bibliotekai - 30! Bibliotekos žmonės: Leokadijos SUŠINSKAITĖS keramikos darbų parodos atidarymas.
579. 2023 03 22 Dokumentinio filmo „ROMAS KALANTA – HEROIZMO GENAS“ (rež. Danguolė Bunikienė) peržiūra ir susitikimas su kūrybine grupe.
580. 2023 03 28 Alytaus teatro aktoriaus Tomo Pukio poezijos vakaras „Pukys – pakilimai ir nuopuoliai“.
581. 2023 04 04 Lauros Sintijos ČERNIAUSKAITĖS „esukų“ knygos „DŽIAUGSMYNAS“ pristatymas ir susitikimas su autore.
582. 2023 04 12 Irenos BUIVYDAITĖS-KUPČINSKIENĖS naujausio romano „O KAS, JEI...“ pristatymas ir susitikimas su autore.
583. 2023 04 17 „SKAITMENINĖ SAVAITĖ 2023“.
584. 2023 04 18 Dalios LEINARTĖS knygos „NEPLANUOTAS GYVENIMAS. ŠEIMA SOVIETMEČIO LIETUVOJE“ pristatymas ir susitikimas su autore.
585. 2023 04 20 AJC suaugusiųjų fotostudijos lankytojų fotografijų parodos „FOTOGRAFIJA. KNYGA. VIRŠELIS“ atidarymas.
586. 2023 04 21 Poetinės sulėktuvės „ŠIOMS GATVĖMS, SAU, PRAEIVIAMS“ poeto Rimo Buroko atminimui (Alytaus Rotušės aikštė) ir dokumentų ir spaudinių paroda, skirta Rimo Buroko 70-mečiui paminėti (Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka).
587. 2023 04 24 Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė (2023 04 22-2023 04 28): Mato MALDEIKIO debiutinės knygos „PASAULIO PABAIGOS ISTORIJA“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi.
588. 2023 04 26 Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė (2023 04 22-2023 04 28): Karolio Klimo knygos „Mokytojas. Kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi.
589. 2023 04 27 Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė (2023 04 22-2023 04 29): Susitikimas-paskaita „KAIP IŠLIKTI RAMIAM NERAMIOJE KASDIENYBĖJE“ su socialinio darbo srities specialiste Irma Treinavičiene.
590. 2023 05 02 Menininkės Serenos PEČIŪNAITYTĖS animalistinės grafikos ir piešinių personalinės parodos „TAVO JUODAS SNUKUTIS MAN GRAŽIAUSIAS PASAULYJE“ atidarymas.
591. 2023 05 05 Prof. Liudo MAŽYLIO naujausios knygos „VĖL KARAS EUROPOJE“ pristatymas ir gyvas pokalbis su autoriumi.
592. 2023 05 11 Ievos VILL debiutinės knygos „PAŽADINK MANE“ pristatymas.
593. 2023 05 16 Zenono BULGAKOVO fotografijų katalogo „ZENONAS BULGAKOVAS. FOTOGRAFIJOS“ pristatymas. Dalyvavo  leidinio sudarytojas Donatas Stankevičius bei Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintaras Česonis.
594. 2023 05 18 Simono JURKEVIČIAUS knygos „VELNIŠKOJI SUPER PROFESIJA. GIDO DIENORAŠTIS“ pristatymas.
595. 2023 05 29 Gailės RIDZIAUSKIENĖS veltinių paveikslų parodos „VILNOS MIGLA“ atidarymas.
596. 2023 06 03 Paroda, skirta Lietuvos Sąjūdžio 35-mečiui paminėti, „1988-IEJI: ŽINGSNIAI Į TIKSLĄ“ (organizatoriai – Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka ir Alytaus kraštotyros muziejus).
597. 2023 06 06 Svečiuose – Aistis MICKEVIČIUS „PARFUMERIJOS PASAULIO NAUJIENOS“.
598. 2023 06 07 Fotografijų parodos atidarymas bei paskaita „DZŪKIJOS KRAŠTO PAVELDAS: REIKŠMINGIAUSI RESTAURAVIMO DARBAI“. Dalyvauja: dr. Margarita Janušonienė.
599. 2023 06 15 „Gitariniai eilėraščiai“ Alberto Antanavičiaus-ŠEKSPYRO knygos „ŽODŽIAI, KURIAIS MYLIM“ sutiktuvės. Skirta Alytaus miesto dienoms.
600. 2023 06 17 Žygis „7770+2 LITERATŪRINIAI SVEIKATOS ŽINGSNIAI ALYTUJE“. Startas: nuo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos (Seirijų g. 2). Skirta Alytaus miesto dienoms.
601. 2023 06 22 Susitikimas su keliautoju Antanu SKINDZERA „KLAJONĖS TANZANIJOJE: APIE GAMTĄ IR ŽMONES“.
602. 2023 06 27 Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Česlovo Juršėno atsiminimų knygos „NENUOBODAUS GYVENIMO MOZAIKA“ sutiktuvės.
603. 2023 06 27 – 2031 07 31 „DIDŽIOJO LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO ekspozicija“.
604. 2023 07 05 – 08 30 „Skaitykla tavo kieme“. (Iš viso 9 susitikimai).
605. 2023 07 14 Piknikas „LAISVĖS PAŠAUKTI. Alytaus Sąjūdžiui - 30“. Prie Alytaus Dailės mokyklos.
606. 2023 08 01 – 08 04 Nemokama vasaros kino stovykla „24 PER SEKUNDĘ“. Organizatoriai: Dainavos kino teatras, Alytaus miesto teatras, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, „Scanorama“.
607. 2023 08 03 Vilnius-Lithuania iGEM edukacinė veikla „SINTETINĖ BIOLOGIJA: AR VALGYTUM MĖSĄ, UŽAUGINTĄ LABORATORIJOJE?“.
608. 2023 08 07 VšĮ „Prirašytos rankos“ leidinio „ĮKALINTI AR ĮGALINTI: SAVANORYSTĖ KALĖJIMUOSE“ pristatymas.
609. 2023 08 08 KITI VEIDAI: Grafikės Agnės Krikščiūnaitės tapybos darbų parodos „GYVENIMO PASAKA“ atidarymas.
610. 2023 09 14 Audiovizualinės parodos „BALTŲJŲ SŪRIŲ NAKTIS“ vidaus ekspozicijos atidarymas.
611. 2023 09 16 Meninė interaktyvi akcija „AITVARAS VIRŠUM ALYTAUS“. Aitvarų dirbtuves kuruos menininkas Marius Abramavičius-Neboisia. Renginys vyko prie Mažosios dailidės ežerėlio.
612. 2023 09 20 Dvaro seniūnaitijos organizuotų keramikos dirbtuvių „LIPDYK“ darbų parodos atidarymas.
613. 2023 09 21 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Dalyvauja: prozininkas, dramaturgas, libretistas, eseistas Herkus Kunčius ir rašytoja Ieva Dumbrytė. Susitikimą moderuos – poetas, literatūros apžvalgininkas Tomas Vyšniauskas. Muzikuos – Deividas Dombrovskis (akordeonas).
614. 2023 09 28 Susitikimas su rašytojomis “MEILĖ, DETEKTYVAS, MAGIJA IR…” . Dalyvauja: Irena Buivydaitė-Kupčinskienė, Lavisa Spell, Jolanta Vilkevičiūtė, Asta Jolanta Miškinytė.
615. 2023 10 04 LORETOS SKRUIBIENĖS tapybos darbų parodos „DRUGELIO EFEKTAS“ atidarymas.
616. 2023 10 05 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Dalyvauja: Poetas, dramaturgas JULIUS KELERAS, poetas, literatūrologas, kritikas VAINIUS BAKAS, eiliuoto žodžio meistrus kalbins – poetė, žurnalistė INDRĖ VALANTINAITĖ, muzikuos – ALGIS FEDIAJEVAS (GITARA).
617. 2023 10 06 MIRKT ir aišku: „Mokymai kurti audiovizualinį turinį su MENO AVILIO KOMANDA“.
618. 2023 10 10 Kino filmo „BLAUMILCHO KANALAS“ peržiūra.
619. 2023 10 12-29 „NEPATOGUS KINAS 2023“.
620. 2023 10 17 Kino filmo „PASAULIO PAKRAŠTY SUKITE KAIRĖN“ peržiūra.
621. 2023 10 18 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Dalyvauja: literatūrologas, prozininkas, publicistas SAULIUS VASILIAUSKAS, literatūros apžvalgininkas, poetas TOMAS VYŠNIAUSKAS, koncertuoja – Julijos Ritčik TRIO.
622. 2023 10 21 „ORIENTACINIS ŽYGIS ALYTUJE“. Medijų ir informacinio raštingumo savaitei paminėti.623. 2023 10 28 Kino filmo visai šeimai „ABULELĖ“ peržiūra.
623. 2023 10 28 Kino filmo visai šeimai „ABULELĖ“ peržiūra.
624. 2023 10 30 Regioninė rankdarbių paroda „AUKSINĖ ADATĖLĖ“.
625. 2023 11 08 „KODĖL SVARBU MAITINTIS SVEIKAI?“. Paskaitą skaitys Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Irena Vabolienė. Org. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Alytaus skyrius.
626. 2023 11 08 Literatūros ir muzikos vakaras „DĖMESIO! DVI KARTOS TRAUKINYJE“. Dalyvauja: poetas JULIUS KELERAS, jaunosios kartos poetė RAMUNĖ BRUNDZAITĖ, literatūrologė, kritikė DONATA MITAITĖ, muzikuoja – IGNAS IŠ IGNALINOS.
627. 2023 11 16 Dainų autoriaus ir atlikėjo Romo Naidzinavičiaus „ŠELMIS RUDUO“. Bardo dainų vakaras.
628. 2023 11 23 Kęstučio Šapokos ir Redo Diržio knygos „SĄVOKŲ KAPITALIZMAS LIETUVIŲ VAIZDUOJAMOJO MENO SISTEMOJE“ pristatymas.
629. 2023 12 01 Rimutės Karčiauskienės-Rimėjos tapybos darbų paroda „SPALVŲ ŽAISMAS“.
630. 2023 12 05 Bitės Vilimaitės 80-ties metų sukakčiai paminėti išleistos knygos „BITĖ VILIMAITĖ: KŪRYBA, LAIKAS, APLINKA“ pristatymo vakaras bei susitikimas su knygos kūrybine grupe.
631. 2023 12 06 Vintažinių kalėdinių eglės žaisliukų parodos „IŠ PALĖPĖS“ atidarymas. Palėpės savininkė Snieguolė Markūnienė.
632. 2023 12 11 TOMO PUKIO POEZIJOS VAKARAS.
633. 2023 12 04-15 Konkurso „KALĖDINIS ATVIRUKAS“ kūrybinių darbų paroda.
634. 2023 12 15 Kalėdinis „AKLAS PASIMATYMAS SU KNYGA“. Alytaus Rotušės aikštė, prie Kalėdų eglutės.

 

  

Joomla SEF URLs by Artio