2021 METŲ KRAŠTIEČIŲ KALENDORIUS

SAUSIS
1 d.
Aleksandravičius Zigmas
(1911 01 01 Girdžių k., Jurbarko vlsč., Raseinių apskr., Kauno gub.  (dab. Jurbarko r.) -  1965 03 05 Vilniuje) - kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, pedagogas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys.

Bakšys Viktoras
(g. 1946 01 01 Dauguose, Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) – architektas, Vilniaus dailės akademijos Architektūros ir dizaino fakulteto Piešimo katedros docentas.

3 d.
Daugėla Česlovas
(g. 1961 01 03 Alytuje) – inžinierius statybininkas, Alytaus miesto politinis veikėjas, 2003-2007, 2007-2011, 2019-2023 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, 2007-2010 m. Alytaus miesto savivaldybės meras.

5 d.
Vailionienė–Andriulionytė Jadvyga
(g. 1926 01 05 Demeniškiuose (Seirijų vls., Alytaus apskr.)  - literatė, spaudos darbuotoja, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.

6 d.
Martinaitis Algirdas
(1926 01 06 Bebrųjų k., Šeduvos vlsč, Panevėžio apskr. (dab. Radviliškio r.) - 1993 08 19 Alytuje) - pedagogas, poetas, buvęs ilgametis Alytaus 5-sios vid. mokyklos (dab. Dainavos pagrindinė mokykla) lietuvių kalbos mokytojas.

8 d.
Andriulevičienė Lina 
(g. 1951 01 08 Alytuje) – buvusi Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Lietuvos švietimo centrų asociacijos narė.

Čaplikas Juozas
(1876 01 08 Samūniškių k., Varėnos r. – 1961 05 28 Paakmenės k., Varėnos r., palaidotas Akmens bažnyčios šventoriuje) - kunigas, tautosakos rinkėjas ir skelbėjas.

10 d.
Kaušyla Jonas
(1911 01 10 Andreikėnų k., Kuktiškių vlsč., Utenos apskr. (dab. Utenos r.) - 1994 09 29 Pivašiūnuose) – kunigas, tremtinys.

13 d.
Valius Mečislovas
(1906 01 13 Rutkos dvaro Sabališkių palivarke, Antnemunio vlsč., Marijampolės apskr. (dab. Alytaus r.) - 1996 05 12  Kaune) – zoologas, habilituotas gamtos mokslų daktaras.

15 d.
Krukis Sigitas (g. 1961 01 15 Telšiuose) - krepšinio treneris.

18 d.
Navickaitė-Kuncienė Ona 
(1926 01 18 Cibiliekuose, Krokialaukio vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) – 1999 05 30 Vilniuje) - archeologė, istorijos mokslų daktarė.

Malinauskas Jonas
(1956 01 18 d. Onuškyje, Trakų r.) – teisininkas, 1987-1997 m., 2007-2008 m. ir nuo 2013 m. Alytaus r. apylinkės teismo teisėjas, 1994-2007 m. teismo pirmininkas, 2008-2013 m. teismo pirmininko pavaduotojas.

21 d.
Andrulionis Antanas
(g. 1941 01 21 Lazdijų r.) – pramonininkas, visuomenės veikėjas, buvęs AB „Snaigė“ direktorius. Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidiumo narys, Alytaus krašto pramonininkų asociacijos prezidentas.

23 d.
Dudavičiūtė-Zavistauskienė Laimutė
(g. 1961 01 23 Skraičionių k., Alytaus r.) – lietuvių kalbos mokytojas, folkloro ansamblio „Daulėlio“ įkūrėja ir vadovė.

29 d.
Judickas Pranas
(1921 01 29 Domantonyse, Alovės vlsč., Alytaus apskr. – 2008 10 03 Alytuje) - ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

30 d.
Užupis Arūnas (g. 1961 01 30)
– kunigas, Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios klebonas, Alytaus dekanato dekanas Garbės kanauninkas.


VASARIS
2 d.
Skruibienė Loreta
(g. 1961 02 02 Molavėnų k., Raseinių r., Nemakščių apyl.) - Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ įkūrėja ir vadovė, režisierė, dailininkė, Alytaus kultūros premijos laureatė (2008 m.).

10 d.
Kašinskaitė Anastazija
(1926 02 10 Likiškiuose, Alytaus vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) - 1979 01 14 Vilniuje) - vertėja, tekstologė.

13 d.
Švabienė Genovaitė
(g. 1936 02 13 Vaickūniškės k.,  Seirijų vlsč., Alytaus apskr.) -  dainų autorė ir atlikėja, meno saviveiklos žymūnė, nusipelniusi kultūros švietimo darbuotoja.

17 d.
Pigaga Stasys
(1956 02 17 Žiūrų k., Varėnos r. – 2012 12) – 2000-2003 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, privataus muziejaus „Mano kaimas‘ įkūrėjas.

18 d.
Diržienė Indrė
(g. 1966 02 18 Šiauliuose) – juvelyrė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Alytaus dailės mokyklos mokytoja, daugelio parodų dalyvė.
Savukynas Gintaras (1971 02 18 Alytuje) -  rankinio treneris, 2009-2014 m. Lietuvos nacionalinės vyrų rankinio rinktinės treneris.Viselga Gintas (1966 02 18 Simne, Alytaus r.) – technologijos mokslų daktaras, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys.

20 d.
Kupčinskas Vincas
(g. 1951 02 20 Giluičiuose, Simno r., Alytaus apskr.) - agrarinių mokslų daktaras, agronomas, Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ narys.

21 d.
Gražulis Juozas
(1956 02 21 Mankūnuose, Alytaus r. – 2010 06 13 Kaune, palaidotas Alytuje, Šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje) - kunigas, LR kariuomenės ordinaro generalinis vikaras, vyriausiasis kariuomenės kapelionas.

Navakauskas Raimondas
(g. 1961 02 21 Naujoje Akmenėje) – dailininkas, pedagogas, daugelio parodų dalyvis.

Paulauskaitė Dalia
(1956 06 21 Krasnojarske (Rusija) – žurnalistė, 2007-2009 m. Alytaus miesto savivaldybės mero patarėja, nuo 2009 m. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė.

22 d.
Janavičius Stasys
(g. 1921 02 22) - pedagogas, filologijos mokslų daktaras.

25 d.
Ridikas Antanas 
(g. 1921 02 25 Žaibiškių k., Užpalių vlsč., Utenos apskr.- 2007 09 06 Druskininkuose, palaidotas Ratnyčios kapinėse) - Kaimo rašytojų sąjungos narys, miškininkas, mokytojas, poetas.

28 d.
Dumčius Vincentas
(1886 02 28 Mockupių  k., Sintautų parapija - 1986 02 07, palaidotas Veiverių bažnyčios šventoriuje) -  kunigas, tautosakos rinkėjas, Miroslave kunigavo devynerius metus.
KOVAS
1 d.
Malaškevičiūtė Birutė (g. 1976 03 01 Alytuje) – istorikė, gidė, Alytaus kultūros premijos laureatė (2005 m.).

5 d.
Pigaga Rimantas (g. 1961 03 05 Balninkų k., Alytaus r.) - radijo mechanikas, literatų klubo "Tėkmė" narys.

8 d.
Janušauskas Chalilis (1876 03 08 Bazoruose, Trakų apskr., Vilniaus gub. (dab. Alytaus r.) - 1938 06 08 Kaune) - Rusijos kariuomenės pulkininkas, Lietuvos centrinio pašto skyriaus viršininkas,  Kauno totorių bendruomenės pirmininkas.

10 d.
Urbanavičienė Alvyda ( g. 1946 03 10 Genių k., Alytaus vlsč., Alytaus apskr.) – Alytaus rajono politinė veikėja.

14 d.
Aliulis Vaclovas (1921 03 14 Krekštėnų k., Krokialaukio vlsč., Alytaus apskr. – 2015 05 26 Marijampolėje) - kunigas, žurnalistas, visuomenininkas.

Sventickas Kazimieras
(g. 1946 03 14 Delnicos k., Lazdijų r. – 2020 12 09 Alytus) - ekonomistas, socialinių mokslų daktaras,. Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ įkūrėjas ir pirmininkas.


15 d.
Nedzinskas Antanas (g. 1981 03 15 Alytuje) – dainininkas,  2008-2012 m. Seimo narys.

17 d.
Jakimavičius Leonas (g. 1961 03 17 Simne, Alytaus r.) - monsinjoras kunigas, 1993 m. paskirtas Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios klebonu.

19 d.
Jakutis Juozas (1941 03 19 Kalviškių k., Dūkšto vlsč., Zarasų apskr. (dab. Ignalinos r.) – 2019 09 07, palaidotas Sudervės kapinėse Vilniuje) - medicinos mokslų daktaras, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorius, kelių kadencijų Alytaus miesto tarybos narys, ilgametis žurnalo „Sveikata“ redaktorių kolegijos narys, Gydytojų vadovų sąjungos narys, vienas iš Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ steigėjų.

26 d.
Kavaliauskaitė Ona
(g. 1956 03 26 Simne, Alytaus r.) -  katalikų vienuolė, pasipriešinimo sov. okup. režimui dalyvė.

27 d.
Lekavičius Antanas
(g. 1856 03 27 Jociūnų k., Trakų apskr., Vilniaus gub. (dab. Jociūnai, Alytaus r.). – dailidė, knygnešys, 1871-1888 m. Gailintėnuose, Raitininkuose, Kastriškėse mokė vaikus skaityti, rašyti, poterių ir giedoti
.

BALANDIS
15 d.
Malinauskas Jonas (1956 01 18 d. Onuškyje, Trakų r.) – teisininkas, 1987-1997 m., 2007-2008 m. ir nuo 2013 m. Alytaus r. apylinkės teismo teisėjas, 1994-2007 m. teismo pirmininkas, 2008-2013 m. teismo pirmininko pavaduotojas.

Marcinkevičiūtė Marytė (g. 1946 04 15 Butrimiškių k., Alytaus r.) – sporto žurnalistė, konkurso „Auksinė plunksna“ laureatė, Aleksandro Krukausko premijos laureatė (2008), knygų sporto tema autorė, Lietuvos 80 m. barjerinio bėgimo čempionė, daugkartinė prizininkė.

17 d.
Lipovienė-Narbutaitė Sigita (g. 1941 04 17 Kaune – 2017 Vilnius) - gydytoja kardiologė,  nuo 2011 m. gyvena Vilniuje, rašo atsiminimų knygas.

18 d.
Sasnauskas Pranas (1931 04 18 Kampiškių k.  (dab. Prienų r.) - 2011 09 30) - biologas, rašytojas, pedagogas, kolūkio pirmininkas.
Šukys Jonas (1906 04 18 Rymiškių k., Smilgų vlsč., Panevėžio apskr. - 1987 01 31) -  rašytojas, pedagogas, vertėjas, mokytojavo Alytuje.

23 d.
Barzdukas Stasys (1906 04 23 Meškučiuose, Marijampolės apskr. – 1981 09 13 Klivlende, JAV) -  pedagogas, kalbininkas, 1941-1944 m. Alytaus gimnazijos direktorius, pasaulio lietuvių bendrijos valdybos penktasis pirmininkas (1969-1973), 1973 m. Vašingtone (JAV) išrinktas Pasaulio lietuvių bendruomenės garbės pirmininku.

26 d.
Kudirka Stasys (1926 04 26 Virbalio parapijoje – 2007 09) - publicistas, poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys.

27 d.
Doškutė-Juonienė Gitana (g. 1976 04 27 Dauguose, Alytaus r.) - literatė, barmenė, 2002 metais išvyko gyventi ir dirbti į Italiją.

29 d.
Chaleckas Adomas (1881 04 29 Raižiuose, Butrimonių vlsč., Trakų gub. (dab. Alytaus r.) – 1965 06 21 Raižiuose) - Raižių mečetės imamas.

30 d.
Kaknevičienė Salomėja (g. 1931 04 30 Mokolų Naujienos k, Marijampolės apskr.) - pedagogė, poetė, dramaturgė, prozininkė, dirba ir gyvena Punioje.


GEGUŽĖ
4 d.
Babaliauskas Valdas (g. 1961 05 04 Dauguose, Alytaus r.) – TV režisierius, aktorius.

5 d.
Vrubliauskas Algirdas (g. 1966 05 05  Junčionyse, Alytaus r.) - veterinarijos gydytojas, Lietuvos ir Alytaus rajono politinis bei visuomenės veikėjas,  Alytaus rajono meras, buvęs 2004-2008 m. kadencijos LR Seimo narys.

15 d.
Šarkauskas Placidas (1871 05 15 Raseinių apskr. - 1919 04 19, palaidotas Alovėje) - kunigas, knygnešys,  nuo 1912 m. Alovės klebonas.

18 d.
Gavelis Antanas (1901 05 18 Žaunieriškiuose, Antnemunio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - 1984 07 02, palaidotas Rumbonių kapinėse) -  Lietuvos karinis veikėjas, karo lakūnas, pulkininkas leitenantas, civilinės aviacijos inžinierius.

21 d.
Kirlys Valentinas (1921 05 21 Kunigiškių k., Bartninkų vlsč., Vilkaviškio apskr. (dab. Vilkaviškio r.) - 1997 04 29 Alytuje) - pedagogas, režisierius, artistas, kultūros darbuotojas, Alytaus liaudies teatro, humoro grupės „Sprigtas“ vienas iš įkūrėjų, pirmųjų radijo laidų Alytuje rengėjas ir vedėjas. 2001 m. (po mirties) suteiktas Alytaus garbės piliečio vardas, Alytaus kultūros premijos laureatas (1993 m.).

Launikonis Romualdas (1936 05 21 Simne, Alytaus r. – 2004 01 24 Alytuje) - kraštotyrininkas, žurnalistas, istorikas, visuomenės veikėjas, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (1999 m.).

27 d.
Lampickienė-Dikšaitė Audronė (g. 1966 05 27 Alytuje) - tautodailininkė, poetė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė.

30 d.
Orinas Kęstutis (g. 1936 05 30 Paviemuonyje, Prienų r. – 2019) - istorikas, kraštotyrininkas, vaistininkas.


BIRŽELIS
8 d.
Petruškevičius Antanas (1896 06 08 Pitsburge (JAV) - 1942 11 21 Sverdlovsko kalėjime (Rusija) - Lietuvos kariuomenės karininkas, šaulys, ugniagesys, visuomenės veikėjas, 1926-1933 m. XIX Alytaus šaulių rinktinės vadas, 1930-1933 m. Alytaus apskrities ugniagesių vadovas.

9 d.
Matulevičius Valentinas (g. 1951 06 09 Alytuje) - gydytojas endokrinologas, habilituotas medicinos mokslų daktaras, A. Matučio sūnus.

14 d.
Kaduškevičius Edmundas (g. 1961 06 14 Alytuje) – biomedicinos mokslų daktaras.

18 d.
Šmigelskas Stasys (g. 1966 06 18 Pocelonių k. Alytaus r.) – fotografas, Alytaus fotografų klubo vadovas.

Janavičienė-Hunsdorfer Vanda (slap. Vanda Rauda) (1896 06 18 Varšuvoje - 1968 10 23 JAV) - visuomenės veikėja, rašytoja, 1923-1935 m. Lietuvos vaiko draugijos Alytaus skyriaus pirmininkė.

20 d.
Kirkliauskienė Laima Vincė (g. 1951 06 20 Alytuje) – 2006-2015 m. Piliakalnio pagrindinės mokyklos direktorė, nuo 2015 m.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė.

21 d.
Grigaravičienė Regina (g. 1956 06 21 Stebeikių k., Panevėžio r.) – gydytoja, 2007-2011 m. Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė.

30 d.
Šleinota Vaclovas (g. 1951 06 30 Kružiūnų k., Alytaus r.) - lietuvių pramonininkas, verslininkas, vadybininkas.

 LIEPA
4 d.
Leškevičius Giedrius (g. 1981 07 04 Pivašiūnuose, Alytaus r.) – žurnalistas, TV laidų vedėjas, redaktorius.

5 d.
Skėraitytė-Vansevičienė Birutė (g. 1931 07 05  Voniškių k., Šakių apskr..) - medicinos mokslų daktarė, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vidaus ligų gydytoja, gydytoja hematologė, prozininkė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narė.

8 d.
Urbonavičius Kostas ( g. 1951 07 08) – dailininkas, keramikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

9 d.
Ugianskis Zigmantas (Zygmunt Ugianski) (1906 07 09 Alytuje – 1972 03 18 Varšuvoje (Lenkija) - žurnalistas, visuomenės veikėjas, laikraščio „Chata Rodzinna“ („Gimtoji pirkia“) redaktorius.

10 d.
Smolskus Antanas (1951 07 10 Dauguose – 2003 12 01) - muzikas, birbynininkas, Muzikos akademijos profesorius, tautinės muzikos ansamblio „Vilnius“ įkūrėjas ir vadovas.

16 d.
Mardosa Jonas (1871 07 16 Verebiejuose, Krokialaukio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - 1961 07 16, palaidotas Krokialaukyje) - vargonininkas, knygnešys.

Steponavičius Vincas (g. 1926  07 16 Čižiūnų k., Aukštadvario vlsč., Trakų apskr.) - pedagogas, poetas, kraštotyrininkas.

24 d.
Sliužinskas Rimantas ( g. 1956 07 24 Alytuje) – humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, menotyrininkas.

Stakvilevičius Mindaugas (g. 1931 07 24  Stebuliuose., Lazdijų r.) - fizikas, pedagogas, visuomenės veikėjas, 1991 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės akto signataras.

27 d.
Vitkauskienė Vitalija (g. 1971 07 27 Ūdrijos k., Alytaus r. ) – pedagogė, 2001-2005 m. Ūdrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 2005-2014 m. direktorė, nuo 2015 m. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktorė.

29 d.
Galkevičiūtė-Baltrukevičienė Ona (g. 1946 07 29 Alytuje) – verslininkė, literatė, poetė.

 RUGPJŪTIS
4 d.
Jenčius Benjaminas (g. 1951 08 04 Radviliškyje) – dailininkas, vienas iš lietuviškosios akvarelės klasikų, Alytaus kultūros premijos laureatas (1995 m.,, 2011 m.).

8 d.
Makulavičius Ipolitas (g 1946 08 09 Raižiuose, Butrimonių vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) – Alytaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkas, Alytaus rajono Raižių totorių bendruomenės pirmininkas.

10 d.
Markevičienė Gintarė (g. 1966 08 10 Vilniuje) -  dailininkė, tautodailininkė, knygų iliustratorė, pagoniškų tradicijų išpažinėja ir puoselėtoja, medžio skulptūrų parko „Žaltės slėnis“ Punios šile įkūrėja, Alytaus miesto kultūros premijos laureatė (2004 m., 2007 m.).

13 d.
Balkutė Teresė  (g. 1936 08 13 Dauguose, Alytaus apskr.) - poetė, bibliotekininkė (bibliografines rodykles pasirašinėjo kaip Teresė Zolotuchinienė), Trakų krašto literatų brolijos "Aukuras" vadovė.

14 d.
Bagdonavičienė-Dabulytė Jurgita (g. 1976 08 14 Alytuje) – fizinių mokslų srities Informatikos mokslų daktarė, KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto Taikomosios matematikos katedros docentė, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narė.

15 d.
Puzonas Liudvikas (1911 08 15 Dauguose - 1988 04 29 Labanore (Švenčionių r.) - kunigas, partizanų kapelionas.

22 d.
Budrienė Milda (g. 1946 08 22 Alytuje) – Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto lektorė, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos narė.

Volertas Vytautas Pranas (1921 08 22 Noragėliuose, Lazdijų r., Alytaus apskr. – 2012 12 02 JAV) - inžinierius, matematikas, rašytojas, visuomenininkas,  nuo 1949 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

25 d.
Kalėdaitė Violeta (g. 1951 08 25 Alytuje) – humanitarinių mokslų daktarė, anglų kalbos docentė.

28 d.
Markauskas Raimundas (g. 1966 08 28 Alytuje) - Lietuvos bei Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, 2012-2016 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys.

RUGSĖJIS
1 d.
Nemeikšaitė Marija (1886 09 01 Šiauliuose – 1970 Kaune) -  pedagogė, žurnalistė, mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje, Lietuvos vaiko draugijos Alytaus skyriaus  steigėja.

2 d.
Baliukevičius Kostas –Tylius Rainys (1926 09 02 Alytuje – 1951 02 16 Jaunionyse, Jiezno r. (dabar Prienų r.) - Dzūkijos partizanų vadas Pietų Lietuvos srities štabo žvalgybos skyriaus viršininkas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado padėjėjas visuomeniniais klausimais.

6 d.
Rėklaitis Mikas (1896 09 06 Daugirdėlių k., Alytaus r. - 1976 03 21 Čikagoje, JAV) - Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, brigados generolas.

11 d.
Gronis Ladislovas (1896 09 11 Krokialaukio parapijoje, Alytaus r. - 1963 m.) - kunigas, teologijos daktaras, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris, Vilniaus kunigų seminarijos profesorius. Vasario 16-sios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) direktorius.

15 d.
Menčinskas Matas (1896 09 15 Ostampo k.,  Simno vlsč. – 1942 03 18 Kaune, palaidotas Kaune Eigulių kapinėse) - dailininkas, skulptorius.

19 d.
Jasienė Vita (g. 1966 09 19 Alytuje) - tautodailininkė, karpytoja iš popieriaus.

20 d.
Karosa Vladas (1896 09 20 Remeikiuose, Miroslavo vlsč., Kalvarijos apskr. – 1933 05 05 Kaune) - visuomenės veikėjas,  grįžęs į Lietuvą 1918-1919 m. Dzūkijoje organizavo eserines tarnybas.

25 d.
Bazarevskis Chalilis (1851 09 25 Bazoruose, Trakų apskr., Vilniaus gub. (dab. Alytaus r.) - Rusijos kariuomenės generolas leitenantas.

SPALIS
2 d.
Buckevičiūtė-Jankauskienė Zuzana (1926 10 02 Jackonių k., Ūdrijos vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) – 2005) – pedagogė, tautodailininkė.

4 d.
Čigriejienė Vida Marija (g. 1936 10 04 Alytuje) – gydytoja, politikos ir visuomenės veikėja, habilituota mokslų daktarė, profesorė, 2004-2008 m., 2008-2012 m., 2012-2016 m. Seimo narė, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narė.

9 d.
Čeponis Vytautas (g. 1951 10 09 Egliškių k., Lazdijų r.) – 1993-1997 m. SP AB „Lietuvos energija“, „Alytaus šilumos tinklų“ direktorius, UAB „LItesko“ filialo „Alytaus energija“ direktorius, Rotary klubo narys.

Piličiauskas Albertas (1936 10 09 Punioje, Alytaus r. – 2011 05 03 Vilniuje) - humanitarinių mokslų daktaras, habilituotas socialinių mokslų (edukologija) daktaras, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos pedagogikos katedros profesorius, Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centro prezidentas, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys.

Kanaukaitė Rūta (g. 1981 10 09 Alytuje) – literatė, kūryba spausdinama „Tėkmės“ literatų klubo almanache, dienraštyje „Alytaus naujienos“, taip pat „lrytas.lt“ rubrikoje „Bendraukime“.

13 d.
Gražiūnas (Graževičius) Albinas (1906 10 13 Mankūnuose,  Alytaus r. - 1971 07 06 Niujorke, JAV) - pedagogas, žurnalistas, išeivijos visuomenės veikėjas.

16 d.
Jarutis Vytautas (g. 1936 10 16 Žagarėje, Joniškio r. - 2017 09 27 Alytuje) - tautodailininkas, kalvis, juvelyras, skulptorius monumentalistas. Alytaus garbės pilietis (2015 m.) vardas, Alytaus kultūros premijos laureatas (1994 m.).

18 d.
Klimavičius Kazys (1886 10 18 Krokininkuose, Krokialaukio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dabar Alytaus r.) - 1972 02 16 Alytuje) - matematikas, pedagogas, Alytaus gimnazijos direktorius, Alytaus mokytojų seminarijos direktorius, matematikos vadovėlių autorius.

20 d.
Navickas Tadas (g. 1926 10 20) - poetas, publicistas, kompozitorius, visuomenės veikėjas.

Jėčys Domininkas (Domas) (1896 10 20 Medžiūnų k., Vabalninko vlsč, Biržų apskr. - 1947 08 11 žuvo kautynėse) - Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupacijos režimui veikėjas, Dainavos apygardos partizanų vadas, Lietuvos kariuomenės savanoris, 1941 Birželio sukilimo dalyvis.

28 d.
Gaisrienė Ramunė (g. 1956 10 28 Geidukonių k., Varėnos r.) – gydytoja, Alytaus rajono politinė ir visuomenės veikėja.

29 d.
Kvederaitis Jonas (1921 10 29 Ponkiškių k., Simno vlsč., Alytaus apskr. - 2007  02  24 Vilniuje) - mokytojas, lituanistas, pedagogas.

31 d.
Žmuidzinavičius Antanas (1876 10 31 Seirijuose, Seinų apskr., Suvalkų gub. (dabar Lazdijų r.) - 1966 08 09 Kaune) – žymus Lietuvos dailininkas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas.

LAPKRITIS
1 d.
Girulis Karolis (g. 1986 11 01 Alytuje) – šaudymo sportininkas, Lietuvos rekordininkas, 2010 m. geriausias Alytaus sportininkas, Lietuvos nacionalinis rekordininkas.

3 d.
Peckus Alfonsas (g. 1946 11 03 Kalesninkų k., Alytaus r.) - mokslininkas, fizikos mokslų daktaras, ūkininkas, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys.

11 d.
Kaminskas Arvydas (g. 1961 11 11 Dauguose, Alytaus r.) - gydytojas, biochemikas, biomedicinos mokslų daktaras, profesorius.

Mazurkevičius Vincentas (1911 11 04 Radziūčių k., Seinų vlsč. (dab. Lenkija) – 1941 06 24 sušaudytas vokiečių kareivių) – kunigas, Šv. Liudviko bažnyčios vikaras.

Pačėsas Tomas (g. 1971 11 11 Kaune) – krepšininkas, Atlantos olimpinių žaidynių prizininkas, NEBL čempionas (2001 m.), Rusijos čempionas (2001 m.), Lenkijos čempionas (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 m.), nuo 2015 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys.

14 d.
Staugaitis Justinas (1866 11 14 Tupikuose, Sintautų vlsč., Marijampolės apskr. (dabar Šakių r.) - kunigas, vyskupas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, 1890 m. rugsėjį–1891 m. vasarį – Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios vikaras.

17 d.
Naruševičius Tomas (Norus-Naruševičius) (1871 11 17 Daugirduose, Krokialaukio vlsč. – 1927 09 16 Kaune, palaidotas Krokialaukyje) - Lietuvos politinis ir visuomeninis veikėjas, diplomatas, inžinierius.

19 d.
Tatulis Algirdas (1951 11 19 Alytuje) – 1990-2009 m. neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubo „Viltis‘ prezidentas, parolimpinių žaidynių Atėnuose (2004) bronzos medalio laimėtojas, neįgaliųjų sporto pasaulio ir Europos čempionatų nugalėtojas ir prizininkas.

22 d.
Saulynas Antanas (1886 11 22 Pakašave, Alytaus vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r. - 1945 06 01 Alytuje) - 1919 m. Alytaus apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas, antrasis Alytaus miesto burmistras (1921-1922 m.).

23 d.
Liausaitė Loreta (1961 11 23 Panevėžyje – 2015 08 18 Alytuje) - aktorė, režisierė, menininkų sambūrio "Erdvės" vadovė, fotografijos, tapybos, scenografijos, taikomosios dailės parodų kuratorė, Alytaus miesto kultūros premijos laureatė (2011 m.).

26 d.
Ratautas Stanislovas Algimantas (g. 1936 11 26 Alytuje) - mechanikos inžinierius, mokslų daktaras.

29 d.
Lisauskas Petras (g. 1981 11 29 Alytuje) – Lietuvos šokėjas, aktorius, choreografas, šiuolaikinio šokio kūrėjas bei režisierius.

GRUODIS
1 d.
Mikelionis Vytautas (g. 1961 12 01 Akuočių k., Lazdijų r.) – 1991-1995 m. Simno miesto meras, Alytaus rajono politinis veikėjas.

3 d.
Viršilas Vytautas (g. 1956 12 03 Beriozovo k., Krasnojarsko sr., Rusijoje) – Alytaus rajono politinis veikėjas.

4 d.
Šablevičienė Dalia (g. 1971 12 04  Lazdijuose) - inžinierė, technologijos mokslų daktarė (chemijos inžinerija), UAB "Traidenis" proceso technologijų vadovė, Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija‘ narys.

6 d.
Borevičius-Bariūnas Jonas (1906 12 06 Alytuje - 1989 08 23 Čikagoje, JAV) - kunigas, vienuolis jėzuitas, 1959-1963 m. Kanados Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkas, 1973 m. JAV Lietuvių bendruomenės ir PLB vicepirmininkas.

Sabaitis Mikas (g. 1941 12 06 Gineitiškiuose, Pivašiūnų vlsč.) - Lietuvos karininkas.

13 d.
Juškauskas Juozas (1931 12 13 Kriauniuose, Alytaus apskr. - 2000 03 20 Vilainiuose) - inžinierius hidrotechnikas, habilituotas technologijų daktaras.

15 d.
Brusokas Juozas (1931 12 15 Peršėkininkų k., Simno vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) – 2013 01 02 Alytuje) - grafikas, dailininkas, pedagogas, buvęs Dailės mokyklos mokytojas.

Petraška Juozas–Patrimpas (1916 12 15 Mardosų k., Balbieriškio vlsč., Marijampolės apskr. (dab. Prienų r.)  – 2001 05 12 Alytuje) - partizanas, tremtinys, dimisijos pulkininkas leitenantas, atsiminimų autorius.

23 d.
Danilevičius Juozas Steponas (g. 1936 12 23 d. Alytuje) – endokrinolagas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Alytaus karšto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys.

26 d.
Vaitkevičius Stasys (1886 12 26 Lašinių k., Marijampolės apskr., Suvalkų gub. (dab. Marijampolės r.) - 1942 m. Sverdlovsko lageryje, Rusijoje) – pedagogas, 1927-1934 m. Alytaus gimnazijos direktorius.
Joomla SEF URLs by Artio