• Išduodame spaudinius į namus ir skaityklose;
  • Atsakome į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu, internetu;
  • Konsultuojame informacijos paieškos klausimais;
  • Užsakome per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų spaudinius, kurių nėra miesto bibliotekose (ši bibliotekos paslauga nemokama, tačiau pašto išlaidas apmoka užsakovas);
  • Pristatome spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant);
  • Organizuojame literatūrinius, muzikinius ir kitus viešuosius kultūrinius renginius, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitas parodas;
  • Suteikiame galimybę dirbti kompiuteriu, naudotis Microsoft Word, Microsoft Excel ir kitomis įdiegtomis programomis.

Duomenų bazės ir nuotoliniai kursai (tik iš bibliotekoje esančių kompiuterių):

  • Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė;
  • EBSCO Publishing- 11 viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių anglų kalba, kurias sudaro publikacijos humanitarinių, socialinių, gamtos, ekonomikos, finansų, bankininkystės, švietimo, sveikatos apsaugos, medicinos mokslų ir kt. temomis iš serijinių užsienio leidinių. Pageidaujantiems prie duomenų bazės jungtis ne bibliotekoje, suteikiami individualūs slaptažodžiai nuotolinei prieigai.
  • Credo Online Reference Service duomenų bazėje pateikiama patikima informacija įvairių mokslų temomis. Čia sukaupta daugiau nei 3 mln. viso teksto įrašų iš daugiau nei 700 žinynų, žodynų, enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu susijusių straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat – nuorodų į įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, atvirosios prieigos ar kitus išteklius.
  • Naxos Music Library- tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją. Prie muzikos duomenų bazės „NAXOS Music Library“ bibliotekoje galima prisijungti be slaptažodžių adresu: http://alytusMVB.NaxosMusicLibrary.com, taip pat suteikiami slaptažodžiai nuotolinei prieigai (kreiptis į bibliotekos darbuotoją).

     Daugiau galimybių nemokamai pasinaudoti duomenų bazėmis ieškokite: www.lnb.lt