Paminėtinos datos

2024 METŲ KRAŠTIEČIŲ KALENDORIUS

SAUSIS

2 d.
Gudaitis Algimantas (g. 1934 01 02 Nemunaityje, Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) - vertėjas.

Nausėdaitė Nina (slap. Rasa) (1924 01 02 Alytuje - 2004 08 06 Kaune) - Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui dalyvė.

Sviderskaitė Genovaitė (1924 01 02 Simne, Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) - 1973 02 19 Prahoje) - krepšininkė, trenerė, pedagogė.

3 d.
Karpavičius Juozas (1929 01 03 Silgionių k., Butrimonių vlsč., Alytaus apskr . (dab. Alytaus r.) – 2007 06 15 Alytuje) - kompozitorius, pedagogas, ilgametis kapelos „Dzūkija“ vadovas.

8 d.
Špakauskas Bronius (g. 1954 01 08 Atesninkų k., Simno sen.) - biomedicinos mokslų daktaras, gydytojas neurochirurgas, mokslininkas, Alytaus rajono garbės pilietis (2009 m.).

12 d.
Lubauskas Vytautas (g. 1939 01 12 Margaravos k., Alytaus r.) - socialinių mokslų daktaras, pedagogas, Alytaus politinis veikėjas.

16 d.
Matulaitis-Labukas Juozas (1894 01 16 Pabaliuose, Butrimonių vlsč., Trakų apskr., Vilniaus gub. (dab. Alytaus r.) - 1979 05 28 Kaune) - vyskupas, Lietuvos vyskupų ordinarų kolegijos pirmininkas.

Ramanauskas Liudas (g. 1959 01 16) - renginių organizatorius, vedėjas, Alytaus radijo stoties „FM‘99“ įkūrėjas ir vadovas, visuomenės veikėjas, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (1998 m.).

21 d.
Nedzinskas Algirdas (g. 1939 01 21 Pupasodis (Miroslavo vlsč., Alytaus apskr.) - agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

22 d.
Grigaitis Alfonsas (1929 01 22 Padubysio k., Rozalimo vlsč., Panevėžio apskr. (dab. Pakruojo r.) - 2004 06 15 Alytuje) - pirmasis Alytaus miesto garbės pilietis (2000 m.), ilgametis Alytaus miesto ir rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkas.

24 d.
Belvertaitė-Žygelienė Leokadija (1904 01 24 Pociūniškėse, Merkinės vlsč., Trakų apskr., Vilniaus gub. (dab. Alytaus r.) – 1992 08 13 Kaune) - viena žymiausių lietuvių figūrinės žanrinės keramikos kūrėjų.

Jonynas Ignas (1884 01 24 Atesninkuose, Alytaus r. – 1954 07 14 Kaune (palaidotas Petrašiūnų kapinėse) - mokslininkas, pedagogas, diplomatas, profesorius.

26 d.
Nekrašas Kazimieras (1919 01 26 Petrograde (dab. Sankt Peterburgas, Rusija) – 1966 03 29 Alytuje) – gydytojas, 1955-1960 m. Alytaus centrinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas, nuo 1960 m. terapinio, kardiologinio skyriaus vedėjas.

Vitunskas Vytautas (g. 1934 01 26) - pedagogas, Pivašiūnų kraštotyrininkas.

31 d.
Poškus Kostas (g. 1949 01 31) - dailininkas, rašo trumpus prozos kūrinius Alytaus tema.

VASARIS

2 d.
Jonynas Ambraziejus (1919 02 02 Krekštėnuose, Krokialaukio vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) - 2006 07 08 Vilnius) - tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras.

6 d.
Vaitkus Arūnas (g. 1964 02 06) - dailininkas, parodų kuratorius, pedagogas.

7 d.
Danilevičius Almantas (g. 1979 02 07) - fizinių mokslų srities chemijos mokslų daktaras, UAB "Traidenis" rinkodaros direktorius.

8 d.
Balynas Adomas (g. 1884 02 08 Žaunieriškiuose, Antnemunio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - pedagogas, gamtos, muzikos mokytojas, choro vadovas, vienas iš Alytaus gimnazijos steigėjų.

13 d.
Bielskienė Elvyra (1944 02 13 Dovydų k., Šakių r. – 2015 12 29 Kaune) – gydytoja akušerė-ginekologė, 1975-2009 m. dirbo Alytaus rajono centrinėje ligoninėje, 1976-2000 m. Akušerijos, Akušerijos-observacijos ir Nėštumo patologijos skyriaus vedėja.

Juozapavičius Antanas (1894 02 13 Švokštonių dvaras, Vaškų vlsč., Panevėžio apskr., Kauno gub. (dab. Pasvalio r.) – 1919 02 13 Alytuje - pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę, Alytaus miesto garbės pilietis (2009 m.).

21 d.
Kalanta Stanislovas (g. 1944 02 21 Griciūnuose (Daugų vlsč., Alytaus apskr.) - statybos inžinierius, technologijų mokslų daktaras, profesorius.

22 d.
Muiželis Karolis Justas (1799 02 22 Rygoje – 1843 02 07 Makniūnuose) - veterinarijos gydytojas, Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos profesorius.

KOVAS

3 d.
Miliauskaitė Gražina (g. 1959 03 03 Buktininkuose (Alytaus r.) – dainininkė.

7 d.
Ignatavičienė Eugenija (1924 03 07 Alytuje - 1999 08 18) - gydytoja stomatologė, 1948-1992 m. dirbo Alytaus apskrities ligoninės Stomatologijos skyriuje, 30 metų buvo jo vedėja.

13 d.
Augustinas Faustas ( g. 1964 03 13 Sudokiuose, Ukmergės r.) – fotografas, 2002 m. fotokonkursų „Namas ir aš“ ir „Gamtos fotografija 2002“ laureatas, Lietuvos CANON klubo narys.

27 d.
Anusauskas Rimvydas ( g. 1954 03 27) - Alytaus autoklubo direktorius, Lietuvos automobilininkų Sąjungos (LAS) prezidentas.

28 d.
Račiūnas Pranas (1919 03 28-1997 08 24) - visuomenės veikėjas, kunigas marijonas.

BALANDIS

11 d.
Vidūnienė Aldona (1909 04 11 Šeštokuose, Krosnos vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub (dab. Lazdijų r.) - 1999 02 23) – pedagogė, 1997 m. apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu.

23 d.
Tuinyla Vilhelmas Vytautas (1914 04 23 Krokininkuose, Krokialaukio vlsč. - 1996 03 12 Kaune) - agronomas, sodininkas, pomologas, biomedicinos mokslų daktaras.

27 d.
Kupčinskienė-Buivydaitė Irena (g. 1954 04 27 Šiauliuose) - rašytoja, vertėja, pedagogė, dėsto anglų kalbą Alytaus kolegijoje, Alytaus miesto kultūros premijos laureatė (2017 m.).

29 d.
Grišmanauskienė-Ramanauskaitė Vida (g. 1969 04 29 Alytuje) – Lietuvos žurnalistų sąjungos, asociacijos „Matučio namai“ valdybos, Alytaus krašto verslininkų asociacijos tarybos narė, buvusi Alytaus radijo stoties FM‘99 vyriausioji redaktorė, radijo laidos „Tarškutis“ vedėja, Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos direktorė (nuo 2022 liepos mėn.).

GEGUŽĖ

1 d.
Pleskus Stanislovas (1929 05 01 Aginčiuose, Želvos vlsč., Ukmergės apskr. – 2015 07 20 Vilniuje) – žurnalistas, redaktorius.

2 d.
Ramoškaitė Dalia (1949 05 02 Stabulankių k., Utenos r. – 1981) - poetė, dirbo Alytaus rajono centrinėje ligoninėje gydytoja reanimatore.

6 d.
Antanevičius Algimantas ( g. 1939 05 06) - bibliofilas, kolekcionierius.

8 d.
Pikūnas Alvydas (g. 1949 05 08 Alytuje) - transporto inžinierius, pedagogas, habilituotas technikos mokslų daktaras.

12 d.
Orinienė-Kulpinskaitė Birutė (g. 1944 05 12 Pagudonės k., Gadūnavo par., Telšių apskr.) - žurnalistė, poetė, prozininkė, redaktorė.

Stankevičius Stanislovas ( g. 1934 05 12 Rokiškyje – 2023 m. balandžio 5 d.) - Alovės ir Ryliškių parapijos klebonas, Alytaus rajono garbės pilietis (2007 m.).

13 d.
Platūkis Jonas ( g. 1929 05 13 Alytuje) - gydytojas, chirurgas, biomedicinos mokslų daktaras.

18 d.
Gruodienė Janina Irena (g. 1934 05 18 Bagušiškių k., Alytaus r. - 2023 05 25 (?).) - tautodailininkė, tapytoja, poetė, pedagogė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Alytaus apskrities literatų klubo "Tėkmė" narė.

20 d.
Šreiberis Vaclovas (1924 05 20 Simne – 2014 12 28 Alytuje) – pedagogas, nusipelnęs švietimo darbuotojas.

22 d.
Sivilevičius Henrikas (g. 1949 05 22) - Alytus kelių inžinierius, technikos mokslų daktaras, profesorius.

24 d.
Bulgakovas Zenonas (1939 05 24 Alytuje – 2023 10 15 Alytus) - fotografas, tapytojas, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (1991 m., 2001 m.) Alytaus garbės pilietis (2012 m.).

27 d.
Kavaliauskas Petras (1959 05 27 Alytuje – 2011 04 19 Alytuje) – kunigas, Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionas majoras, gamtos mokslų habilituotas daktaras, teologijos mokslų habilituotas daktaras.

29 d.
Zabita Vitas (g. 1964 05 29 Butrimiškių k., Alytaus r,) - dailininkas, pedagogas, apdovanotas premija miesto nusipelniusiems pedagogams.

30 d.
Klizas Albinas (g. 1939 05 30 Paliepių k., Punios sen., Alytaus apskr.) - pedagogas, rašytojas.

31 d.
Snarskis Romualdas (1939 05 31 Baisių k., Papilės vlsč., Mažeikių apskr. (dab. Akmenės r.). – inžinierius, buvęs valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai” direktorius.

BIRŽELIS

1 d.
Antanavičius Albertas (g. 1954 06 01) – bardas, dainų autorius, žurnalistas, lituanistas.

2 d.
Maksimavičius Romualdas (g. 1939 06 02 Marijampolėje – 2019 01 01 Alytuje) - kultūros veikėjas, saviveiklininkas, satyros ir humoro grupės „Sprigtas“ narys, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (1999 m.).

3 d.
Kymantas Juozas (1929 06 03 Alytuje – 2007 Alytuje) - gydytojas, 1953 – 2001 m. dirbo Alytaus apskrities ligoninėje.

Sakalienė Daiva (g. 1959 06 03) – juvelyrė, tautodailininkė keramikė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė.

6 d.
Jočys Rimantas (g. 1954 06 06 Miliūnų k., Rokiškio vlsč., Rokiškio apskr. (dab. Rokiškio r.) - Alytaus muzikos mokyklos mokytojas, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (2009 m.).

7 d.
Kazlauskas Jonas (g. 1959 06 07 Rakatanskuose (Alytaus r.) – tapytojas, pedagogas.

16 d.
Junevičienė Ilona (g. 1969 06 16 Panevėžyje) – keramikė, tapytoja, Alytaus jaunimo centre dailės studijos vadovė, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijoje Alytaus „Guboja“ vaizduojamojo meno mokytoja.

20 d.
Palionis Jonas (g. 1924 06 20 Mišiškėse, Nemaniūnų vlsč., Alytaus apskr.) - kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys.

24 d.
Jankauskienė Danguolė (g. 1959 06 24 Alytuje) - gydytoja, biomedicinos mokslų daktarė, profesorė.

26 d.
Aleksejenko Viačeslavas (g. 1949 06 26) - mokslininkas, technikos mokslų daktaras,.

Leonienė Rima (g. 1954 06 26 Ariogaloje) - dailininkė, tekstilininkė, iliustruoja vaikiškas knygeles.

30 d.
Žadeika Vaclovas (1889 06 30 Daugirdų k., Krokialaukio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) - 1943 07 25) - generalinio štabo pulkininkas, apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1923 m.), DLK Gedimino 4 laipsnio (1929 m.) ir 3 laipsnio (1934 m.), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1937 m.), Šaulių žvaigždės (1938 m.) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės (1928 m.), Savanorių (1940 m.) medaliais.

 LIEPA

5 d.
Šeškevičius Arvydas (1939 07 05 Simne, Alytaus r. – 2023 01 22 Kaune) - profesorius, gydytojas kardiologas, pedagogas, mokslininkas, kraštotyrininkas, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys, pirmasis POLA prieš vėžį prezidentas, paliatyviosios pagalbos Lietuvoje pradininkas). Palaidotas Simno kapinėse.

9 d.
Burnys Aloyzas (g. 1949 07 09 Krakių sen., Kėdainių r,) - Alytaus apskrities literatų klubo "Tėkmė" narys, literatas, rašo eilėraščius.

21 d.
Galbuogienė-Mečionytė Asta (g. 1969 07 21 Kilupių k., Raseinių r.) - pedagogė, rašo eilėraščius.

15 d.
Liulevičiūtė-Krasnickaitė Monika (1904 07 26 Atesninkuose, Alytaus r. – 1994 08 15 Annandole, JAV) - prozininkė, pedagogė.

RUGPJŪTIS

5 d.
Jonkutė Agnė (g. 1974 08 05 Alytuje) – menininkė, daugiausia dirba tapybos, akcijų, instaliacijų srityje, taip pat domisi fotografija.

6 d.
Golekas Konstantinas (1944 08 06 Kudirkų k., Pakuonio vlsč., Kauno apskr. (dabar Prienų r.) – 2003 08 25 Alytuje) - ilgametis Alytaus technikos mokyklos direktorius.

7 d.
Gustainis Zigmantas (g. 1919 08 07 Karčrūdės k., Paluobių par., Šakių r. - 2015 06 02) – kunigas.

8 d.
Levulis Stasys (g. 1949 08 08 Butrimonyse, Alytaus apskr.) - Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas, 1976-1978 m. Alytaus vidaus reikalų skyriaus (VRS) viršininko pavaduotojas.

9 d.
Pečiulis Juozas (1924 08 09 Vangelonyse, Nemunaičio vlsč., Alytaus apskr.) - 2000 02 01 Vilniuje) - veterinarijos gydytojas, mikrobiologas.

12 d.
Januškevičienė-Kalavinskaitė Valerija (g. 1934 08 12 Vidgirių k. (dab. Vilkaviškio kr., Gražiškių parapija) - pedagogė, poetė

15 d.
Kirkliauskas Vytautas (1949 08 15 Geležiūnuose, Prienų r. - 2008 08 16 Alytuje) – Alytaus politinis bei visuomeninis veikėjas, buvęs Alytaus miesto meras.

19 d.
Dabriška Domininkas (1924 08 19 Gaudikių k., Žagarės vlsč., Šiaulių apskr. (dab. Joniškio r.) – 2002 10 17 Vilniuje) - mokytojas, artistas, Alytaus liaudies teatro ir agitbrigados „Sprigtas“ režisierius, pedagogas.

Jakubauskas Adas (g. 1964 08 19 Butrimonyse, Alytaus r.) - socialinių mokslų daktaras, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas.

Jakučionis Augustinas (1884 08 19 Daugirdėliuose, Alytaus vlsč., Kalvarijos apskr. (dabar Alytaus r.) – 1969 03 05 Kaune) - pedagogas, vadovėlių autorius.

22 d.
Maldonis Alfonas (1929 08 22 Naujaplentėje, Alovės vlsč. - 2007 10 06 Vilniuje) - poetas, vertėjas.

25 d.
Žukauskas Liudas-Sakalinis (1894 08 25 Maišymų k., Rudaminos vlsč., Alytaus apskr. – 1978 04 14 Alytuje, palaidotas Lazdijų rajono Rudaminos kapinėse) - tremtinys, poetas.

31 d.
Plauska Vaclovas (1924 08 31 Alytuje – 2008 10 31 Kaune) - biomedicinos mokslų daktaras, nusipelnęs veterinarijos gydytojas.

RUGSĖJIS

3 d.
Belevičius Albertas Donatas (1934 09 03 Meškasalyje, Alovės vlsč, Alytaus apskr. - 2002 08 18 Lizduose, palaidotas Vilniuje) - skulptorius, poetas.

14 d.
Navickas Stasys (1889 09 14 Virbalyje, Vilkaviškio r. - 1962 09 21 Klivlande, JAV) - vargonininkas, chorvedys, kapelmeisteris, kompozitorius, pedagogas, moksleivių ir suaugusiųjų chorų vadovas, organizavo pučiamųjų orkestrus, dainų šventes.

16 d.
Nanartonis-Nainys Vytautas (1924 09 16 Liškiavoje, Merkinės vlsč., Alytaus apskr. (dab. Varėnos r.) - 2010 10 16 Alytuje) - partizanas, tremtinys, dimisijos kapitonas.

19 d.
Kamarauskas Stanislovas (1939 09 19 Silgionių k., Butrimonių vlsč., Alytaus apskr. – 2006 01 14 Punioje, Alytaus r.) - žurnalistas, redaktorius, politinis bei visuomenės veikėjas.

21 d.
Šilinskas Zenonas (g. 1964 09 21 Trakuose) - spaudos fotografas, fotomenininkas, video operatorius, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (2010 m.), konkurso "Lietuvos spaudos fotografija 2013" Auksinio kadro laureatas.

27 d.
Pugačiauskas Artūras (g. 1964 09 27 Alytuje) - prodiuseris, garsus režisierius, pripažintas geriausiu „Bravo 2004“ muzikos prodiuseriu.

Ramanauskaitė Aldona (g. 1959 09 27 Varėnoje) - Alytaus "Šaltinių" vidurinės mokyklos muzikos mokytoja, Jaunimo centro vokalo mokytoja.

SPALIS

1 d.
Šimčikas Kazimieras Sidorovičius (1924 10 01 Smolianuose, Oršos r., Vitebsko sr, Baltarusijoje - 2009 11 05) - nusipelnęs Lietuvos statybininkas, ilgametis Alytaus statybos tresto valdytojas.

3 d.
Jegelevičius Alvydas Augustinas (g. 1949 10 03 Domantonių k., Alovės vlsč,, Alytaus r.) - kompozitorius, rašytojas, dainų autorius.

7 d.
Bajoras Feliksas Romualdas (g. 1934 10 07Alytuje) – kompozitorius, Lietuvos Valstybinės bei Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas.

12 d.
Orenienė Ramutė (g.1954 10 12) – psichologė, socialinių mokslų daktarė, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narė.

13 d.
Česaitytė–Nenėnienė Aldona (1949 10 13 Daugirdų k., Alytaus r. - 1999 04 03 Kaune) - rankininkė, olimpinė čempionė (1976 m., 1980 m.).

Platūkis Dainius (g. 1964 10 13 Alytuje) - muzikantas, Alytaus diksilendo, Alytaus kvinteto vadovas, Alytaus muzikos mokyklos klarneto, saksofono specialybių mokytojas ekspertas, mokinių diksilendo vadovas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninio orkestro muzikantas, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (2012 m.).

17 d.
Valentukevičius Viktoras (g. 1954 10 17 Alytuje) – Lietuvos politikos veikėjas.

19 d.
Kravcovas Vladimiras (g. 1949 10 19 Alytuje) - rankininkas, olimpinis čempionas (1976 m.), olimpinio sidabro medalio laimėtojas (1980 m.), pasaulio čempionas (1982 m).

22 d.
Medziukas Ignas (1919 10 22 Liuklingėliuose, Krokialaukio vlsč., Kalvarijos apskr., Suvalkų gub. (dab. Alytaus r.) – 2009 12 31 Los Andžele (JAV) - teisininkas, žurnalistas, JAV lietuvių veikėjas.

24 d.
Laipienytė Laima (1964 10 24 – 2014 04 07 Alytuje) - chemijos, technologijų mokytoja, nuo 1997 m. dirbo Dzūkijos pagrindinėje mokykloje.

27 d.
Stanionis Vytautas V. (g. 1949 10 27 Alytuje) - fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, tarptautinių parodų kuratorius, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (1996, 2004 m.).

28 d.
Liaukus Andrius (g. 1964 10 28 Krokialaukio k., Alytaus r.) - tautodailininkas, kalvis, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (2014 m.).

LAPKRITIS

5 d.
Kozlovskis Simonas Martynas (Szymon Marcin Kozlovski), (1819 11 05 Alytuje - 1899 11 14 Sankt Peterburge) - Sankt Peterburgo dvasinės akademijos rektorius, Lucko ir Žitomiro vyskupas ir Kamenecko apaštališkosios vyskupijos administratorius, Mogiliovo arkivyskupas ir Minsko apaštališkosios vyskupijos administratorius, teologijos dr. Honoris causa, biblijos tyrinėtojas.

6 d.
Lapinskas Vincas (1929 11 06 Raitininkuose, Merkinės vlsč, Alytaus apskr. (dabar Alytaus r.) – 1998 09 02 Vilniuje) - gydytojas chirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

12 d.
Jusevičius Juozas (1899 11 12 Kalesninkų k., Simno vlsč ., Alytaus apskr.. – 1959 04 05 Omahoje (JAV) - kunigas, į JAV išvyko būdamas keturiolikos metų.

14 d.
Geležinienė Aldona (1929 11 14 Alytuje – 2014 04 29 Alytuje) – pedagogė.

Smilinskas Juozas (1939 11 14 Punioje, Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) - 2006 08 27 Alytuje) - pedagogas, chorvedys, 1990 - 1995 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys.

15 d.
Kudirka Stasys (1904 11 15 Masiauskų k., Barzdų vlsč., Naumiesčio apskr., Suvalkų gub. (dab. Šakių r.) - 1976 02 19 Alytuje) - gydytojas, chirurgas, nuo 1934 m. dirbo Alytaus apskrities ligoninėje, 1939-1942 m. vadovavo Alytaus apskrities ligoninei,1945-1963 m. Alytaus ligoninės vyriausias gydytojas.

19 d.
Stankevičiūtė-Jokūbynienė Marija Pranciška (1904 11 19 Alytuje – 2000 11 06) - literatė, Kanados lietuvių veikėja.

Stacevičius Stasys (1959 11 19 Merkinės viensėdyje – 2012 12 180 - poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas, eseistas, žurnalistas.

Tamošaitytė-Biesevičienė Ramutė (g. 1949 11 19 Simne) - prozininkė, Alytaus apskrities literatų klubo "Tėkmė" narė.

20 d.
Raguckienė Vilija (g. 1959 11 20 Vilkaviškio r.) - tekstilės dizainerė.

23 d.
Tunaitis Povilas (g. 1929 11 23 Davainiškio k., Rokiškio r.) - technikos mokslų daktaras, ilgametis "Alytaus tekstilės" darbuotojas.

25 d.
Taškūnas Algimantas Patricijus (Stasio Taškūno sūmus) (1929 11 25 Alytuje – 2023 04 17 Tasmanija, Australija) - edukologas, lietuvybės ir lituanistikos populiarintojas Australijoje, Tasmanijos universiteto profesorius emeritas, išeivis iš Alytaus.

27 d.
Bakūnas Vytautas (1929 11 27 Likiškėliuose, Alytaus vlsč., Alytaus apskr. (dab. Alytaus r.) - 1999 03 27 Vilniuje) - socialinių mokslų daktaras, pedagogas.

GRUODIS

2 d.
Dumbliauskas Petras (1929 12 02 Bartelių k., Veisiejų parapijoje (Lazdijų r.) – 2017 10 04) - kunigas salezietis.

Pavilonis Jonas Vytautas (g. 1944 12 02 Dambravos k., Marijampolės r. – 2017 10 20 Alytuje) - choro „Putinas“ vadovas, harmonizavo ir aranžavo dainas chorams bei vokaliniams ansambliams, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (1999 m.).

3 d.
Rutkauskas Aleksandras Vytautas (g. 1939 12 03 Punioje, Alytaus r.) - ekonomistas, habilituotas daktaras.

7 d.
Šarknickas Robertas ( g. 1974 12 07 Kaune) – kino ir teatro aktorius, etnografas, režisierius, politinis bei visuomenės veikėjas, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (2009, 2016 m.).

15 d.
Ulčinskas Vladas (1909 12 15 Pariečėje, Baltarusijoje - 1999 10 15 Raitininkuose, Alytaus r.) - kraštotyrininkas, etnografas, Raitininkų krašto šviesuolis.

21 d.
Lučinskas Gintaras (g. 1969 12 21 Doškonių k., Daugų apyl., Alytaus r.) – kraštotyrininkas, istoriografas, atsargos karininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, Alytaus miesto kultūros premijos laureatas (2012 m.).

22 d.
Zalevskaitė-Arminienė-Kriaučiūnienė Sofija (1849 12 22 Naujastražėje, Antnemunio vlsč., Kalvarijos apskr. (dabar Alytaus r.) – 1912 02 04) - pedagogė, daraktorė.

24 d.
Nemirovskis Pranciškus (lenk. Francizsek Nemierowski) (1734 12 24 - 1795 04 13 Krosnoje (palaidotas Miroslave) - tapytojas, skulptorius.

25 d.
Lipienė Irena (1939 12 25 Alytuje) - dailininkė vitražistė.

 

Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Seirijų g. 2, 62116 Alytus
Juridinių asmenų registras
Kodas: 188205340

Apie Mus

Informacija

Mūsų kontaktai

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.