Tomas Vyšniauskas – poetas.
Gimė 1978 04 25 Šakiuose.
Mokėsi Šakių „Žiburio“ vidurinėje mokykloje. Kauno technologijos universitete 2000 m. įgijo verslo administravimo bakalauro, 2003 m. – finansų vadybos magistro laipsnį. Studijų laikais dirbo referentu Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijoje, vėliau užsiėmė įvairia individualia veikla. Rašo eilėraščius, knygų apžvalgas, bendradarbiauja kuriant elektroninį literatūrinį žurnalą „Rankos“. Poezija ir knygų recenzijos publikuotos/-jamos leidiniuose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, kultūros ir meno svetainėje „Atokios stotys“ bei to paties pavadinimo almanachuose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2020 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Įelektrinto piemens: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2018.
Invazinės rūšys: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2020.
Vokais išvirkščiais: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2022.

A p d o v a n o j i m a i :
2019 m. Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės premija už geriausią metų debiutinę poezijos knygą (už eilėraščių rinkinį „Įelektrinto piemens“).
2020 m. „Atokių stočių“ premija už geriausią publikaciją almanache, kūrėjų, gyvenančių ir dirbančių periferijoje, vienijimą, visuomeninę bei literatūrinę veiklą ir darbą su jaunaisiais literatais.

I n t e r v i u ,  r e c e n z i j o s  a p i e :
Ramūnas Čičelis: Perviršis ir saikas (knygų apžvalga) / Lrt.lt, 2018 08 06
Ramūnas Čičelis. Poetiniai antropoceno epilogai (knygų apžvalga) / Lrt.lt, 2020 03 06
Ieva Rudžianskaitė. Įelektrinto piemens ribų nyksmas / Zurnalasmetai.lt („Metai“ 2018, Nr. 10 (333)
Tomas Vyšniauskas: „Geras eilėraštis ne tas, kurį suprantame, o tas, kurį pajuntame“ / Kaipisleistiknyga.lt
Tomas Vyšniauskas: „Šešėliuose netūnojau, bet ir į tauro ragą nepūčiau“ / Atokiosstotys.lt, 2020 05 07

T e k s t a i :
Tomas Vyšniauskas. Poezija / Literaturairmenas.lt („Literatūra ir menas“, 2015 09 11, Nr. 33 (3534)
Tomas Vyšniauskas. Eilėraščiai / Satenai.lt („Šiaurės Atėnai“, 2017 08 04, Nr. 15 (1271)
Tomas Vyšniauskas. Eilėraščiai. / Atokiosstotys.lt („Atokios stotys“, 2020 09 24)