ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VII RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ JURGIO KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-278

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-212 „Dėl Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų  skyrimo nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Respublikinių trumposios prozos skaitymų Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatų 7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti VII respublikinių trumposios prozos skaitymų Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo komisiją:

Antanas A. Jonynas, poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas,

Vidas Morkūnas, prozininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovas,

Vytas Dekšnys, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovas,

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, mero pavaduotoja,

Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė, respublikinių trumposios prozos skaitymų „Imbiero vakarai“ organizatorė,

Irena Leščinskienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokytoja metodininkė.

 

Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius

______________