b jonuskaiteBirutė Jonuškaitė – prozininkė, publicistė ir poetė.

 

Gimė 1959 10 05 Seivų kaime, šiaurės rytų Lenkijoje.

1978 m. baigė Punsko lietuvių licėjų ir įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti žurnalistikos. Gavusi diplomą, grįžo į Lenkiją. 1983-1985 m. dirbo Suvalkų vaivadijos savaitraštyje „Krajobrazy“ bei lietuvių tautinės mažumos leidinyje „Aušra“, ėjo atstovės spaudai padėjėjos pareigas Suvalkų savivaldybėje. 1985 metais atvyko gyventi pas vyrą į Lietuvą, dirbo Ukmergės kraštotyros muziejuje jaunesniąja moksline bendradarbe, vėliau – Kultūros rūmų metodininke spaudai. Tais laikais net ir su Vilniaus universiteto diplomu žurnalistės darbo B. Jonuškaitė, būdama Lenkijos pilietė, negavo. 1990 metais išvyko su šeima į Kanadą. Grįžusi į Lietuvą įsikūrė Vilniuje. 1994 metais pradėjo dirbti „Šeimos“ žurnale, 1995–2002 buvo vyriausiąja jo redaktore. 2002–2003 – žurnalo "Šeima ir pasaulis“ sumanytoja ir vyriausioji redaktorė. 2003 m. pradėjo dirbti Lietuvos rašytojų sąjungos Valdybos sekretore, nuo 2004 iki šiol pirmininko pavaduotoja.

Spausdintis pradėjo 1986 m. tuometiniame „Pergalės“ žurnale. 1989 m. debiutavo kaip prozininkė apsakymų ir apysakų rinkiniu „Pateisinti save“. Nuo to laiko jos proza, publicistika bei eseistika yra spausdinama įvairiuose kultūros leidiniuose, eilėraščiai publikuoti bendruose rinkiniuose, almanachuose. B. Jonuškaitė verčia iš lenkų kalbos, o jos apsakymų ir eilėraščių yra išversta į anglų, baltarusių, ukrainiečių, lenkų, vokiečių, kroatų, rusų, ispanų, prancūzų, gruzinų kalbas. 2015 metais jos knyga „Maranta“ išrinkta į „Metų knygos“ rinkimų penketuką.

(Lino Daukšos nuotrauka)

Bibliografija:

Pateisinti save : apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1989.

Ievos neišvarė iš rojaus : romanas. – Vilnius: Periodika, 1991.

Rugių laukas : apsakymai. – Punskas: Aušra, 1996.

Didžioji sala. Kn. 1 : romanas. – Vilnius Vaga, 1997.

Metų laikai : apsakymų rinkinys vokiečių kalba. – Bodoni, 1998.

Didžioji sala. Kn. 2 : romanas. – Vilnius: Vaga, 1999.

Didžioji sala [Garso įrašas] : romanas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2000.

Žalčių tiltas : apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.

Jahreszeiten / Birutė Jonuškaitė ; aus dem Litauischen von Irene Brewing. – Berlin : Bodoni, 2002

Vaikas pražilusiom akim : eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.

Žalčių tiltas [Brailio raštas] : apysaka ir apsakymai. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2004.

Eksperimentas : eseistika ir interviu. – Vilnius, Gimtasis žodis, 2005.

Žalčių tiltas [Garso įrašas] : apysaka ir apsakymai / skaito Jūratė Doveikienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005.

Didžioji sala [Garso įrašas] : romanas . – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005.

Ūsuota Levuko istorija: apysaka – pasaka vaikams. – Vilnius: Homo liber, 2007.

Вусатая гiсторыя Левака: apysaka vaikams baltarusių kalba. – Vilnius : Homo liber, 2007.

Kregždėlaiškis : apsakymai. – Vilnius: Versus aureus, 2007.

Eksperimentas [Garso įrašas] : esė, interviu / skaito Violeta Mickevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007.

Kregždėlaiškis [Garso įrašas] : apsakymai /skaito Laura Juchnevič. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2008.

Baltų užtrauktukų tango : romanas. – Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

Žalčių tiltas [Elektroninis išteklius] : apysaka ir apsakymai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

Baltų užtrauktukų tango [Garso įrašas] : romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2010.

Užsagstyk mane : novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Tylus žydėjimas : apysaka ir apsakymai gruzinų kalba. – Tbilisis : Kaukazo namas, 2011.

Maranta : romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.

Maranta [Garso įrašas] : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė ; garso operatorė Nijolė Raudeliūnienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2016.

Vertimai:

Miłosz, Czesław. Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas : pokalbiai su Aleksandru Fiutu. - Vilnius : Alma Littera, 1997.

Jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2001.

Biela, Sławomir. Įtikėti meile. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2003.

Biela, Sławomir. Vien Dievo gana. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, 2005.

Kraków - Wilno = Krokuva - Vilnius / [redakcja: Jacek Lubart-Krzysica ; redakcja litewska: Vytautas Dekšnys, Birutė Jonuškaitė]. – Kraków, 2005.

Gruszka-Zych, Barbara. Miegu su tavimi po oda : eilėraščiai. – Kaunas : Savaitraščio "Nemunas" leidybinė grupė, 2006.

Prie trijų Šešupės krantų = Nad trzema brzegami Szeszupy / Sigitas Birgelis, Birutė Jonuškaitė, Algis Uzdila. – Punskas : Aušra, 2005.

Wojszwiłło, Mirosława. Na Starówce Wileńskiej = Vilniaus senamiestyje : poezija. – Vilnius : Nacionalinė knyga, 2008.

Dehnel, Jacek. Lialė : romanas. – Vilnius : Kronta, 2010.

Rusinek, Michał. Mažasis Šopenas : eiliuotas pasakojimas. – Vilnius : Homo liber, 2010.

Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje… Žalgirio atodangos, tarptautinė paroda (2010/2011 ; Vilnius) . – Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010.

Laiko pameistrys = Чаляднiк часу = Czeladnik czasu : [knyga Česlovo Milošo 100-osioms gimimo metinėms / projekto autorė ir koordinatorė Birutė Jonuškaitė ; meninių fotografijų autorius Algimantas Aleksandravičius]. – Vilnius : Homo liber : Lietuvos rašytojų sąjungos fondas, 2010.

A book of the Grand Duchy of Lithuania = Кніга Вялікага княства Літоўскага = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knyga = Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego. – Sejny, 2008.

Illg, Jerzy. Gražūs laikai : Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska. – Vilnius : Homo liber, 2011.

Sławiński, Bohdan. Tiramisu karalienė : romanas. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2011.

Česlavo Milošo Vilnius / [parengė Vytautas Damaševičius ; vertė Birutė Jonuškaitė, Rolandas Rastauskas, Juozas Tumelis, Algis ir Barbara Kalėdos, Vytautas Damaševičius, Jurgita Ogulevičiūtė, Tadeusz Tomaszewski]. – [Vilnius : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turizmo skyrius, 2011.

Gruszka-Zych, Barbara. Mūsų poetas = Nasz poeta. – Vilnius : Naujoji Romuva, 2012.

Tulli, Magdalena. Itališkos "špilkos" : romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.

Kunigaikščiai Radvilos / [Volodymyr Aleksandrovič, Olga Baženova, Raimonda Ragauskienė, Genutė Kirkienė, Alfredas Bumblauskas] ; [vertimas Aldonos Bendorienės, Birutės Jonuškaitės, Valentino Kulinič]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015.

 

Apdovanojimai:

 

1989 m. Antano Jonyno premija už geriausią jaunųjų prozos knygą „Pateisinti save“.

1996 m. Žemaitės literatūrinė premija už apsakymų rinkinį „Rugių laukas“.

2002 m. Petro Cvirkos premija už geriausią trejų metų novelių knygą „Žalčių tiltas“.

2003 m. respublikinio rašinių konkurso „Santarvė, Meilė, Tolerancija“ laureatė.

2004 m. Lietuvos Kultūros ministerijos premija už publicistiką kultūros tema.

2006 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija už knygą „Eksperimentas“.

2006 m. prozos festivalio IMBIERO VAKARAI Jurgio Kunčino premija

2006 m. Witoldo Hulewicziaus premija (Varšuvoje) už lietuvių ir lenkų literatūrų suartinimą,

2007 m. „Varpų“ literatūrinė premija už apsakymų ciklą.

2009 m. Jono Marcinkevičiaus premija už romaną „Baltų užtrauktukų tango“.

2016 m. Liudo Dovydėno premija už romaną "Maranta".

2016 m. LR Vyriausybės kultūros ir meno premija.