Naujas bibliotekos projektas „Pasienio bendruomenių išmintis ir augimas“

Nuo šių metų vasario 1 dienos pradedamas įgyvendinti projektas kartu su Elko miesto savivaldybės Sofijos Nasierovskos viešąja biblioteka. Projekto tikslas – padidinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, siekiant užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą, dalijantis patirtimi ir žiniomis bei į bibliotekų gyvenimą įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus skaitytojų.

Projekto metu bus organizuojami mokymai, edukacijos, susitikimai, taip pat įgyvendinamos ir bendros su Elko viešąja biblioteka veiklos: suorganizuoti 2 mokymai bibliotekininkams, 2 stovyklos pasienio jaunimui, 2 kūrybinės dirbtuvės pasienio senjorams, 1 projekto baigiamasis renginys – konferencija. Visų veiklų metu  bus dalijamasi gerąja patirtimi, žiniomis. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus atnaujintos dvi bibliotekos erdvės: vienoje įrengiant virtualios realybės, laisvalaikio terapijos ir kūrybinių dirbtuvių  erdvę, kitoje – tinklalaidžių studiją bei individualaus darbo vietas.

Siekiama, kad šio projekto veiklos prisidėtų prie darniojo vystymosi politikos pasienio regionų bendruomenėse ir taptų pavyzdžiu kitoms bendruomenėms. Įgyvendinant projekto veiklas, prioritetai bus teikiami tvarumui, lygioms galimybėms, lyčių lygybei ir diskriminacijos prevencijai užtikrinti. Planuojama, kad į bendras projekto veiklas bus įtraukti 132 pasienio gyventojai, o 16-oje vietinių susitikimų dalyvaus ne mažiau kaip 160 alytiškių.

Projekto trukmė 16 mėnesių. Projektas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra investicijų suma, tenkanti Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai 119.368,54 euro, toje sumoje ES skiriamos lėšos 95.494,83 eurai.

Bibliotekos inf.